Tuulivoima

Tuulivoima on turvallista ja tuottaa puhdasta sähköä.


Oletko miettinyt tuulivoimaa alueellesi?

Tilaa tuulivoimatiimiltämme tietopaketti tuulivoimasta ja sen kehityksestä sähköpostiisi. Tämä ei velvoita sinua mihinkään. Viestejä tulee noin neljä kappaletta. Saat tietoa seuraavista asioista:

  • Millainen alue tuulivoimalle sopii
  • Maanomistajan tuotot
  • Tuulivoiman hyödyt kunnalle/kaupungille
  • Tuulivoimahankkeen vaiheet selkeästi etenemisjärjestyksessä

Tuulivoimaratkaisut hankekehityksestä rakentamiseen

Tuulivoima on ollut nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto maailmassa jo muutaman vuosikymmenen ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina. Tuulivoiman teknologia on kehittynyt harppauksella viime vuosina ja samalla tuulivoimaloiden teho on kaksinkertaistunut. Pystymme toteuttamaan tuulivoimaratkaisut avaimet käteen -periaatteella tuulipuuston hankekehityksestä rakentamiseen.

Palvelukonseptimme tukee asiakasta tuulivoiman hankekehitysvaiheesta, esimerkiksi soveltuvan alueen valinnasta, lähtien rakennusvaiheeseen. Kehitämme ja luvitamme hankkeen yhteistyössä kunnan ja maanomistajien kanssa. Tuulivoimalan rakentamisvaiheessa vastuullemme kuuluu mm. projektin johto, maarakennustyöt, tuulivoimalan perustusten rakentaminen sekä sähköistys suunnitteluvastuineen.

Vuodesta 2010 lähtien olemme toteuttaneet Suomessa ja Ruotsissa lähes 200 tuulivoimalan perustusta asiakkaillemme, sekä rakentaneet voimaloiden infran, kuten tiet. YIT:ltä löytyy tarvittava osaaminen niin pienten kuin suurempienkin puistokokonaisuuksien infran toteutukseen.

YIT:n omat tuulivoimahankkeet

Lestijärvi

Hanke käsittää 72 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 400 MW:n kapasiteetin. Hanke koostuu kolmesta lähekkäisestä alueesta, joihin jokaiseen on valmistunut oma osayleiskaava. Suunnittelualue on yhteensä noin 6 000 hehtaaria. Hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat 72 tuulivoimalan rakentamiselle. Tuulivoimapuiston tuottaman sähkön siirtoa varten tullaan rakentamaan uusi 400 kV voimajohto Lestijärveltä Alajärvelle nykyisten Fingridin voimajohtojen rinnalle.

YIT myy OX2:lle Suomen suurimman tuulivoimahankkeen

Pyhäjärvi, Murtomäki

YIT:n kehittämä Murtomäen tuulivoimapuisto myytiin luvituksellisesti valmiina Ålandsbankenin tuulivoimarahastoon 2020. Hanke käsittää 15 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 90 MW:n kapasiteetin. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 1 400 hehtaaria.

Murtomäen tuulivoimapuisto, Pyhäjärvi

Kyyjärvi, Peuralinna

Hanke käsittää yhteensä seitsemän tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 45 MW:n kapasiteetin. Hanke myytiin syksyllä 2019 luvituksellisesti valmiina. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 750 hehtaaria. Suomen hyötytuulelta investointipäätös Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Perhoon ja Kyyjärvelle

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuulivoimatiimiin

Kuvailethan asiasi tarkasti.

Toivon yhteydenottoa