Rotermannin maanalainen pysäköintilaitos, Tallinna

Entinen teollisuusalue, Rotermannin kortteli Tallinnan keskustassa, on uudistettu nykyaikaiseksi ostos-, viihde-, yritys- ja asuinalueeksi.

Rakensimme kaksitasoisen pysäköintihallin tähän kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen, jossa sekä maaperä että maanpäälliset vanhat rakenteet ovat hauraita. Halli rakennettiin kolmen rakenteilla olevan liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen alle, joista osa sisälsi vanhoja, suojeltuja rakennusten julkisivuja .

Vain puolen kilometrin päässä Tallinnanlahdesta sijaitseva alue on entistä merenpohjaa, jossa on pehmeitä, heikkoja maakerroksia. Lisäksi pohjaveden pinta on poikkeuksellisen korkealla, vain 1,5–2 metriä maanpinnan alapuolella.

Uusia ratkaisuja Virossa

Pysäköintihallin pohjalaatta on lähes seitsemän metriä pohjaveden pinnan alapuolella, eli siihen kohdistuva valtava vedenpaine oli otettava rakentamisessa huomioon. Asensimme kaivannon ympärille pysyviä teräsponttiseiniä – ensimmäistä kertaa tämänkaltaisessa maanalaisessa pysäköintihallihankkeessa Virossa. Myös kaivannon kuivanapito oli otettava huomioon.

Tärinä oli pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta kaivannon läheisyydessä olevat rakennukset eivät vaurioituisi. Käytimme teräsponttien asentamisessa vähätärinäistä puristusmenetelmää ja seurasimme tilannetta asentamalla tärinämittareita lähirakennuksiin.

Kaikki rakennustyöt tapahtuivat erittäin ahtaissa olosuhteissa vanhojen, arvokkaiden talojen välillä, joihin tuskin mahtui tarvittavia koneita.

”Rakennustöiden logistiikan järjestäminen oli hyvä haaste, koska ilman liikkumatilaa olevaan kohteeseen piti mahtua kaksi suurta porauskonetta, joissa oli betoniautoja ja louhintalaitteita. Tämä projekti tarjosi kuitenkin paljon haasteita ja oppitunteja, ja minut on kutsuttu puhumaan rakentamisesta sekä paikallisissa seminaareissa että kansainvälisissä konferensseissa. Lisäksi tästä projektista on kirjoitettu artikkeli kirjassa "100 vuotta TTY: n rakennusinsinöörejä", projektipäällikkö Martin Vaga kertoo.

Pysäköintitalon rakentaminen sisälsi myös uuden perustan rakentamisen vuonna 1910 rakennetun kattilahuoneen savupiippuun. 53 metriä korkea tiilirakenteinen vanha savupiippu suoraan pysäköintihallin yläpuolella vaati myös erityistoimia. Siirsimme piipun kuormitukset paremmin kantaviin maakerroksiin kaivinpaaluilla, jotka toimivat samalla yhtenäisenä tukiseinänä.

Kaikki rakennustyöt 54 metrin piipun ympärillä olivat erittäin riskialttiita ja vaativat savupiipun liikkeiden päivittäistä seurantaa.

”Kun uusi perustus valmistui, onnistuimme pienentämään savupiipun kaltevuutta ja vakauttamaan savupiipun, mutta lopulliset mittaukset osoittivat, että savupiippu upposi vielä 10 cm töiden aikana. Tarkkasilmäisinkään henkilö ei sitä kuitenkaan todennäköisesti huomaa", Vaga kommentoi.

PysäköintiratkaisuT

Maa- ja pohjarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Rotermannin maanalainen pysäköintilaitos
Asiakas
Dollimar Invest
Kaupunki
Tallinna
Maa
Estonia
Valmistumisvuosi
2016
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra
Erityistä
Pinta-ala -1 taso: n. 4,200 m2, Pinta-ala -2 taso: n. 4,000 m2