Rotermannin maanalainen pysäköintilaitos, Tallinna

Entinen teollisuusalue, Rotermannin kortteli Tallinnan keskustassa, on uudistettu nykyaikaiseksi ostos-, viihde-, yritys- ja asuinalueeksi.

Rotermannin pysäköintilaitos / Rotermanni parking facility

Rotermannin pysäköintilaitos / Rotermanni parking facility

Rakensimme kaksitasoisen pysäköintihallin tähän kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen, jossa sekä maaperä että maanpäälliset vanhat rakenteet ovat hauraita. Halli rakennettiin kolmen rakenteilla olevan liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen alle, joista osa sisälsi vanhoja, suojeltuja rakennusten julkisivuja .

Vain puolen kilometrin päässä Tallinnanlahdesta sijaitseva alue on entistä merenpohjaa, jossa on pehmeitä, heikkoja maakerroksia. Lisäksi pohjaveden pinta on poikkeuksellisen korkealla, vain 1,5–2 metriä maanpinnan alapuolella.

Uusia ratkaisuja Virossa

Pysäköintihallin pohjalaatta on lähes seitsemän metriä pohjaveden pinnan alapuolella, eli siihen kohdistuva valtava vedenpaine oli otettava rakentamisessa huomioon. Asensimme kaivannon ympärille pysyviä teräsponttiseiniä – ensimmäistä kertaa tämänkaltaisessa maanalaisessa pysäköintihallihankkeessa Virossa. Myös kaivannon kuivanapito oli otettava huomioon.

Tärinä oli pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta kaivannon läheisyydessä olevat rakennukset eivät vaurioituisi. Käytimme teräsponttien asentamisessa vähätärinäistä puristusmenetelmää ja seurasimme tilannetta asentamalla tärinämittareita lähirakennuksiin.

53 metriä korkea tiilirakenteinen vanha savupiippu suoraan pysäköintihallin yläpuolella vaati myös erityistoimia. Siirsimme piipun kuormitukset paremmin kantaviin maakerroksiin kaivinpaaluilla, jotka toimivat samalla yhtenäisenä tukiseinänä.

PysäköintiratkaisuT

Maa- ja pohjarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Rotermannin maanalainen pysäköintilaitos
Asiakas
Dollimar Invest
Kaupunki
Tallinna
Maa
Estonia
Valmistumisvuosi
2016
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra
Erityistä
Pinta-ala -1 taso: n. 4,200 m2, Pinta-ala -2 taso: n. 4,000 m2