Teollinen rakentaminen säästää ympäristöä

Teollisen rakentamisen konseptissa hyödynnetään vakioituja toimintatapoja ja kuvataan eri osapuolten suorittamat tehtävät rakennusaikataulun pohjalta.

YIT toteuttaa rakennushankkeita teollisen rakentamisen konseptilla, jossa hyödynnetään vakioituja toimintatapoja ja kuvataan eri osapuolten suorittamat tehtävät rakennusaikataulun pohjalta.

"Näillä toimilla parannamme rakentamisen laatua ja lyhennämme hankkeiden läpimenoaikoja. Hankkeet saadaan entistä varmemmin vietyä läpi sovitussa aikataulussa, budjetissa ja laatutasossa", YIT:n teollisen rakentamisen kehitystä koordinoiva johtaja Siru Rinne sanoo.

Teollinen rakentaminen koostuu useasta eri osa-alueesta, kuten rakentamista sujuvoittavasta tahtituotannosta, tarveperusteisesta toimitusketjun ohjaamisesta ja esivalmistuksen hyödyntämisestä.

Tahtituotannossa kukin työvaihe tehdään suunnitellusti sille asetetussa aikaraamissa. Tuotanto etenee näin tasaisella nopeudella saamaan tapaan kuin liukuhihna valmistavassa teollisuudessa.

"Esivalmistus sekä toimitusten hallinta työmaan ulkopuolisissa tuotantolaitoksissa ja varastoissa yksinkertaistaa materiaalitoimituksia, vähentää työmaalla tehtävää asennustyötä ja helpottaa hallitsemaan pullokauloja. Näin saavutetaan monesti laadukkaampi lopputulos", Rinne toteaa.

JPG+Small+(Web)_Tammisairaala_69.jpg

Esimerkiksi kylpyhuoneet voidaan valmistaa tehtaassa valmiiksi kaakelointia myöten. Työmaalla valmiisiin moduuleihin pitää tehdä vain tarvittavat putki- ja sähköasennukset. Tuotteiden esivalmistuksen rinnalla hyvin suunnitellut rakennusvaiheet ja materiaalitoimitukset vähentävät työmaan varastomääriä ja mahdollistavat tehokkaan materiaalien käytön. Tämä vähentää hukkaa esimerkiksi materiaalien kastumisen ja ylimääräisen liikuttelun vuoksi.

Rinteen mukaan teollinen rakentaminen on siten myös ympäristöä säästävä toimintamalli.

"Myös ympäristötavoitteiden saavuttamista ja esimerkiksi päästöjen vähentämistä on aiempaa helpompi seurata, kun rakennushankkeen tilannekuva on entistä paremmin hallussa."

Kannattaa tutustua myös näihin:

Teollinen rakentaminen

Tahtituotanto aikatauluttaa materiaalitoimitukset työmaalla - tilausten käsittelyn automatisointia kehitetään yhdessä