Tahtituotanto aikatauluttaa materiaalitoimitukset työmaalla - tilausten käsittelyn automatisointia kehitetään yhdessä

Tahtituotanto on yleistymässä rakennustyömailla. Se nostaa vaatimukset materiaalitoimituksille uudelle tasolle, kun työmaalla on oltava oikea määrä materiaaleja, oikeassa paikassa ja haluttuun aikaan.

Teollisen rakentamisen prosessikeskeinen, tahtituotantoon perustuva, työskentelytapa nostaa vaatimukset materiaalitoimituksille uudelle tasolle: Toimitusten on onnistuttava halutulla tavalla, ettei tuotanto työmaalla häiriinny. Tahtituotannon tuomien työtapojen murros edellyttääkin digitaalista materiaalivirtojen hallintaa, jossa tilauksia työmaalle hallitaan työmaan logistiikkajärjestelmässä josta tilausten käsittely toimittajien suuntaan tehdään täysin digitaalisesti. Tämä automatisoi nykypäivänä tehtävää manuaalityötä ja helpottaa työmaan sekä toimittajien työskentelyä.

Käytännössä tahtituotannossa työmaille pyritään järkevissä määrin tekemään enemmän toimituksia pienemmissä toimituserissä, eikä rakennusmateriaaleja varastoida työmaalla. Toimitusvarmuus sekä muutosten ja poikkeamien hallinta onkin yhä tärkeämpää työmaan onnistumiselle. Lisäksi työmaan logistiikkajärjestelmään muodostuu tarkka työpakettikohtainen osaluettelo, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi päästötietojen laskennan automatisointiin tai ylläpitoa varten kertomaan mistä materiaaleista ja tuotteista rakennus on tehty.

Asemanmäen pysäköintilaitoksen työmaa on edelläkävijä

YIT:n Asemanmäen pysäköintilaitoksessa valmisbetonitilaukset Rudukselta toteutettiin digitaalisesti Carinafourin ja Platform of Trustin ratkaisuja hyödyntäen.

”YIT:llä on jo useamman vuoden tehty hyvää yhteistyötä Carinafourin kanssa materiaalivirran hallinnan kehittämisessä tahtituotantoprojekteissa. Digitalisaatio ei ole itseisarvo vaan sillä täytyy työmaalähtöisesti ratkaista konkreettisia haasteita toimitusketjussa. Näemme, että tulevaisuudessa työmaatilaukset täytyy hoitaa muulla tavoin kuin puhelimella ja sähköpostilla, ja tähän tarkoitukseen Platform of Trust tuo teollisuudelle yhteisen ratkaisun”, sanoo menetelmäkehityksen ja tuen johtaja, Siru Rinne, YIT:ltä.

”Me olemme CALS-järjestelmällä ohjanneet kappaletavaroiden toimitusketjuja projektiteollisuudessa jo pidempään ja saavutetut hyödyt on pystytty näyttämään toteen. Asemanmäessä on ollut todella hienoa päästä mukaan kehittämään rungon- ja betonimassojen materiaalivirtoja YIT:n, Betsetin, Ruduksen ja PoTin kanssa. Kyllä se vaan niin on, että ajatus koko verkoston yhteisestä materiaalitiedon hallinnasta tuottaa merkittävästi arvoa myös valuissa ja elementtirungoissa”, jatkaa Ari Viitanen Carinafourin omistaja.    

YIT Asemanmaki.JPG

Vuoden 2022 aikana rakennettava Asemanmäen parkkitalo on yksi YIT:n teollisen rakentamisen kohteista, jossa on käytössä edistynyt digitaalinen tahtituotantojärjestelmä. Digitaalinen tilausten käsittely oli hyvä kokemus betonin toimittajalle, Rudukselle.

”Kokemuksemme digitaalisesta tilaustenkäsittelystä Asemanmäen kohteessa oli erittäin positiivinen. Käytännössä työmaatilaukset ohjautuivat suoraan tilaustenkäsittelyjärjestelmäämme ja suurimpana konkreettisena hyötynä oli manuaalityön väheneminen tilausten käsittelyssä. Tämä vähensi myös inhimillisiä virheitä ja digitaalisuus myös tuo läpinäkyvyyden prosessien kehittämiseen. Olemme jo vuosia kehittäneet digitaalisia ratkaisuja asiakkaille ja yhteistyö YIT:n kanssa oli erittäin hieno mahdollisuus, luonnollinen jatko ja lisäarvoa tuova asia kehitystyöllemme”, kehitysjohtaja Mika Moisander Rudukselta sanoo.

Asemanmäen pysäköintilaitoksessa käytetty Platform of Trust on tiedonvaihtoalusta, jonka päällä eri toimijat voivat kehittää palveluitaan. Se toimii modernin alustatalouden periaatteiden mukaisesti kaksisuuntaisesti, jolloin jokainen toimija voi sekä hyödyntää että rikastaa siellä olevaa dataa.  

"Platform of Trust toimii kuin tulkkina eri kieltä puhuvien toimijoiden järjestelmien välillä varmistaen, että kokonaisuus toimii saumattomasti ja on ohjattavissa loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tilausten käsittelyn digitalisointi Carinafourin CALS järjestelmän yhteydessä on ensimmäisiä käyttötapauksiamme teollisessa rakentamisessa. Toki kehitämme alustamme toiminnallisuutta aktiivisesti ja tähän liittyen Asemanmäen kohteessa olikin mielenkiintoista testata materiaalidokumenttien toimituksen automatisointia", kertoo rakennusalan digitalisaatiota edistävän Platform of Trustin kaupallinen johtaja, Pekka Aalto.  

YIT teollinen rakentaminen asemamaki.jpg

Teollinen rakentaminen pähkinänkuoressa

Teollinen rakentaminen tarkoittaa prosessilähtöistä (tahtituotanto), vakioitua tapaa rakentaa, jossa osa perinteisesti työmailla tehtävästä työstä siirretään tehtaille ja jossa toimintamallia jatkuvasti parannetaan rakentamisen eri osapuolilta kerääntyvään tietoon perustuen. Työmaan digitaalinen materiaalien hallintajärjestelmä on tärkeä osa teollista rakentamista.

”Opimme Asemanmäen projektissa paljon lisää siitä, miten kokonaisuuden täytyy toimia ja miten kukin toimija parhaiten tuottaa lisäarvoa kokonaisuuteen. Avoin yhdessä kehittäminen on avainasia alan digitalisaation edistämiseksi”, sanoo Siru Rinne ja saa komppausta Arilta, Mikalta ja Pekalta.

YIT:n tavoitteena on laajentaa digitaalista materiaalivirtojen hallintaa tahtituotantoprojekteissa, sekä jatkokehittää yhdessä materiaali- ja teknologiatoimittajien kanssa ratkaisua, jotta sen hyödyt saadaan kaikkien osapuolten käyttöön.

YIT:n teollinen rakentaminen

Laatua parantava tahtituotanto säästää aikaa ja ympäristöä