Helsingin uusi silmäsairaala on modernin sairaalarakentamisen taidonnäyte

Meilahden sairaala-alueen läheisyyteen nousevan uuden Tammisairaalan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu alusta asti henkilökunnan ja asiakkaiden tarpeet. Pintamateriaaleissa, väreissä ja tilaratkaisuissa korostuu selkeys.

Tammisairaalan sisäänkäynti yöllä
Tammisairaalan sisäänkäynti yöllä

HUSin ylilääkäri Marita Uusitalo on erittäin tyytyväinen uuden silmäsairaalan tulemiseen, sillä vanhojen tilojen huono kunto ja kasvavat potilasmäärät ovat hankaloittaneet päivittäistä hoitotyötä. Väestörakenteesta johtuen silmäsairaudet ovat lisääntyneet vuodesta 2010 lähtien noin viiden prosentin vuosivauhdilla.

 “Silmäsairaalan toiminta on ollut hajautettuna seitsemään eri yksikköön, mikä on tehnyt potilaiden hoitamisesta haastavaa. Monisairaat ja heidän saattajansa ovat joutuneet kiertämään niissä erikseen ja eri päivinä. Siksi on hienoa, että pääsemme uusiin ja nykyaikaisiin sairaalatiloihin yhden katon alle”, kiittelee Uusitalo.

Marita Uusitalo_HUS.jpgYlilääkäri Marita Uusitalo, HUS.


Silmäsairaalan henkilökunta on ollut vahvasti mukana Tammisairaalan suunnittelussa. Heidän avullaan on kartoitettu esimerkiksi vastaanottotilojen toimivuutta, muunneltavuutta ja mitoitusta eri hoitoprosesseissa. Uusitalo uskoo, että lopputulos palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sekä potilaita että hoitohenkilökuntaa.

 

“Tilat on pyritty suunnittelemaan niin, että ne tukevat hoitopolkua. Tällöin huonokuntoisten potilaiden ei tarvitse sinkoilla edestakaisin pitkiä matkoja. Haastatteluja ja jatko-ohjeiden antamista varten tarkoitetut erilliset tilat puolestaan tukevat hoitohenkilökunnan ja asiakkaan kohtaamista. Henkilökunnan sosiaalitilat on pyritty järjestämään niin, että ikkunoista aukeaa mahdollisimman paljon avointa näkymää ja valoisuutta pimeiden ja himmeästi valaistujen hoitotilojen vastapainoksi”, listaa Uusitalo.

 

Silmäsairaalan tilat luovat työhyvinvointia ja tukevat paranemista

 

Sairaalasuunnitteluun ja terveydenhuollon kohteisiin erikoistuneen arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n arkkitehti ja pääsuunnittelija Niina Rissanen kertoo nauttineensa Tammisairaala-hankkeen suunnittelusta. Silmäsairaalan suunnittelussa on ratkaistu toimintojen sijoittuminen haastavalle tontille, mietitty tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä kaikkien käyttäjien näkökulmasta sekä luotu visuaalinen ilme sairaalalle valittujen teemojen ympärille.

 

“Sairaalatiloilta vaaditaan toiminnallisuutta ja tehokkuutta, mutta myös potilasturvallisuutta ja henkilökunnan hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Sairaalaympäristöllä on suuri merkitys työntekijöiden jaksamiseen sekä potilaan mielialaan ja sitä kautta itse paranemisprosessiin. Tätä on haluttu tukea Tammisairaalan suunnitteluratkaisuilla”, sanoo Rissanen.

Niina Rissanen_Tähti-Set_UKI_arkkitehdit.jpgPääsuunnittelija, Niina Rissanen, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set.


Tammisairaala koostuu kolmesta eri “nopasta”, mikä istuu hyvin silmäsairaalan eri yksiköiden toimintaan. Niitä yhdistävänä tekijänä ja sairaalan pääaulana toimii kakkoskerroksen yhdyskäytävä, jonka roolia korostaa tammi- ja valo-teemoja yhdistelevä nk. lehvästöalakatto.

 

“Yhtenäisen alakattopinnan ideana on tammilehvästö, jonka väleistä kajastaa valoa. Se on kaunis katsella ja toimii myös visuaalisena pääkulkureitin opasteena”, kertoo Rissanen.

Tammisairaala_lehväkatto_940.jpg
Havainnekuva aulasta ja kahviosta.

 

Tammisairaala on esteetön ja turvallinen ympäristö näkörajoitteisille

 

Sairaalan näkörajoitteiset asiakkaat on huomioitu tilojen materiaaliratkaisuissa. Niissä ei esimerkiksi ole vaikeasti havaittavia esteitä ja saranaovien avautumisalue on merkitty lattiaan törmäysten ehkäisemiseksi. Pintojen värivalinnoissa korostetaan selkeyttä ja hyvää kontrastia. Opastus on järjestetty pistekirjoituksena, ääniopasteina ja lattiapintojen ohjaavina raitoina.

Tammisairaala_ruokala_940.jpg
Havainnekuva ruokalasta.

“Usein sairaaloihin suunnitellaan paljon luonnonvaloa ja suuria ikkunapintoja, mutta Tammisairaalassa häikäisyn ja kirkkaan päivänvalon määrää on rajoitettu. Liiallinen valo voi aiheuttaa silmäpotilaille jopa kipua. Esimerkiksi silmätutkimuksissa käytettävät, mustuaisia laajentavat silmätipat altistavat potilaan valoherkkyydelle”, täsmentää Rissanen.

 

Rakennuksen poikkeavasta muodosta huolimatta sisätiloihin on pystytty tuomaan säännöllisyyttä ja toistuvuutta. Vastaanottohuoneet on sijoitettu ulkoseinille ja toimenpidehuoneet keskelle. Myös tuki- ja henkilökunnan tilat löytyvät toistuvissa kerroksissa aina samalta vyöhykkeeltä.

Tammisairaala_hissiaula_940.jpg
Havainnekuva hissiaulasta.

Tammisairaalasta tuotettu tietomallinnus on mahdollistanut hankkeen eri osapuolten samanaikaisen työskentelyn ja ajantasaisten suunnitelmien ja mallipohjaisen tiedon jakamisen. Jatkossa tietomallinnusta on tarkoitus hyödyntää Tammisairaalan huollossa ja ylläpidossa.


Tammisairaala_julkisivu_940.jpg


Silmäsairaala edustaa vastuullista rakentamista

 

Tammisairaalan rakennusmateriaalien valinnassa on painotettu energiatehokkaita ratkaisuja ja vastuullisia valintoja. Esimerkiksi aula- ja sisäänkäyntitilojen lattioissa käytetään kestävää kuivapuristelaattaa, osastokäytävillä puolestaan biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja muovimattoja.

 

Auringolle alttiiden julkisivujen ikkunoissa ja ulkolasiseinissä hyödynnetään uv-suojausta ja auringonsuojalasia ja ulkolasiseinissä häikäisyä ehkäisevää digiprinttiä. Nämä yhdessä vähentävät sisätilojen jäähdytystarvetta.

Silmäsairaalassa on paljon erikoistalotekniikkaa ja leikkaussalien sairaalalaitteita, jotka vaativat erikoissuunnittelua ja yhteensovitusta. Yhteensovitusta on helpottanut tietomallien laaja hyödyntäminen. Projektissa on käytössä Dalux-projektipankki, minkä myötä mallit ovat aina ajan tasalla ja huomiot voi tehdä suoraan Daluxissa tietomalliin ja piirustuksiin.

Silmäsairaalan rakennus on suunniteltu muuntojoustavasti, niin ulkoseinien kuin sisätilojen osalta. Tämä tuo omat haasteensa suunnitteluun. Yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa YIT on keksinyt hyviä ratkaisuja esimerkiksi ulkoseinien betonielementtien ikkunavarauksiin. Suunnittelussa on huomioitu alusta saakka myös rakennuksen käyttö ja ylläpito, jotta rakennuksen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä.

"Projektista tekee mielenkiintoisen kohteen laajuus ja monipuolisuus. Maailmantilanne on myös tuonut omat haasteensa, mutta onneksi hyvällä yhteistyöllä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa olemme selvinneet niistäkin", sanoo YIT:n projekti-insinööri Antti Peltonen.

Tammisairaala pähkinänkuoressa

Toimintamalleja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun

Sijainti: Helsinki, Meilahti
Rakentamisaika: 2021–2024
Sairaalan toiminta alkaa: 2025
Omistaja: HUS
Rakennuttaja: HUS Kiinteistöt Oy
Pääurakoitsija: YIT
Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
Laajuus: 35 000 brm²
Kustannusarvio: 149 M€
  • Käyttäjän kuuntelu ja osallistaminen suunnitteluun
  • Yhdessä tekeminen, Big Room -työskentely
  • Ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen, niiden evaluointi ja testaaminen
  • Suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen
  • Virtuaalimalli ja VALO™ -menetelmän käyttö


Lue myös:

Tammisairaala - referenssi

Tammisairaalan liikennejärjestelyillä varmistetaan työmaan ja sen ympäristön turvallisuus

Sairaalarakentaminen