Tammisairaala, Helsinki

Rakennamme Tammisairaalaksi nimetyn HUSin uuden silmäsairaalan Helsingin Meilahteen.

Kuva: TYL Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
Kuva: TYL Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy

Sairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinista vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia, 12-paikkainen vuodeosasto, välinehuoltokeskus ja muita tukipalvelutiloja sekä noin 100 autopaikan pysäköintilaitos ja kansipiha. Valmistuttuaan sairaala mahdollistaa lähes 100 leikkausta ja melkein 1000 potilaskäyntiä päivässä.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Hanke on nyt toteutusvaiheessa, jota edelsi noin vuoden kestänyt kehitysvaihe. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2024. Pinta-alaltaan sairaala on noin 36 000 bruttoneliömetriä.

Rakennus sijoittuu Helsingin Meilahden kampuksen läheisyyteen, Paciuksen- ja Zaidankatujen väliin. Sairaalarakennus on yhtenäinen kahden maanalaisen kerroksen sekä kerrosten 1 ja 2 osalta. Kolmannesta kerroksesta ylöspäin rakennus jakautuu kolmeen tornimaiseen osaan. Toiseen kellarikerrokseen K1 tulee lastausalue sairaalan huoltoliikennettä varten sekä tukipalvelujen tiloja.

Työmaa-aikana hankkeessa käytetään vihreää sähköä. Kiinteistö liitetään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon, osa lämmitysenergiasta ja jäähdytyksestä tuotetaan maalämpöpumpulla.

Potilaslähtöisyys suunnittelussa ja toteutuksessa

Suunnittelussa on huomioitu erityisesti rakennuksen käyttäjiä, niin sairaalan henkilökuntaa kuin potilaita. Esimerkiksi silmätutkimus tapahtuu pitkälti pimeässä, joten valaistuksen suunnittelu vaatii erityissuunnittelua. Myös häikäisyn esto on tärkeässä roolissa potilaiden osalta. Hankkeessa yhtenä teemana on valo ja se on huomioitu myös taukotiloihin tulevan luonnonvalon osalta.

Uusi sairaala yhdistää silmätautien eri osa-alueet saman katon alle 7 eri toimipisteestä ja näin potilaiden liikkumista voidaan minimoida. Liikenteellisesti Tammisairaala sijoittuu haasteelliseen paikkaan, minkä vuoksi myös katuverkon työmaanaikaiseen liikennesuunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota.

Arkkitehteina toimii TYL Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy.

Tahtituotanto Tammisairaalan hankkeella

Tammisairaala on yksi ensimmäisistä YIT:n teollisen rakentamisen kohteista, jossa on ollut käytössä edistynyt, digitaalinen Teollisen rakentamisen järjestelmä.

Tammisairaalan sisätyövaihetta toteutetaan tahtituotannolla. Tarkoituksena on varmistaa tulevien viikkojen töiden toteutuminen aikataulun mukaisesti ja toisaalta saada myös tuotannon etenemisestä selkeämpi tilannekuva valmistuneiden sekä myös keskeneräisten töiden osalta.

Töiden etenemistä seurataan työpakettien statuksia päivittämällä viikoittaisessa aikataulupalaverissa, johon osallistuvat kaikki urakoitsijat, joilla töitä on sillä hetkellä käynnissä tai alkamassa tulevien viikkojen aikana. Myös logistiikkaa ja materiaalivirtoja ohjataan näiden tuotannon työpakettien avulla, jotta työmaalle saadaan oikea materiaali, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Katso video: Tammisairaalan tilat tukevat hoitopolkua

Työmaa-aikaisilla liikennejärjestelyillä varmistetaan työmaan ja sen ympäristön turvallisuus

Helsingin uusi silmäsairaala on modernin sairaalarakentamisen taidonnäyte

hankkeen verkkosivut

Lue lisää sairaalarakentamisesta

Hae töihin hankkeisiimme

Tiedot

Projektin nimi
Tammisairaala
Asiakas
HUS Kiinteistöt Oy
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2024
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Toimitilat