Modernia sairaalarakentamista Vaasassa - laadukas lopputulos palvelee potilaita, asiakkaita ja henkilökuntaa

Vaasan keskussairaalan H-rakennus edustaa modernia sairaalarakentamista, missä yhdistyvät nykyaikaiset ja laadukkaat tilat, kustannustehokas elinkaari sekä valmiudet tulevaisuuden teknologian hyödyntämiseen. Näihin tavoitteisiin päästiin toteuttamalla hanke ketterällä allianssimallilla.

Viime vuonna valmistunut Vaasan keskussairaalan uusi H-uudisrakennus tarjoaa saman katon alla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset avohoidon palvelut, jotka vastaanottavat arviolta 326 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Tilojen toiminnot jakautuvat niin, että Avohoidon palveluja tarjotaan kolmessa kerroksessa ja vuodeosastopalveluja viidessä kerroksessa, joista kolmessa kerroksessa somatiikan osastoja ja kahdessa kerroksessa psykiatrian osastoja.

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen on tyytyväinen muuntojoustaviin, turvallisiin ja terveellisiin uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat tehokkaat ja toimivat hoito- ja toimintaprosessit. Vanhat tilat olivat jo tulleet teknisen käyttöikänsä päähän.

“Meillä oli pöydällä useampia uudistushankkeita, jotka päätimme yhdistää yhdeksi isoksi projektiksi. Tällä tavalla saimme vietyä läpi kaikki tarvittavat muutokset nopeammin ja taloudellisemmin. Yhtenä tavoitteena oli myös edistää tulevaa soteintegraatiota”, kertoo Kinnunen.

BH5_aula_1.jpg

Muuntojoustavuus edistää tehokkaampaa työskentelyä

H-rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi projektiallianssi Bothnia High 5, jossa olivat mukana YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski sekä Pohjanmaan hyvinvointialue. Avoimuuteen, luottamukseen ja yhteiseen päätöksentekoon perustuva toimintamalli oli Kinnusen mielestä hyvä valinta suuren rakennusprojektin toteutustavaksi.

Allianssimalli oli alusta asti positiivinen kokemus. Toiminta oli nopeaa ja ketterää, ja asioista päätettiin yhteisesti hankkeen johtoryhmässä. Odotukset toteutukselle olivat kovat, sillä sairaalatiloilta edellytetään tänä päivänä entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä ja muuntojoustavuutta”, sanoo Kinnunen.

Uusien tilojen erinomaisuudesta kertovat esimerkiksi potilashuoneiden vuoteiksi avautuvat nojatuolit omaisten yöpymistä varten sekä kolmannen kerroksen ravintola. Yksi ravintolan seinistä on tehty kokonaan lasista, jolloin sen läpi lankeava luonnonvalo ja avautuva maisema palvelevat potilaiden ja henkilökunnan rentoutumista.

Osastojen käytävät on suunniteltu riittävän leveiksi ja huoneet on standardoitu, mikä helpottaa sairaalan eri toimintojen joustavaa sijoittelua. Tilojen monipuolisuus ja muunneltavuus näkyvät päivittäisessä hoitotyössä.

“Henkilökunta saa nyt työskennellä uudenaikaisissa tiloissa, jotka tarjoavat heille tarkoituksenmukaiset tilat tehdä työtään ja tarjota asiakkaille laadukasta palvelua”, toteaa Kinnunen.

BH5_4.jpg

Aurinkoenergialla tuotetaan puhdasta ja turvallista sisäilmaa

Rakennushankkeessa korostettiin laatua ja turvallisuutta, mikä tarkoitti toteutusvaiheessa allianssin asettamien mittareiden säännöllistä seurantaa. Yhdestä vakavasta tapaturmasta huolimatta turvallisuus pysyi hyvällä tasolla ja kaikki laatutavoitteet saavutettiin. YIT:n projektipäällikkö Markus Kaustinen kiittelee tästä koko allianssia sekä hankkeen tilaajaa, jolla oli alusta asti selkeät tavoitteet uusille tiloille.

“Muunneltavuuteen liittyvät tarpeet on pystytty huomiomaan aina rakenneratkaisuja ja kiinteitä kalusteita myöten. Talotekniikan osalta on mietitty mahdollisuuksia myöhemmille reitityksille ja kuiluihin on jätetty jopa lisäysvaraa”, luettelee Kaustinen.

Joustavuutta tarvitaan, sillä hoitoalan teknologia kehittyy jatkuvasti. Siksi älykkään sairaalan rakentamisessa on mietittävä rakennuksen koko elinkaarta ja ennakoitava pitkän aikavälin vaikutuksia älykkäiden sairaalalaitteiden ja talotekniikan määrään. Molemmilla on omat roolinsa onnistuneen hoidon toteuttamisessa sekä esimerkiksi puhtaan ja turvallisen sisäilman tuottamisessa.

“Sairaalat tarvitsevat tehokkaampaa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä kuin monet muut kiinteistöt. H-rakennuksessa ilmanvaihtokoneet käyttävät eniten sähköä juuri kesäaikaan, jolloin jäähdytyksen tarve on suurimmillaan. Tästä syystä taloon on asennettu lähes 400 neliömetrin alalta aurinkopaneeleita. Uusiutuvalla energialla sairaala pienentää hiilijalanjälkeään ja säästää myös energiakuluissa”, kertoo Kaustinen.

Bothnia High5_auronkopaneelit.jpg

Laadukas rakentaminen alkaa suunnittelupöydältä

Tilaajan tyytyväisyys lopputulokseen ja allianssimallin toimivuuteen on osoitus siitä, mihin avoimeen yhteistyöhön perustuvalla toimintatavalla on mahdollista päästä. Kaustinen korostaa, että kaikessa tekemisessä on pidetty mielessä tilojen toimivuus ja turvallisuus nyt sekä viidentoista vuoden päästä.

“Allianssimallilla kun tehtiin, niin olimme alusta saakka miettimässä ratkaisuja ja yksityiskohtia. Siksi riskien määrä laadun suhteen on todella pieni. Lisäksi allianssissa on myös normaalia pidempi viiden vuoden jälkivastuuaika, mikä on osa laadukasta rakentamista ja tuo tilaajalle ylimääräistä turvallisuutta”, muistuttaa Kaustinen.

Tietomallinnus oli keskeisessä asemassa läpi koko hankkeen. Rakennuksen tietomallia hyödynnettiin koko tuotantoketjussa aina suunnittelusta rakentamiseen asti. Jatkossa sitä on tarkoitus käyttää apuna kiinteistön päivittäisessä ylläpidossa.

“On hienoa, että saimme taas yhden merkittävän sairaalahankkeen onnistuneesti maaliin saakka. Nämä ovat ainutlaatuisia projekteja, joissa tarvitaan erikoisosaamista. Siihen vaikuttaa talo-, sairaala- ja hoitotekniikan suuren määrän lisäksi rakentaminen toimivan sairaalan vieressä. Toiminnan häiriöttömyys oli yksi avaintavoitteista tässäkin hankkeessa”, summaa Kaustinen.

Bothnia_High5_Vaasan+keskussairaala_2023_11.JPG

Näin varmistetaan hankkeen laatu ja turvallisuus:

  •  Tutkitaan ja testataan eri materiaalivaihtoehtoja
  • Suoritetaan asennukset huolellisesti
  • Huolehditaan urakan toteutusvaiheen laadunvalvonnasta
  • Kootaan hankkeesta vastaava turvallisuusorganisaatio
  • Varmistetaan henkilöstön asianmukainen perehdytys
  • Kannustetaan varhaiseen puuttumiseen vahinkojen ehkäisemiseksi


Lue lisää:

Sairaalarakentaminen vaatii erityisosaamista

Helsingin uusi silmäsairaala on modernin sairaalarakentamisen taidonnäyte

Ota yhteyttä