YIT panostaa yhteistyön sujumiseen sairaalarakentamisessa

Sairaanhoitopiirin, suunnittelijoiden ja rakennusyrityksen välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa vaativissa sairaalarakennushankkeissa.

YIT on tällä hetkellä mukana allianssimallisissa sairaalarakennushankkeissa Lapin ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Sairaalahankkeissa allianssin osapuolia ovat sairaanhoitopiirin lisäksi suunnittelijat ja toteuttajaosapuolet, jotka hankkeesta riippuen koostuvat rakennus- ja taloteknisten töiden toteuttajista.

Lapin keskussairaalan suunnitteluylilääkäri ja operatiivinen tulosaluejohtaja Katja Hämeenoja pitää allianssimallia mielenkiintoisena. Hän kuvaa sitä näin: – Jokainen tuo allianssiin oman erikoisosaamisensa ja asiantuntijuutensa. Siten saadaan paras mahdollinen lopputulos.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa käyttäjät osallistuvat viikoittain erilaisiin työpajoihin yhdessä tilaaja-, suunnittelu ja toteuttajaedustajien kanssa.

YIT:ltä kerrotaan, että sairaalan huoneista tehdään ensin tietomallinnuksia, joihin hoitohenkilökunta pääsee vierailemaan virtuaalilasien avulla. Osasta huoneista rakennetaan fyysisiä mallihuoneita, joita kehitetään yhdessä lääkärien ja sairaanhoitajien sekä sairaalan ylläpidosta vastaavien henkilöiden kanssa.

Allianssityöskentelyssä noudatetaan avoimuuden periaatteita projektin kustannuksia myöten. Myös projektin riskeistä kannetaan vastuu yhteisesti.

 

Rovaniemelle rakentuu inhimillisesti tehokas sairaala

Lapin sairaanhoitopiirissä tehtävää sairaalalaajennusta ohjaa sairaanhoitopiirin määrittämä tavoite, Inhimillisesti Tehokas Uusi (ITU) sairaala. Sairaalaan toteutetaan uudet tilat muun muassa päivystys- ja leikkaustoiminnalle,
sairaala-apteekille, välinehuollolle sekä ensihoidolle. Lisäksi sairaala-alueelle rakennetaan uusi Psykiatrinen sairaala, joka korvaa nykyisen Muurolan sairaalan.

Hankkeen allianssin muodostavat Lapin sairaanhoitopiirin ja YIT:n lisäksi Verstas Arkkitehdit, Granlund, Geobotnia, WSP Finland, L2 Paloturvallisuus ja Are. Bothnia High 5 -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa terveet tilat ja turvallinen ympäristö asiakkaille sekä henkilökunnalle.

YIT:n hankekehityspäällikkö Janne Kananen on huomannut, että mitä paremmin allianssissa mukana olevat ihmiset tuntevat toisensa, sitä paremmin yhteistyö sujuu. Ennen korona-aikaa allianssilaiset viettivät aikaa yhdessä tehden muutakin kuin töitä.

– Kuukausittaisten tiimipäivien ansiosta opimme tuntemaan toisemme paremmin myös henkilökohtaisella tasolla, Kananen lisää. Nyt yhteistyötä tehdään videoyhteyksien avulla. Viikoittain allianssin jäsenet tapaavat toisensa Big Room -työskentelyssä, jossa jaetaan tietoa ja kehitetään ratkaisuja avoimesti.

– Allianssityöskentelyssä sosiaalinen turvallisuus on tärkeää. Se mahdollistaa, että kaikki uskaltavat ideoida ja innovoida vapaasti, Kananen sanoo. Ylilääkäri Hämeenojan mukaan hyvä sairaalarakennus on sellainen, joka ottaa sekä potilaiden että henkilökunnan tarpeet huomioon.

– Rakennuksen tulee mahdollistaa mahdollisimman sujuvat prosessit, jotta potilaan hoito ei takkua eikä aiheuta esimerkiksi liian pitkiä odotusaikoja, Hämeenoja sanoo.

Kananen lisää, että Lapin uudessa sairaalassa asiakas on kaiken keskiössä.
– Lappilaisuus näkyy rakennuksessa esimerkiksi luonnon mukaan ottamisena ja saamenkielisyyden huomioimisena, hän kertoo.

 

YIT osana Bothnia High 5 -projektiallianssia

Vaasan keskussairaalan yhteyteen nousee kolmisakarainen sairaalarakennus, joka yhdistää saman katon alle perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluja.
– Yhteistyö on ollut suunnittelusta lähtien allianssimme kesken hyvin tiivistä, sanoo YIT:n suunnittelukoordinaattori & logistiikkavastaava Jaakko Linnolahti.

Bothnia High 5 -projektiallianssin muodostavat Vaasan sairaanhoitopiirin ja YIT:n lisäksi Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski.

– Hankkeen kaikkia päätöksiä peilataan tilaajan asettamiin tavoitteisiin, jotka näkyvät myös allianssin kannustinmallissa, Linnolahti kertoo. Tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa terveet tilat ja turvallinen ympäristö asiakkaille ja henkilökunnalle. Muita tavoitteita ovat muun muassa rakennuksen kustannustehokas ja kestävä elinkaari. Vuonna 2022 käyttöönotettava sairaalarakennus on lisäksi suunniteltu monikäyttöiseksi ja muuntojoustavaksi.

Tilat, rakenteet ja tekniset järjestelmät on siis suunniteltu siten, että toiminnan tai käyttötarkoituksen muutoksissa vaikutus sairaalan toimintaan on hyvin minimaalinen. Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kertoo, että uuden sairaalan rakennushanke on edennyt jouhevasti.

– Siinä on etua, että kaikki hankkeessa mukana olevat istuvat saman pöydän ääressä. Lisäksi, jos tulee haasteita, niitä ei siirretä toiselle toimijalle, vaan ne ratkaistaan yhdessä, Kinnunen lisää.

Allianssin työskentelytapaan kuuluvat myös jatkuva parantaminen ja oman työn reflektointi.
– Kun miettii avoimesti omaa toimintaansa koko allianssin kesken, tiimin jäsenten luottamus toisiinsa paranee. Se vaikuttaa positiivisesti ryhmädynamiikkaan, Linnolahti sanoo.

 

Sairaanhoitopiiri voi arvioida yhteistyötä jo kilpailutusvaiheessa

Meilahden sairaala-alueen läheisyyteen, Paciuksenkadun varrelle, rakennetaan uusi sairaala, jossa tullaan hoitamaan silmäsairauksien eri osa-alueita. Tammisairaalan rakennushankkeessa käytettävää urakkamuotoa kutsutaan yhteistoiminnalliseksi projektinjohtourakaksi. Rakennushankkeen tilaaja, HUS Kiinteistöt Oy, otti jo hankkeen kilpailutusvaiheessa huomioon suunnittelijoiden, päätoteuttajan ja tilaajan välisen yhteistyön sujuvuuden. Tilaaja järjesti kilpailutuksen aikana työpajoja, joissa oli mukana tilaaja, suunnittelijoita ja kilpailussa mukana olevien urakoitsijoiden edustajia.

– Työpajatoimintaa ja yhteistyötä arvioivat puolueettomat tarkkailijat, kertoo YIT:n Tammisairaalan hankkeen projektijohtaja Risto Kavantsaari.

Kilpailutuksen pisteytyksessä painotettiin laatutekijöitä, joihin yhteistyö oli asetettu tärkeysjärjestyksessä korkealle.
Kavantsaari pitää tilaajan kilpailutusmenetelmää erittäin hyvänä ja valistuneena, vaikka se vaatii päätoteuttajalta vähän enemmän kuin perinteisempi kilpailutus.

– Kun yhteistyö eri toimijoiden välillä alkaa jo kilpailutusvaiheessa, sille on parhaat mahdolliset edellytykset toimia projektin edetessä kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Tällä hetkellä Tammisairaala-hanke on kehitysvaiheen lopussa. Mukana hankkeessa ovat arkkitehtitoimistot Tähti-Set Oy ja Uki-Arkkitehdit Oy.

YIT on seurannut noin vuoden kestäneen kehitysvaiheen aikana hankkeen yhteistyön laatua tekemällä säännöllisin väliajoin kyselyitä. – Pulssi-kyselyjen tulokset ohjaavat meitä tarvittaessa tekemään korjaavia toimenpiteitä välittömästi, Kavantsaari lisää.


Allianssi hankkeen toteutusmuotona

Referenssi:  Vaasan keskussairaalan H-rakennus

Referenssi: Lapin keskussairaalan laajennus
Artikkeli on julkaistu aiemmin myös Kehittyvät kaupungit-julkaisussa.

Kuvat: Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki.