Kymenlaakson keskussairaalan laajennus, Kotka

Laajensimme Kymenlaakson keskussairaalaa rakentamalla uudisrakennuksen uuteen Fb-osaan.

Rakensimme Kymenlaakson keskussairaalalle uudisrakennuksen sairaalan uuteen Fb-osaan, entisen F-osan tilalle. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen pinta-ala on 19 700 bruttoneliömetriä. Uudisrakennuksessa on kolmessa kerroksessa potilasosastoja sekä tiloja muun muassa HUSin käyttöön lääkevalmistukselle ja laboratoriolle.

Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana ja se liittyy Kymenlaakson keskussairaalan G-osan Kuumaan sairaalaan sekä tulevaan, vanhan sairaalaosan peruskorjaukseen. Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2021 ja hanke valmistui syyskuussa 2023. Aluksi purettiin uudisrakennuksen tilalla aiemmin ollut sairaalan F-osa.

Keskeistä keskussairaalahankkeessa oli varmistaa sairaalan toiminta joka tilanteessa. Huolellista suunnittelua vaati esimerkiksi se, kun kalliota louhittiin noin 32 000 m3. Siinä oli tiukat tärinärajat ja herkissä laitteissa tärinämittareita. Louhinta onnistui hyvin eikä sairaalan toiminnalle aiheutunut häiriöitä. Louhinnan jälkeen keväällä 2021 alettiin tekemään tukimuureja, joita hankkeessa oli noin 500 jm. Syyskuussa 2021 alkoi perustuksien tekeminen ja loka-marraskuussa 2021 runkovaihe.

Työmaan logistiikka oli haastavaa, koska se kulki vain yhtä reittiä pitkin työmaan alueelle sairaalan kahdelta sivulta. Lisäksi rakennustarvikkeiden varastointi oli haasteellista. Uudisosa rakennettiin suojelualueeseen kiinni. Tämä piti huomioida rakentamisessa, ja esimerkiksi puiden kaataminen oli kiellettyä.

Sairaalarakentamisessa tehdään puhdastiloja, jolloin puhtaanapito hyvin keskeisessä asemassa. Esimerkiksi talotekniikassa tulee huomioida, ettei jää bakteeripesiä ja kaikki tulee oikealla tavalla asennettua rakenteisiin. Sairaalahankkeissa erityistä on myös se, että talotekniikan määrä on suurta.

Tiedot

Projektin nimi
Carea Sairaalat Oy, Fb-osa
Asiakas
Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy
Kaupunki
Kotka
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2023
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat