Vindkraftens regionala effekter

Vindkraftens regionala effekter är relaterade till landskap, ljud, flimmer, flygvarningsljus och den omgivande naturen.


Suomeksi »

Vi utvecklar ständigt nya projekt och letar efter möjligheter i Finland. Vi är redo att utveckla projekt tillsammans, så hör av dig om du undrar om ett vindkraftverk är en passande lösning för din mark.

Regional påverkan från vindkraft

Vindkraftens regionala effekter är relaterade till landskap, ljud, flimmer, flygvarningsljus och möjligen till områdets djur. Betydelsens omfattning beror på många faktorer och kan i hög grad påverkas under projektplanens utveckling. Deras estetik kan dela åsikter, men sikten kan påverkas av placeringen av vindkraftverken. Bullereffekter är strikt reglerade i Finland och en omfattande finsk studie som publicerades 2020 visar att människor inte upptäcker infraljud som produceras av vindkraftverk och att det inte har några mätbara effekter på kroppen. I Finland får bullret från ett vindkraftverk inte överstiga 45 decibel på dagen och 40 decibel på natten i omedelbar närhet av hus eller fritidshus. 45 decibel motsvarar ljudet från ett kylskåp.

Skyddade djur och växter identifieras också alltid som en del av projektutvecklingen och genom rätt placering kan riskerna minimeras. Flygvarningsljusen har också ändrats så att de närboende störs mindre. Vid flimmer, det vill säga skuggning orsakad av lågt solsken, minimeras dess nackdelar genom placering och tillräckligt avstånd till bebyggelsen. Läs mer om vindkraft på Vindkraftföreningens sidor.

De potentiella riskerna för vindkraftverk är begränsade till några hundra meter från kraftverket och är i allmänhet små i skala. Övrig markanvändning, som jakt, bärplockning, svampplockning eller skogsbruk, begränsas i regel inte alls bortsett från den omedelbara närheten till vindkraftverket. Det fälls inte heller träd från stora ytor för vindkraften.

Vindkraftverk har inte orsakat olyckor för utomstående och de som arbetar med vindkraft satsar verkligen mycket på arbetsmiljön. Utvecklingen och byggandet av stora vindkraftverk utgår alltid från områdesindelning enligt markanvändnings- och bygglagen, även med hänsyn till avvikelser.

Vi utvecklar ständigt nya projekt och letar efter möjligheter i Finland. Vi är redo att utveckla projekt tillsammans, så hör av dig om du undrar om ett vindkraftverk är en passande lösning för dina marker.

När du funderar på vindkraft på dina marker:

Beställ ett informationspaket om vindkraft och dess utveckling från vårt vindkraftsteam till din e-postadress. Detta förpliktar dig inte till någonting. Du får cirka fyra meddelanden. Du får information om följande saker:

  • Vilken typ av områden som är lämpliga för vindkraft

  • Markägarens inkomster

  • Vindkraftens fördelar för kommunen/staden

  • Vindkraftsprojektets faser i tydlig ordningsföljd

Ta kontakt

Kontakta vindkraftteamet

Vänligen beskriv ditt ärende noggrant.

Jag vill bli kontaktad via