Tuulivoiman alueelliset vaikutukset

Tuulivoiman alueelliset vaikutukset liittyvät maisemaan, ääneen, välkkeeseen, lentoestevaloihin ja ympäröivään luontoon.


På svenska »

Kehitämme jatkuvasti uusia aihioita ja etsimme mahdollisuuksia Suomessa. Olemme valmiita kehittämään hankkeita yhdessä, joten ota yhteyttä, jos mietit, sopiiko tuulivoimala maillesi.

Tuulivoiman alueelliset vaikutukset

Tuulivoiman alueelliset vaikutukset liittyvät maisemaan, ääneen, välkkeeseen, lentoestevaloihin ja mahdollisesti alueella oleviin eläimiin. Vaikutusten merkittävyys riippuu monista tekijöistä ja niihin pystyy vaikuttamaan paljon hankekehityksen aikana. Niiden esteettisyys voi jakaa mielipiteitä, mutta näkyvyyteen pystyy vaikuttamaan tuuliturbiinien sijoittelulla. Äänivaikutuksia säännellään Suomessa tarkasti ja vuonna 2020 julkaistu laaja suomalaistutkimus kertoo, etteivät ihmiset havaitse tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön. Suomessa tuulivoimalasta syntyvä ääni ei saa ylittää päivällä 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä. 45 desibeliä vastaa jääkaapin hurinaa.

Myös suojeltavat eläimet ja kasvit selvitetään aina osana hankekehitystä ja oikealla sijoittelulla riskit voidaan minimoida. Lentoestevaloja on myös muutettu niin, että lähiasukkaita häiritään vähemmän. Välkkeen eli matalalta paistavan auringon aiheuttaman varjostuksen osalta sen haitat minimoidaan sijoittelulla ja riittävällä etäisyydellä asutukseen. Lue lisää tuulivoimasta Tuulivoimayhdistyksen sivuilta.

Tuulivoimaloiden mahdolliset riskit rajoittuvat muutamien satojen metrien säteelle voimalasta ja mittakaavaltaan ne ovat yleensä pieniä. Muuta maankäyttöä, kuten metsästystä, marjastusta, sienestystä tai metsätaloutta ei yleensä rajoiteta tuulivoimalan normaalin toiminnan aikana millään tavalla. Tuulivoiman alta ei myöskään kaadeta puita laajoilta alueilta.

Tuulivoimalat eivät ole aiheuttaneet ulkopuolisille onnettomuuksia ja tuulivoiman parissa työskentelevät panostavat työturvallisuuteen todella paljon. Suurten tuulivoimaloiden kehitys ja rakentaminen perustuu aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen, myös poikkeamien osalta.

Kehitämme jatkuvasti uusia aihioita ja etsimme mahdollisuuksia Suomessa. Olemme valmiita kehittämään hankkeita yhdessä, joten ota yhteyttä, jos mietit, sopiiko tuulivoimala maillesi.

tuulivoimapuiston rakennusta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä uusiutuvan energian hankekehitystiimiin

Viestin käsittelyn nopeuttamiseksi, kuvailethan asiasi mahdollisimman tarkasti.

Toivon yhteydenottoa