Tuulivoimapuisto, Lestijärvi

Kehittämämme Lestijärven tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet myytiin OX2:lle alkuvuodesta 2021

Myimme kehittämämme Lestijärven kunnassa, Keski-Pohjanmaalla, sijaitsevan tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet pohjoismaiselle uusiutuvan energian yhtiölle OX2:lle.

Kaupassa energiayhtiölle siirtyivät hankeoikeudet 72 tuulivoimalan rakentamiseen ja hanke mahdollisti kokonaisteholtaan noin 400 MW:n tuotantokapasiteetin sekä uuden 400 kV voimajohdon rakentamisen Lestijärveltä Alajärvelle. Lestijärven tuulipuiston energiantuotanto on vuodessa 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta. Suunnittelualue on yhteensä noin 6 000 hehtaaria.

Rakentamisen jälkeen OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Rakennustyöt ovat käynnistyneet voimalinjan rakentamisella ja tuulipuiston arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2025 alussa. YIT ei toimi tuulipuiston rakentajana. Hanke käsittää 72 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho 455,4 megawattia. Lestijärven kunta tulee saamaan tuulipuistosta kiinteistöverona vuosittain noin 2,5 miljoonan euroa.

Tuulivoiman kehittäminen on ollut jo pitkään tärkeä osa työssä kohti ilmastotavoitteiden saavuttamisessa Suomessa. YIT:llä on vuoden 2021 alussa kehityksen alla useita tuulivoimahankkeita. YIT on mukana uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä omilla tuulivoiman rakennushankkeilla ja innovatiivisilla tuulivoimapuistojen infraratkaisuilla.

YIT Tuulivoima

YIT MYY OX2:LLE SUOMEN SUURIMMAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Tiedot

Projektin nimi
Lestijärven tuulivoimapuisto
Asiakas
OX2
Kaupunki
Lestijärvi
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2021
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra