Harva hoksaa miettiä, mitä työmaalla tapahtuu ennen kuin rakennuksen seinät nousevat kohti taivasta. Pohjarakentaminen on kaiken rakentamisen kulmakivi, jota ilman talot eivät pystyisi pystyssä.

Ilman tukevia perustuksia ei yksikään talo pysy pystyssä. Siksi lähes jokaista rakennusta edeltää tutkimusmatka maan uumeniin, sanoo Hannu Ratamäki, YIT:n pohja- ja erikoisrakentamisen yksikön johtaja.

Ratamäen johtaman yksikön työn jälkeä pääsee harvoin ihailemaan, sillä pohjarakentaminen on jo tehty, kun rakennus vasta alkaa nousta. Näkymätön työ on silti äärettömän tärkeää.

Moderni pohjarakentaminen vaatii vankkaa asiantuntemusta

”Pohjarakentaminen on kaikkea, mitä vaaditaan siihen, että rakennus pysyy stabiilina. Se tarkoittaa kaikkea kalliolouhinnasta ja rakennuskuopan tekemisestä siihen saakka, että talon runko ja sen näkyvät osat lähtevät sitten nousemaan maasta ylöspäin”, Ratamäki kertoo.

Nykyaikainen pohjarakentaminen vaatii vankkaa asiantuntemusta. Pohjarakentamisessa tärkeintä on miettiä, kuinka maaperä kestää rakennuksen massan ja siihen kohdistuvat paineet.

”Ammoisina aikoina rakennukset perustettiin silmämääräisesti ja kokemusperäisesti. Katsottiin, että jos tontille ei kerry vettä eikä saapas uppoa maahan, niin pohja on varmaankin tarpeeksi kantava. Sitten laitettiin kivet päälle ja tehtiin hirsirakennus, jota oikaistiin jollain konstilla, jos se meni myöhemmin vinoon. Mutta eihän sellainen enää nykypäivänä toimi.”

Maaperän tyypistä riippuen nykyaikaisessa pohjanvahvistuksessa ja maarakennuksessa käytetään erilaisia tekniikoita kuten palautusta sekä ankkurointia. Stabiloinnissa maa-ainesta vahvistetaan erilaisten sidosaineiden avulla ja se sopii pehmeiden perusmaiden sekä tie-, kenttä-, piha- ja katualueiden vahvistamiseen. Paalutuksessa rakennuksen kuorma siirretään kantavaan maaperään tukipaalujen avulla erityisesti talonrakennuskohteissa sekä silloissa.

YIT Stabilointi.jpg

Haasteina tiivistyvä kaupunkirakenne ja muuttuva maaperä

Haastetta pohjarakentamiseen tuovat esimerkiksi korkea rakentaminen ja veden äärelle rakentaminen. Tiivistyvä kaupunkirakenne merkitsee usein aiempaa syvemmälle menemistä, kun rakennuksille tehdään isoja maanalaisia tiloja, muun muassa pysäköintilaitoksia. Samalla pitää ottaa huomioon aivan vieressä sijaitsevien rakennusten perustukset. Maaperä myös muuttuu vuosien saatossa esimerkiksi veden liikkeiden vaikutuksesta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa pohjarakentaja pääsee tuomaan tietotaitonsa mukaan projektin suunnitteluun, sitä varmemmin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, Ratamäki sanoo.

Toisaalta juuri yllätyksellisyys tekee pohjarakentamisesta erityisen kiinnostavaa. Työssä pitää yhdistää arkeologin asennetta ja Pelle Pelottoman innovatiivista ideointihattua, sillä pohjaolosuhteet saattavat vaihdella suuresti jopa muutaman metrin sisällä, Ratamäki kertoo. Hän suositteleekin pohjarakentamista hyvin työllistävänä urapolkuna myös rakennusalan opiskelijoille.

”Luojan luomaa maaperää kun työstetään, niin jokainen kuoppa on erilainen.”

Isot hankkeet tarvitsevat kokeneen osaajan

Pohjarakentamista pitää tehdä melkeinpä kaikissa rakennuskohteissa, jotka maan päälle kohoavat.

”Ainoat rakennelmat, jotka eivät ole millään lailla pohjan kanssa tekemisissä, ovat lentokoneita”, Ratamäki lohkaisee.

Hyviä esimerkkejä YIT:n haastavista pohjarakennusprojekteista ovat vuonna 2016 valmistunut Tallinnan Rotermanni-korttelin uudistus sekä tänä vuonna toteutettava 365 asunnon suurkerrostalohanke Helsingin Koskelassa ja suunnitteilla olevan uuden silmäsairaalan, Tammisairaalan, rakentaminen Helsingin Meilahdessa.

Rotermannissa vanhasta punatiilisestä teollisuusalueesta saneerattiin moderni ostosalue trendikkäine ravintoloineen. Historiallisesti suojeltujen rakennusten ja heikon maa-aineksen yhdistelmä vaati YIT:ltä erityisvahvaa vaativan infran ja pohjarakentamisen osaamista. Alueen tunnusmerkki, punatiilinen savupiippu, kohoaa nyt keskellä Tallinnaa entistä vahvempien perustusten päällä.

YIT Earth works.jpg

Sekä Koskelan että Tammisairaalan hankkeet vaativat erityisen hyvää pohjarakentamisen osaamista niiden keskeisen sijainnin takia. Molemmat kohteet ovat vilkkaasti liikennöityjen autoteiden varrella, mikä tuo haastetta kaivauksien rajaamiseen ja isojen koneiden liikennöintiin. Myös maan alle rakentuvat isot pysäköintilaitokset vaativat pohjarakentamiselta hyvää suunnittelua.

Kaikkia kolmea hanketta yhdistää mittakaava: projektit ovat suuria, arvokkaita ja ne pitää saada etenemään halutussa aikataulussa rivakasti. Ratamäki uskoo, että juuri tässä esiin astuu YIT:n ekspertiisi: isossa ja pitkään kokemusta kartuttaneessa yhtiössä on osaajia ja koneita moneen lähtöön ja taidot pysyvät tuoreina, kun projektikattaus on laaja.

”YIT on paikka, missä huippu pysyy hallussa – pohjarakentamisessakin.”

Pohjarakentaminen