Teollisuusrakentaminen edellyttää erikoisosaamista

Teollisuusrakentamisessa kiinteistöt ja tilat toteutetaan niihin sijoittuvien toimintojen ja prosessien ehdoilla. Laadukas ja kustannustehokas lopputulos on yhdistelmä monipuolista ammattitaitoa ja tilaajan erityistarpeiden huomioimista.

Tuotantotilan tai terminaalin katolle voidaan asentaa aurinkopaneelit tuottamaan aurinkovoimaa
Tuotantotilan tai terminaalin katolle voidaan asentaa aurinkopaneelit tuottamaan aurinkovoimaa

Teollisuuden rakennushankkeiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla talouden hiipumisesta huolimatta. YIT:n Toimitilat-segmentin johtaja Tom Ekman kertoo, että uusia rakennusurakoita toteutetaan tällä hetkellä eri teollisuuden aloille. Niissä korostuvat erityisesti korkeat hygienia- ja puhtausstandardit, jotka ulottuvat rakennuksen materiaalivalintoihin asti.

“Elintarviketeollisuuden rakennushankkeissa käytetään tavallisen teräksen sijaan kovaan kulutukseen paremmin soveltuvaa haponkestävää terästä. Se on myös hygieeninen materiaali, joka on helppo pitää puhtaana”, perustelee Ekman.


Teollisuusrakentamisen tarpeet vaihtelevat asiakkaasta ja toimialasta riippuen. Esimerkiksi logistiikkakiinteistöissä lattian kantavuus ja suoruus ovat tärkeitä tekijöitä. Kasvanut automaatioaste on lisännyt tarvetta lattian alle asennettavalle teknologialle, jota tarvitaan varastorobotiikan hyödyntämisessä.

Varasto-7525-lowres.jpg


Energiatehokkuutta ja huipputeknologiaa saman katon alla

Uudet logistiikkakeskukset ovat teknologian, automaatioasennusten ja modernin talotekniikan taidonnäytteitä, joissa yhdistyy tehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

Tällainen on muun muassa vuonna 2018 valmistunut SOK:n Sipoon uusi logistiikkakeskus, joka hyödyntää suuressa mittakaavassa maalämpöä lämmitys- ja jäähdytysenergiana.

SOK.jpg

Energia-asiat ja älykäs talotekniikka ovat esillä monessa teollisuusrakentamisen hankkeessa. Kehittyneen teknologian ansiosta esimerkiksi datakeskusten sivuvirtana tuottamaa lämpöä on mahdollista hyödyntää kaukolämpöverkossa. Pääsääntöisesti tilaajat ovat näistä mahdollisuuksista hyvin perillä, mutta tarvittaessa YIT pystyy auttamaan energiatehokkaiden ratkaisujen valitsemisessa ja toteuttamisessa.

“Voimme tehdä tilaajalle arvion ja toteutussuunnitelman vaikkapa tuotantotilan tai terminaalin katolle asennettavista aurinkopaneeleista tai maalämpökaivojen toteuttamisesta osana ekologista energiaratkaisua”, sanoo Ekman.

Vastuullinen päätoteuttaja takaa turvallisen ja toimivan työmaan

YIT:llä on parhaillaan menossa mittava rakennusprojekti Oulun Linnanmaan alueella, minne kohoavat Nokian uudet ja kokonaispinta-alaltaan lähes 50 000 neliömetriä kattavat toimitilat. Uusissa toimitiloissa yhdistyvät korkea teknologia ja vastuullisuus, joka on Ekmanin mukaan perusoletus yhä useammalle teollisuuden rakennushankkeelle.

“Monilla asiakkailla on tänä päivänä vaatimuksena BREEAM- tai LEED-ympäristösertifikaatin kaksi ylintä vaatimustasoa. Niillä varmistetaan, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu ympäristötehokkaasti ja ympäristötavoitteiden mukaisesti. Suomessa hyödynnetään myös kotimaista RTS-ympäristöluokitusta ja pohjoismaista Joutsenmerkkiä, jotka ovat varsinkin julkisella puolella käytössä”, kertoo Ekman.

Toimitilan elinkaarella vaikutus vastuullisuuteen

Teollisuuden rakennusurakat luovat puitteet toimiville prosesseille, mikä tarkoittaa suurien voimalaitoshankkeiden toteuttamista turbiini- ja kattilatoimittajien ehdoilla. Tällainen oli vuonna 2017 valmistunut Naantalin monipolttoainevoimalaitos, joka valittiin vuoden 2016 työmaaksi. Rakennushanke valmistui aikataulunsa mukaisesti, kustannusarvio alitettiin ja laatua syntyi. Lisäksi työturvallisuus toteutui hankkeen aikana erittäin korkealla tasolla.

“YIT:n tehtävänä on toteuttaa rakenteet asiakkaan prosessin ympärille. Se on vaativa ja vastuullinen tehtävä, jonka velvoitteet pystymme kantamaan. Me takaamme, että työmaalla noudatetaan rakentamismääräyksiä, huolehditaan asianmukaisesti työnantajavelvoitteista sekä valvotaan työturvallisuuskäytäntöjen noudattamista läpi koko aliurakoitsija- ja hankintaketjun”, vakuuttaa Ekman.

Naantali_CHP.jpgNaantalin monipolttoainevoimalaitos

Tuulivoimalahankkeet työllistävät pohja- ja teollisuusrakentamista

Pohja- ja teollisuusrakentamisen yksikönjohtaja Jouni Hyvärinen kertoo, että uudet ja suunnitteilla olevat tuulipuistot ovat yksi markkinoita vauhdittava tekijä. YIT:llä onkin runsas kokemus tuulivoimaloiden infrarakentamisesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vuodesta 2010 lähtien YIT on toteuttanut lähes 200 tuulivoimalan perustusta sekä laajasti muuta tuulipuistoinfraa.

“Saimme juuri valmiiksi YIT:n kehittämän Murtomäen tuulivoimapuiston infrarakentamisen, joka käsitti alueen maarakennustyöt, tiestön ja nostoalueiden rakentamisen ja kunnostamisen sekä turbiinien perustukset. Näiden lisäksi alueella rakennetaan sähköinfraa, kuten muuntamoasema ja keskijännitekaapeloinnit”, listaa Hyvärinen.

Haastavien betonirakenteiden teollisuushankkeet eivät rajoitu pelkästään tuulivoimaan, sillä niitä tarvitaan myös muun muassa voimalaitoksissa ja vesitorneissa, jotka ovat kookkaita ja haastavia projekteja. Pohja- ja teollisuusrakentamisen yksikkö tarjoaa laajasti raskaan betonirakentamisen palveluita kaikille teollisuuden aloille ympäri Suomen. Vuonna 2021 valmistunut Vantaan Hiekkaharjun uusi ja näyttävä vesitorni on hyvä esimerkki tämäntyyppisestä teollisuusrakentamisesta.

“YIT rakensi vesitornin jalan liukuvalumenetelmällä ja sen jälkeen säiliön jalan ympärille. Massiivinen säiliöosa valettiin maan pinnalla ja nostettiin hitaasti paikoilleen jalan yläosaan asennetun 90 hydraulisen tunkin avulla. Kaikkiaan torniin meni noin 5 000 kuutiometriä betonia ja noin 700 tonnia harjaterästä”, sanoo Hyvärinen.

YIT+Wind+Power+2021.jpg

Taitorakentamista vaativiin betonirakenteisiin

YIT:n toteuttamiin teollisuusrakentamisen vaativiin liukuvalukohteisiin lukeutuvat myös Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistuslaitoksen sata metriä korkea poistoilmapiippu ja lähes yhtä korkea Kittilän kultakaivoksen uusi teräsbetoninen nostotorni.

Liukuvalutekniikka tarkoittaa betonin keskeytymätöntä valamista niin, että kuivuvan ja tuoreen betonin väliin ei synny rajoja. Tekniikkaa käytetään muun muassa erilaisten kuilujen, siilojen, piippujen, vesitornien ja muiden korkeiden rakenteiden toteuttamisessa samalla rakentamisaikaa minimoiden.

“Teollisuuden infrahankkeet ovat ennen kaikkea taitorakentamista, jota insinöörit lähestyvät rakenteiden mekaniikan kautta. On tärkeää, että jokaiseen hankkeeseen valitaan niihin parhaiten sopivat tekijät, työmenetelmät ja kalusto. Siksi YIT:ssä esimerkiksi liukuvalutekniikan taitoa arvostetaan ja ylläpidetään”, korostaa Hyvärinen.

Blominmäki liukuvalu.jpgBlominmäen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamista

Miksi valita yhteistoiminnallinen hanke?

  • Turvallinen polku kohti lopullista investointipäätöstä
  • Tilaaja ja urakoitsija sitoutuvat yhteisiin kustannus- ja laatutavoitteisiin
  • Edistää rakennushankkeen läpinäkyvyyttä ja tiimityöskentelyä
  • Kannustaa tehokkaaseen työskentelyyn ja ongelmien ratkaisuun
  • Soveltuu vaativiin ja vaikeasti ennakoitaviin julkisiin ja yksityisiin rakennushankkeisiin

Ota yhteyttä

Lue lisää yhteistoiminnallisesta allianssimallista