Logistiikkakeskus SOK:n tytäryhtiö Inex Partnersin käyttöön, Sipoo

Sipoon logistiikkakeskus on suurhanke, jonka tilaaja edellyttää varmaa ja vastuullista rakentamista.

Olemme rakentaneet Skanskan kanssa muodostettuna työyhteenliittymänä (Freeway) logistiikkakeskuksen SOK:n tytäryhtiö Inex Partnersin käyttöön. Keskus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2018. Hanke toteutettiin viidessä eri vaiheessa.

Logistiikkakeskus oli sen rakentamisen aikaan yksi suurimmista rakennusprojekteista Suomessa. Sen pinta-ala on noin 189 000 bruttoneliömetriä ja tilavuus noin 3 400 000 kuutiometriä.

Käyttötavaroiden logistiikkakeskus

Rakensimme Sipoon logistiikkakeskuksen automatisoidun käyttötavaralogistiikkakeskuksen, joka valmistui vuonna 2012. Lue Projektiuutisten 2/2012 artikkeli: Miljoonan kuution automatisoitu vähäpäästöinen logistiikkakeskus. Rakennuksen laajuus on 75 000 m2 ja tilavuus runsaat miljoona kuutiometriä. Ulkomitoiltaan 23 metriä korkea rakennus on 330 x 170 metriä. Käyttötavaroiden logistiikkakeskuksen koko vastaa rakennuskuutioiltaan kymmentä eduskuntataloa.

Päivittäistavaroiden logistiikkakeskus

YIT:n ja Skanskan muodostama työyhteenliittymä Freeway rakensi uuden päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksen SOK:n tytäryhtiö Inex Partnersin käyttöön. Uusi logistiikkakeskus korvasi S-ryhmän entisen logistiikkakeskuksen Espoon Kilossa. Uudesta Sipoon logistiikkakeskuksesta muodostui erittäin merkittävä logistinen keskittymä, sillä S-ryhmä on tällä hetkellä Suomen päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.

  • Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2013.
  • Päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksen kuivatavaravarasto valmistui kesäkuussa 2016.
  • Rakennamme päivittäistavaroiden keskukseen myös kylmävarastot ja pakkasvaraston.
  • Sipoon logistiikkakeskus on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2018.
  • YIT ja Skanska osallistuvat työyhteenliittymään tasaosuuksilla.

Sipoon rakennushankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristönäkökulmiin. Päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksen suuri koko - rakennuskuutioiltaan 30 eduskuntataloa - ja keskuksessa tehtävien automaatioasennusten ja perinteisen talotekniikan yhdistäminen edellyttivät työsuunnittelulta erityistä ammattitaitoa. Projektin arvioitiin tuoneen työtä suoraan ja epäsuorasti noin 4 500 henkilötyövuotta koko suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikana.

"Uusi logistiikkakeskus on hyvin merkittävä S-ryhmälle, sillä keskus on teknologialtaan ja it-ratkaisuiltaan Euroopan moderneimpia. Uudet ratkaisut parantavat päivittäistavarakaupan tehokkuuttamme ja hintakilpailukykyämme yhä kansainvälisemmillä markkinoilla. Keskus on myös hyvin energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Se hyödyntää suuressa mittakaavassa maalämpöä lämmitys- ja jäähdytysenergiana", SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine totesi.

Hanke palkittu Tekla BIM Awards -palkinnoilla

Hanke on palkittu Teklan järjestämässä Tekla Global BIM Awards 2015 -tietomallinnuskilpailussa parhaaksi liikerakennushankkeeksi. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 51 projektia, jotka oli valittu alueellisten kilpailujen parhaimmiksi projekteiksi. Raadin mukaan valtavassa, 28 jalkapallokentän kokoisessa Sipoon hankkeessa hyödynnettiin mallinnettuja tietoja määrätietoisesti ja hyvässä yhteistyössä hankeosapuolten välillä. Lisäksi mallia hyödynnettiin elementtituotannon suunnittelussa ja seurannassa, logistiikassa ja työmaaohjauksessa. Hanke voitti myös BIM Awards 2015 Suomen ja Baltian alueen infra- ja teollisuusrakentamisen sarjan ja oli yleisön suosikki.

"Mielestäni meillä on myös ollut iso rooli mallin käytössä, kehitimme mm. yhdessä Teklan ja BM/Lujan kanssa elementtien status-seurantamallin ja tämä oli meidät muista erottava seikka joka vaikutti varsin paljon voittoon", toteaa YIT:n toimitilarakentamisen johtaja Rasmus Holmberg.

"Toinen asia oli mallin laaja käyttö. Sitä käytti laajasti niin pääurakoitsija, aliurakoitsijat kuin tilaajakin. Mallin käyttö tableteilla työmaalla oli myös edistynyttä, kaikilla TYL:n työnjohtajilla oli tabletti, jolla mallia käytettiin, lisäksi aliurakoitsijoilla oli paljon tabletteja joilla he pyörittivät mallia työmaalla. Kolmas asia, jolla varmasti oli merkitystä, oli mallin tarkkuus. Mallintamalla suunniteltiin muun muassa kaikki maanalaiset rakenteet sekä talotekniikka suunniteltiin todella tarkasti, jopa sähköhyllyt oli mallinnettu", kertoo YIT:n projektinjohtaja Risto Seppänen.

Keskus sai BREEAM -ympäristöluokituksen.

Katso myös projektin esittely Teklan sivuilta sekä video hankkeesta.

Tiedot

Projektin nimi
Sipoon logistiikkakeskus
Asiakas
S-Ryhmän Logistiikkakeskukset Oy
Kaupunki
Sipoo
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2018
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Toimitilat

Linkit