Naantali CHP, Naantali

Vuoden 2016 rakennustyömaa

Olemme rakentamassa Naantaliin uutta monipolttoainevoimalaitosta, NA4 CHP-laitosta. Hankkeen valmistelevat työt aloitettiin jo kesällä 2014 ja uusi voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Hanke valittiin vuoden 2016 työmaaksi.

KESKIÖSSÄ UUSIUTUVA ENERGIA 

Yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavan CHP-voimalaitoksen keskeisiä tavoitteita on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60–70 prosenttiin. Uuden monipolttoainevoimalaitoksen polttoaineteho on noin 430 MW. Tästä tuotetaan 92 %:n hyötysuhteella 396 MW energiaa, josta saadaan 146 MW sähköä ja 250 MW lämpöä.

SUOMEN ENSIMMÄINEN ALLIANSSIMALLILLA TOTEUTETTAVA TEOLLISUUSKOHDE

Turun Seudun Energiantuotanto, A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT ovat muodostaneet allianssiryhmittymän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi. Hanke on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuuskohde. Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa kaikki tavoittelevat yhteisesti sovittua tavoitekustannusta ja –tasoa ”hankkeelle parhaaksi” –päämäärän ohjaamana.

Osapuolten välistä yhteistyötä korostava malli vastaa perinteisellä tavalla toteutettujen vastaavanlaisten hankkeiden aikataulullisiin ja kustannuksiin liittyviin haasteisiin.

 

Tiedot

Projektin nimi
Naantali CHP
Asiakas
Turun Seudun Energiantuotanto
Kaupunki
Naantali
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2016
Liiketoiminto
Infra
Sulje
Lähetetään...