Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos, NA4 CHP, on ensimmäinen teollinen projekti, jonka rakennustöissä sovellettiin allianssimallia. Hankkeen kaikki tavoitteet täyttyivät: se valmistui aikataulussa, kustannusarvio alitettiin ja laatua syntyi.

Rakensimme Naantaliin uuden monipolttoainevoimalaitoksen, NA4 CHP-laitoksen. Hankkeen valmistelevat työt aloitettiin jo kesällä 2014 ja uusi voimalaitos otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. Hanke valittiin vuoden 2016 työmaaksi. NA4 CHP on ensimmäinen teollinen projekti, jonka rakennustöissä sovellettiin allianssimallia. Rakennushankkeen kaikki tavoitteet täyttyivät: se valmistui aikataulunsa mukaisesti, kustannusarvio alitettiin ja laatua syntyi. Lisäksi työturvallisuus toteutui hankkeen aikana erittäin korkealla tasolla. 1,4 miljoonan työtunnin aikana tapahtui vain kolme poissaoloon johtanutta lievää työtapaturmaa. Hanke on esimerkkinä siitä, että myös teollisuusrakentamisen hanke voidaan toteuttaa allianssimallilla.

Keskiössä uusiutuva energia

Yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavan CHP-voimalaitoksen keskeisiä tavoitteita on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60–70 prosenttiin. Uuden monipolttoainevoimalaitoksen polttoaineteho on noin 430 MW. Tästä tuotetaan 92 %:n hyötysuhteella 396 MW energiaa, josta saadaan 146 MW sähköä ja 250 MW lämpöä.

Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuskohde

Turun Seudun Energiantuotanto, A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT muodostivat allianssiryhmittymän CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi. Hanke oli Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuuskohde. Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa kaikki tavoittelevat yhteisesti sovittua tavoitekustannusta ja –tasoa ”hankkeelle parhaaksi” –päämäärän ohjaamana.

Osapuolten välistä yhteistyötä korostava malli vastasi perinteisellä tavalla toteutettujen vastaavanlaisten hankkeiden aikataulullisiin ja kustannuksiin liittyviin haasteisiin.

NA4 CHP

  • Naantalin monipolttoainevoimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä
  • Korvasi osittain noin 50 vuotta käytössä olleet kolme hiilivoimalaitosyksikköä
  • Keskeinen tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä
  • Rakennustyö toteutettiin POLTE-allianssilla, jonka osapuolet olivat Turun Seudun Energiantuotanto Oy, YIT Rakennus Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Ax LVI Oy
  • Voitti Vuoden työmaa 2016 -kilpailun ensimmäisenä teollisuuden allianssina

Onnistunut lopputulos tehtiin yhdessä

Energia- ja teollisuusrakentaminen

Naantaliin rakentuva monipolttoainevoimalaitos on vuoden työmaa

Tilaa lisätietoa allianssista

Tiedot

Projektin nimi
Naantali CHP
Asiakas
Turun Seudun Energiantuotanto
Kaupunki
Naantali
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2017
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra