Raide-Jokerin etenemistä turvataan poikkeustilanteessa

Vallitsevassa tilanteessa myös rakennusalan yritykset joutuvat miettimään, mitkä hankkeet ovat yhteiskunnallisesti tärkeimpiä eli niitä, joiden eteneminen tulisi turvata kriisistä huolimatta. YIT:llä yhdeksi tällaiseksi hankkeeksi on priorisoitu Raide-Jokeri, jonka valmistumisen myöhästyminen aiheuttaisi suuria taloudellisia menetyksiä kaikille osapuolille. Hankkeella on myös laajempaa vaikutusta pääkaupunkiseudun kehitykseen ja työllisyyteen, sillä monet pienemmät hankkeet ovat aikataulullisesti kytköksissä uuden raitiotieyhteyden syntymiseen.

Pandemian torjuntaan sekä tärkeimpien hankkeiden etenemisen varmistamiseen ryhdyttiin YIT:llä heti, kun Suomessa muutoinkin ryhdyttiin koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin.

”Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varautuaksemme tilanteen aiheuttamiin muutoksiin ja minimoidaksemme haitalliset vaikutukset hankkeisiimme. Aloitimme heti materiaalien toimituksien varmistamisen sekä ulkomaisten alihankkijoiden toiminnan jatkuvuuden turvaamisen Suomessa mahdollisimman pitkään. Olemme myös hakeneet muita vaihtoehtoja materiaaleille ja ulkomaiselle työvoimalle, jotta pystymme jatkamaan toimintaamme mahdollisimman normaalisti. Olemme varautuneet erilaisiin tilanteisiin, joita COVID-19 voi tuoda eteemme. Priorisoimme toimintaamme ja olemme varautuneet siirtämään toimistoilta ja muilta hankkeiltamme apukäsiä työmaille, jos tarve sitä vaatii”, kertoo väylärakentamisen yksikönjohtaja Antti Korhonen YIT:ltä.

Myös Raide-Jokeri-allianssissa tilanne otettiin heti vakavasti. Hankkeen tuotannosta vastaava projektipäällikkö Ari Bergström YIT:ltä kertoo:

”Kun tilanne nähtiin Suomessa toimenpiteitä vaativana, laadimme ohjeistusta työmaalla tarvittaviin toimenpiteisiin. Allianssin eri osapuolten taustaorganisaatioista löytyy onneksi runsaasti valmiutta ohjata toimintaa myös poikkeustilanteessa. Alusta asti toimimme sillä ajatuksella, että Raide-Jokerin työmaat pidetään käynnissä kriisistä huolimatta.”

Kriittisinä asioina tuotannon jatkumisen kannalta nähtiin paitsi kaikkien tartuntojen mahdollisimman hyvä tehokas estäminen, myös varahenkilöiden perehdyttäminen hyvissä ajoin tehtäviinsä sekä avainhenkilöiden eristäminen toisistaan eri työtiloihin.

”Meillä on kuuteen eri lohkoon järjestäytynyt organisaatio, jossa jokaisella lohkolla on oma työnjohtonsa. Näin viestiä ja toimintamallia saatiin jalkautettua työporukoille hyvinkin nopeasti. Luonnollisesti ne, jotka voivat tehdä töitä etänä, siirtyivät etätöihin. Tämän lisäksi työnjohtoa eristettiin toisistaan: kaikki eivät työskentele samoissa toimistotiloissa, eivätkä eri tiloissa työskentelevät henkilöt tapaa toisiaan tai käy muille osoitetuissa tiloissa.”

YIT Raide-Jokeri Lahdenväylä.JPG

Raide-Jokerin ollessa maantieteellisesti laaja, 25 kilometriä pitkä hanke, monien koronaa torjuvien toimenpiteiden tekeminen on ollut luonnollisesti helpompaa kuin esimerkiksi yhdelle tontille sijoittuvalla talonrakennustyömaalla.

”Monet meistä tekevät joka tapauksessa työtään aika kaukana muista. Esimerkiksi työkoneiden kuljettajat ottavat nyt omia eväitä mukaan koneeseen, ja ruokailevat siellä, eivätkä käy juurikaan sosiaalitiloissa työpäivän aikana. Taukoja on myös porrastettu niin, että vain muutama voi olla tauolla samaan aikaan. Saippuat ja käsidesit ovat käytössä mennen ja tullen. Eikä kukaan saa tietenkään tulla töihin, jos on pienintäkään flunssan oiretta”, kertoo lohkopäällikkö Ari Saukkonen Oulunkylän työmaalta.

Työmailla joudutaan järjestämään jonkin verran kokouksia, mutta kaikki, jotka suinkin voivat, osallistuvat niihin etänä.

”Työnjohtoa on jonkin verran paikalla kokouksissa, mutta istumme mahdollisimman kaukana toisistamme ja noudatamme kaikkia ohjeita esimerkiksi käsihygienian suhteen.”

Nykyaikaiset, digitaaliset työkalut auttavat myös rakennustyömaita tässä tilanteessa.

”Meillä on käytössämme työkaluja, joilla esimerkiksi havaintojen tekeminen ja sitä kautta työskentelyohjeiden antaminen, vastuuhenkilön nimeäminen, työn valvonta ja hyväksyntä onnistuvat tarvittaessa myös sähköisesti. Tottakai itseohjautuvuus ja molemminpuolinen luottamus tässä tilanteessa korostuvat, mutta onneksi työt Raide-Jokerissa ovat olleet käynnissä jo hyvän aikaa, ja olemme jo hitsautuneet erinomaisesti toimivaksi joukkueeksi. Meillä on kaikki mahdollisuudet selvitä tästäkin haasteesta ilman suurempia ongelmia”, Ari Bergström vielä toteaa.

Yhdessä koronavirusta vastaan niin työmailla kuin konttoreilla

Etäyhteydet mahdollistivat loppukatselmuksen

Allianssi lisää osapuolten välistä yhteistyötä

Lasten suusta - 37 kysymystä Raide-Jokerille