Yhdessä koronavirusta vastaan niin työmailla kuin konttoreilla

Koronavirus (COVID-19) vaikuttaa liiketoimintoihimme, yhteistyökumppaneihimme, asiakkaisiimme, läheisiimme, ystäviimme ja koko maailmaan. Haluamme kantaa vastuumme. Tässä jutussa kerromme, miten YIT:n työmailla on reagoitu tilanteeseen ihmisten turvaamiseksi ja töiden jatkamiseksi niin hyvin, kuin näissä olosuhteissa on mahdollista.

Koronaviruksesta johtuva poikkeustila astui Suomessa voimaan 18.3. ja toi mukanaan isoja muutoksia kaikkien suomalaisten elämään.

YIT:n konttoreilla ja rakennustyömailla tilanne on otettu vakavasti alusta lähtien. Työmaiden toiminnan jatkaminen on pyritty turvaamaan monin eri tavoin pitäen kuitenkin mielessä, että tärkeintä on työntekijöidemme, asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja läheistemme turvallisuus. Toistaiseksi (tilanne 22.4.2020) YIT:n työmaat ovat toiminnassa normaalisti.

YIT:lle nopeasti perustettu koronavalmiusryhmä seuraa tilannetta koko ajan varautuen mahdollisiin muutoksiin ja ohjeistaa henkilöstöä päivittäin tilannekohtaisesti kaikissa toimintamaissamme.

Kaikissa toimenpiteissä pyritään noudattamaan valmiuslain edellyttämiä toimia ja viranomaisten ohjeistuksia.

Viruksen leviämistä rajoitetaan eri tavoin

YIT:n omat toimihenkilöt kaikissa maissa on ohjeistettu työskentelemään mahdollisuuksien mukaan etänä ja siirtämään ryhmätapaamiset verkkoon. Matkustaminen ulkomaille on kielletty. Olemme ottaneet käyttöön 14 vuorokauden karanteenin koskien kaikkia ulkomailta palaavia.

Töihin tulo kipeänä – oireiden ollessa lieviäkin – on ehdottomasti kielletty. Myös ulkopuolisten sidosryhmien työmaavierailut on toistaiseksi kielletty.

Olemme lähettäneet alihankkijoille, tavarantoimittajille ja yhteistyökumppaneille kirjeen, jossa kehotamme noudattamaan vastaavia toimenpiteitä viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Asiakkaitamme pyrimme palvelemaan niin tavalliseen tapaan kuin mahdollista. Sähköisten työkalujen ansiosta esimerkiksi asuntokauppa sekä asuntojen vuokraus on täysin turvallista myös korona-aikana. LISÄTIETOJA

YIT koronaviruksen estäminen.jpg

Etätyö otettu käyttöön niin laajasti kuin mahdollista

Nopeasti edennyt koronatilanne on todistanut, miten uskomattoman joustavasti ihmiset mukautuvat vallitseviin olosuhteisiin. Isoa osaa sopeutumisessa ovat näytelleet sähköiset työ- ja viestintävälineet, jotka on otettu todelliseen tehokäyttöön myös YIT:llä.

Kaikki mahdolliset niin talon sisäiset kuin ulkopuolisten henkilöiden kanssa järjestettävät palaverit pidetään etäyhteyksillä ja Big Roomit, joissa hankkeiden etenemistä seurataan isomman ryhmän voimin, on suljettu.

Kaikki mahdolliset YIT:n työntekijät, niin konttorilta kuin työmailtakin, ovat siirtyneet nopeasti etätöihin. Monilla työmailla työnjohtajat, joiden läsnäoloa tarvitaan työmailla, ovat jakautuneet kahteen ryhmään, jotka vuorottelevat etä- ja lähityöviikkojen kesken. Hankkeiden avainhenkilöille on nimetty varahenkilöt, jotka pitävät erityistä etäisyyttä toisiinsa.

Myös osa työmaakierroksista (eli ns. auditoinneista) on järjestetty etänä.

Työmaatoimistojen ovien kulkuoikeuksia on poikkeustilan takia rajoitettu minimiin. Kaikki mahdollinen lisätila on otettu sosiaalitilojen käyttöön, jotta työntekijät eivät joutuisi lähikontaktiin toistensa kanssa. Samasta syystä myös työvuorojen aloitus- sekä tauko- ja ruoka-aikoja on porrastettu.

Siivousta on lisätty kaikilla työmailla ja työmaan henkilökuntaa on ohjeistettu mm. käsihygieniaan, töiden eristämiseen sekä työmatkoihin liittyvistä seikoista*.

”Työntekijät ovat suhtautuneet poikkeusoloihin uskomattoman hienosti. Kaikki opettelevat uusia tapoja nöyrästi ja keksivät parhaansa mukaan uusia tapoja hoitaa asiat”, toteaa koronavalmiusryhmää luotsaava, YIT:n kehitysjohtaja Juhani Nummi.

Tietoa YIT:stä

Etäyhteydet mahdollistivat loppukatselmuksen, muutot on edelleen hoidettava paikan päällä

Sähköinen asuntokauppa on turvallista myös korona-aikana

Raide-Jokerin etenemistä turvataan poikkeustilanteessa

*Jutussa mainitut toimenpiteet ja käytännöt saattavat vaihdella jonkin verran työmaiden kesken, sillä myös työmaiden työt, työntekijävahvuus sekä työskentelyolosuhteet vaihtelevat.
Periaatteessa jutussa mainitut käytännöt ovat kuitenkin käytössä soveltuvin osin niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteissa Toimitilat-, Infra ja Asuminen-segmenteissä.