Vihreä rakentaminen - osa III

Vihreä rakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi rakennushankkeita, jotka toimivat uusiutuvalla ja vähäpäästöisellä energialla ja/tai pitävät sisällään energiatehokkaita ja vähähiilisiä materiaaleja ja/tai hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.

Lue lisää aiheesta tämän juttusarjan osasta I. ja OSASTA II

Lisää kysymyksiä ja vastauksia alla.

Miten yrityksenne on sitoutunut (esimerkiksi strategiassanne) edistämään vihreää rakentamista?

Kestävän kehityksen vauhdittaminen on yksi neljästä YIT:n strategian kulmakivestä.

Meillä on ollut vuodesta 2019 käynnissä Green Growth -kehitysohjelma, jonka tavoite on tukea kasvuamme kestävän kehityksen keinoin sekä synnyttää uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintoja.

YIT:llä on vuosittaiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme systemaattisesti. Lisäksi olemme julkaisseet pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näiden tavoitteiden mukaisesti pyrimme puolittamaan sekä oman toimintamme että omaperusteisten hankkeidemme materiaalien CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Viime vuonna vähensimme oman toimintamme päästöjä 21 %, johtuen erityisesti vihreän sähkön käyttämisen lisäämisestä Suomessa ja Norjassa.

Omaperusteisten hankkeiden päästöjen osalta olemme kasvattaneet organisaation ymmärrystä ja kyvykkyyttä rakennusten hiilijalanjäljenlaskennasta. Olemme teettäneet useita lopputöitä, joissa vertailemme eri materiaalivaihtoehtoja ja niiden

vaikutuksia päästöihin. Omaperusteisten hankkeiden hiilijalanjäljenlaskenta on nykyään pakollinen osa hankekehitystämme. Vuonna 2020 olemme mallintaneet noin 60 hankkeen päästöt.

Ilmastotavoitteiden edistämisen vauhdittamiseksi olemme myös lisänneet päästövähennystavoitteen johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään.

Lisäksi yhtenä tavoitteenamme on mahdollistaa hiilineutraali lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi kohteissamme. Viime vuonna aloitimme kolmen maalämpökohteen rakentamisen, ja aiomme tuoda maalämpöä yhä useampiin rakentamiimme hankkeisiin.

Vihreä kaupunki.jpg

Miten tämä näkyy rakennustyömailla rakennusmateriaalien ja rakennustuotteiden valinnassa?

YIT on saattanut valmiiksi yhden sekä rakentaa parhaillaan toista puumoduulikerrostaloa. Esivalmisteiden käyttö – on kyse sitten puusta tai muista materiaaleista – näyttää olevan tulevaisuuden vihreän rakentamisen ytimessä.

Niiden avulla työmaavaihetta ja sen aiheuttamia haittoja voidaan lyhentää sekä rakentamisen laatua turvata. Rakennusten muuntojoustavuus tarkoittaa YIT:llä asumisessa yksittäisten asuntojen uudelleenjärjestelyn mahdollisuutta. Toimitilapuolella muuntojoustavuus ja konversiohankkeet voivat tarkoittaa myös rakennuksen myöhempää käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollistamista.

Mainitkaa esimerkkejä, joissa tuote on vaihtunut toiseksi ympäristösyistä?

Ikkunankarmeissa käytetty painekyllästetty puu on vaihdettu asumisessa kyllästämättömään tuotteeseen.

Lisäksi testaamme ympäristöystävällisiä tuotteita erilaisissa piloteissa.

Soukan aseman Infran työmaalla olemme ottaneet käyttöön uusiutuvan polttoaineen, jonka valinnalla voidaan leikata työmaalla käytettyjen YIT:n ajoneuvojen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

Olemme myös tuoneet maalämmön taloyhtiöihin: 
Maalämpö taloyhtiöön – ylivoimainen energiaratkaisu | YIT.fi

Maple_autumn2.jpg

 

Onko esimerkkejä siitä, että tuote olisi pitkän kuljetusmatkan vuoksi (esimerkiksi CLT Itävallasta) olisi vaihtunut ympäristösyistä kotimaiseksi?

Kuljetuksien vaikutus koko rakennuksen elinkaaren näkökulmasta on pieni verrattuna esimerkiksi tuotevaiheeseen.

YIT keskittyy omissa ilmastotavoitteissaan puolittamaan omissa hankkeissaan juuri tuotevaiheen päästöt, jotka käytönaikaisesta energiaratkaisusta riippuen ovat joko eniten tai toiseksi eniten päästöjä aiheuttava elinkaaren vaihe.

Kolmiosaisessa juttusarjassa vastaamme vihreää rakentamista koskeviin kysymyksiin. Vastaukset on alun perin koottu Rakennuslehden vihreää rakentamista koskevaa juttua varten keväällä 2021.

Onko sinulla vihreää rakentamista tai vastuullisuutta koskeva kysymys, johon haluaisit vastauksen. Jos vastauksesi on kyllä, voit lähettää sen meille osoitteeseen press@yit.fi

Lisätietoja kestävästä kehityksestä YIT:llä