Jätevedenpuhdistamot – vesihuoltomme portinvartijat nyt ja tulevaisuudessa

Jätevedenpuhdistamot on suunniteltu poistamaan vedestä ravinteita. Jatkuvasti laajenevalla ja uusittavalla vesihuollon verkostolla pyritään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja puhdistamaan jätevedet entistä paremmin.

Vesihuollon verkostoa uusitaan ja laajennetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä YIT rakentaa Suomessa Espoon Blominmäen keskuspuhdistamoa ja saneeraa Riihimäellä lietteen kuivauslaitosta. Tampereen Sulkavuoressa on käynnissä louhintatyöt suurta keskuspuhdistamoa varten. Ruotsissa taas on käynnissä Tukholman Henriksdalin jätevedenpuhdistamon laajennus.

”Suuria puhdistamohankkeita on tällä hetkellä käynnissä poikkeuksellisen paljon ja yhteistä monelle hankkeelle on se, että uusi puhdistamo rakennetaan kallion sisään”, kertoo Anne Piiparinen, YIT:n teollisuusrakentamisen ja rakennusteknisten töiden divisioonan johtaja.

Isoilla hankkeilla, kuten Blominmäellä, vastataan tulevaisuuden tarpeisiin kasvattamalla vedenpuhdistuksen kapasiteettia, kun myös asukasmäärä kasvaa. Uusissa hankkeissa huomioidaan entistä paremmin kaupungistumisen tarpeet ja tiukentuva ympäristölainsäädäntö. Kun jätevedenpuhdistamot viedään maan alle, tonttitilaa vapautuu rakentamiselle eivätkä jätevesialtaat aiheuta hajuhaittoja lähiympäristölle.

Uudet puhdistuslaitokset varautuvat jo tulevaan

Itse puhdistamoiden perusprosessi ei ole muuttunut paljoakaan viime vuosikymmenien aikana, vaan puhdistaminen perustuu pääsääntöisesti aktiivilieteprosessiin. Suurin muutos on perusprosessin jatkoksi lisätty kolmas eli tertiäärikäsittely, jolla saadaan kokonaisfosforin määrä pienenemään huomattavasti. Viimeisimpänä uudistuksena jätevesiä on alettu hygienisoimaan UV-laitteistojen avulla.

“Uusia puhdistusmenetelmiä on rantautunut Suomeen viimeisten viiden vuoden aikana, mutta niitä on otettu käyttöön hyvin pienimuotoisesti ja kokeiluluontoisesti”, Piiparinen kertoo.

Koelaitoksia ja prosesseja on kehitteillä ja ne tulevat olemaan tärkeä kehityskohde tulevaisuudessa. Uusilla laitoksilla varaudutaan jo tilojen osalta laajennuksiin, joita uudet teknologiat tulevaisuudessa vaativat. Lähtökohtaisesti paras ratkaisu jätevesien puhdistukseen olisi kuitenkin se, että ihmiset miettisivät haitta-aineiden käyttöä ja pitäisivät esimerkiksi desinfioivien puhdistusaineiden minimissä.

Lue koko veden tarina 

Vesitornit – puhtaan veden varmistajat 

Lue lisää vesihuoltorakentamisesta