Paikalliset sivut:
YIT Group

Henriksdalin jätevedenpuhdistamon kapasiteetin parannus

Rakensimme Stockholm Vattenille 400 metriä pitkän työtunnelin, jonka avulla vesialtaat voidaan kunnostaa tulevia jätevedenpuhdistamon kapasiteetinparannuksia varten.

Tukholma on Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkeja. Jatkuvan väestönkasvun vuoksi puhdistettavaa vettä on koko ajan enemmän, ja samaan aikaan Itämeren suojelun toimintaohjelmassa (Baltic Sea Action Plan) ja EU:n ympäristödirektiiveissä vaaditaan entistä puhtaampaa vettä. Jäteveden puhdistukseen liittyvien tulevien vaatimusten vuoksi järjestelmää on uudistettava, jotta veden laatu pystytään takaamaan jatkossakin Mälaren-järven ja Itämeren alueella.

Näistä syistä Stockholm Vatten AB päätti, että Henriksdalin puhdistamoa kunnostetaan. Siten pystytään vastaamaan tuleviin tarpeisiin ja ympäristövaatimuksiin. Tukholman jätevedenpuhdistusjärjestelmä on siis kipeästi uudistuksen tarpeessa.

Rakensimme Stockholm Vattenille 400 metriä pitkän työtunnelin, jonka avulla vesialtaat voidaan kunnostaa tulevia kapasiteetinparannuksia varten. Projekti kuuluu puhdistamon kunnostusta edeltäviin esitöihin. Työtunneli louhittiin puhdistamon vesialtaiden alle, ja myöhemmin sitä on tarkoitus kunnostaa kapasiteetin nostamista varten.

Tunnelin rakentaminen oli monimutkainen infraprojekti, koska siinä työskenneltiin tärinälle herkässä ympäristössä. Jätevedenpuhdistamon henkilöstön lisäksi on otettava huomioon kaikki pumput ja putket sekä lähiympäristön asuinalueet, kulttuurihistoriallisesti merkittävä hautausmaa, päiväkodit ja koulut. Tämän kaltainen työ edellyttää huolellisesti laadittuja riskianalyyseja ja oikeanlaista osaamista.

Työtunneliprojekti aloitettiin tammikuussa 2016 ja saatettiin päätökseen aikataulun mukaisesti kesällä 2016. Henriksdalin jätevedenpuhdistamon peruskorjaus- ja kapasiteetinparannustöiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Investoinnin myötä ennen kaikkea Mälaren-järven vesi tulee entistä puhtaammaksi ja Itämeren päästöt vähenevät.

Tiedot

Projektin nimi
Henriksdalin jätevedenpuhdistamo
Asiakas
Stockholm Vatten AB
Kaupunki
Tukholma
Maa
Sweden
Rakennusvuosi
2018
Sulje
Lähetetään...