Vesitornit – puhtaan veden varmistajat

Vesihuolto on yksi nykyaikaisen ja sujuvan elämän kulmakivistä. Ilman puhdasta vettä olisi elämämme hyvin erilaista. Myös YIT:n yli 100-vuotinen historia alkaa vesihuollosta ja vesitorneista.

Lasi täyttyy hetkessä raikkaasta kraanavedestä. Tuo pieni määrä vettä kulkee pitkän matkan päästäkseen määränpäähänsä. Ensin vedenottamo pumppaa veden vesilähteestä vedenkäsittelylaitokseen, joka varmistaa, että vesi on puhdasta ja jakelukelpoista. Sen jälkeen vesi jatkaa matkaansa vedenjakeluverkostoon vesitorneihin, ylävesisäiliöihin ja muihin vesivarastoihin, kuten altaisiin, joiden kautta matka jatkuu jokaiseen veden käyttöpisteeseen eli hanoihin.

Miten toimiva vesihuolto mahdollistaa nykyaikaisen elämän?

“Helpoin tapa miettiä, mitä sujuva infrastruktuuri tänä päivänä on vedestä puhuttaessa, on siirtää itsensä ajassa reilut 100 vuotta taaksepäin. Mistä vesi saatiin silloin, miten vesihuolto pelasi ja mitä vaikeuksia se ehkä aiheutti?” sanoo Anne Piiparinen, YIT:n teollisuusrakentamisen ja rakennusteknisten töiden divisioonan johtaja.

Koko YIT:n historia alkaa vesihuollosta

Vuonna 1912 YIT:n ensimmäinen rakennusurakka oli Porvoon vesihuollon kehittäminen ja vesitornin rakentaminen. Reilussa sadassa vuodessa vesitorneja on rakennettu yhteensä 119, joiden lisäksi on saneerattu muutamia.

Nykyään YIT rakentaa vuosittain 1–2 vesitornia. Uusien tornien suunnittelussa otetaan huomioon myös asukasmäärä ja veden kulutuksen kasvu. Vesitornit ovat yhä edelleen tunnettuja maamerkkejä: moni kylä ja kaupunki tunnetaan juuri vesitorneistaan. Ne ovat osa kaupunkien julkisivua ja niiden arkkitehtuurilla halutaan monesti korostaa paikallisten vesilaitosten identiteettiä. Tällä hetkellä YIT:llä on käynnissä poikkeuksellisen suuri vesitornihanke Vantaan Hiekkaharjussa. Uusi Hiekkaharjun vesitorni tulee turvaamaan tulevaisuudessa Itä-Vantaan vedenjakelua, kun alueen asukasmäärä kasvaa.

Ammattitaitoa suunnitella ja toteuttaa kohteita

Yli satavuotinen kokemus vesihuoltorakentamisesta näkyy YIT:llä ammattitaitona suunnitella ja toteuttaa kohteita sekä hyödyntää kattavia kumppaniverkostoja uusien innovaatioiden kehittämisessä. Vesihuollon laitosten eli vesitornien ja vedenpuhdistuslaitosten rakentamisessa tarvitaan myös työnsuunnittelun osaamista, betonitekniikan tuntemusta, prosessien ymmärrystä sekä kykyä hallita eri erikoistyömenetelmät.

“Meillä on ymmärrys siitä, miten esimerkiksi vesitorni liitetään vesihuoltoverkostoon ja mitä voi missäkin kohtaa tehdä, ettei veden jakelu katkea ja vesi kestää puhtaana”, Piiparinen kertoo.

Vesitornien tärkeä tehtävä on toimia vedenjakeluverkoston paineen tasaajana ja vesivarastoina, joiden avulla tasataan kulutushuippuja ja varmistetaan veden tulo myös esimerkiksi sähkökatkojen aikana. Ne ovatkin tärkeä osa kaupunkiemme infraa nyt ja tulevaisuudessa.

Lue koko veden tarina

Jätevedenpuhdistamot – vesihuoltomme portinvartijat nyt ja tulevaisuudessa
Viherkatot ja erilaiset asfalttiratkaisut ympäristömme hyväksi

Lue lisää vesihuoltorakentamisesta