Viherkatot ja erilaiset asfalttiratkaisut ympäristömme hyväksi

Viherkatot sekä erilaiset vettä pitävät ja läpäisevät asfaltit auttavat hallitsemaan muuttuvan ilmaston aiheuttamia haasteita, kuten rankkasateita ja tulvia. Jotta vesi ei valtaa kaupunkiemme katuja, YIT on ottanut käyttöön ja kehittänyt myös ratkaisuja hulevesien käsittelyyn.

Kaikki vesi ei kulje vedenjakelu- ja viemäriverkoston kautta vaan sataa taivaalta lumena tai vetenä ja päätyy hulevesinä suoraan maaperään. Muuttuva ilmasto aiheuttaa haasteita rankkasateiden ja tulvien yleistyessä. Jotta vesi ei valtaa kaupunkiemme katuja, YIT ottanut käyttöön tai kehittänyt myös ratkaisuja hulevesien käsittelyyn. Näitä ovat muun muassa erilaiset vettä läpäisevät asfaltit sekä viherkatot.

Viherkatoilla vehreämpää ja kuivempaa kaupunkiympäristöä

YIT on toteuttanut muutamissa kohteissa viherkattoja, joiden laajuus vaihtelee piharakennusten katoista laajempiin kokonaisuuksiin. Usein vaatimus niiden käyttöön tulee asemakaavasta tai alueen rakentamismääräyksistä.

“Määrä on lisääntymään päin. Viherkattojen rakentaminen on kuitenkin tavallisia kattoja kalliimpaa ja ne vaativat enemmän huoltoa”, kertoo YIT:n asumisen kehitysjohtaja Marko Oinas.

Viherkatoilla paitsi tehdään kaupunkiympäristöstä vehreämpää, niillä saadaan hidastettua sadevesien valumista luonnollisesti ilman erillisiä keruusäiliöitä. Lisäksi viherkatoilla voidaan ainakin laskennallisesti osoittaa olevan hyötyä myös energiatehokkuuden, ääneneristyksen ja ilmanlaadun suhteen.

Viherkattojen toteutustapa riippuu paljon katon alla olevasta tilasta, katon kaltevuudesta, pinta-alasta sekä suunnitellusta kasvillisuudesta. Orgaaninen osa kätkee yleensä alleen kasvualustan, salaojituksen, vedenohjaukseen tarvittavat ratkaisut sekä veden- ja juurieneristyskerrokset. Viherkatto kuormineen vaatiikin hyvää suunnittelua, oikeita materiaaleja ja säännöllistä huoltoa.

Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaren Lauttiksessa asuinkerrostalojen pihana on kauppakeskuksen katolle rakennettu kansipiha. Hulevesiverkostoon valuvia sadevesiä hidastaa pihakansille istutettu noin 800 m2 nurmi- ja pensasalueet, joissa vesi valuu noin puolet hitaammin kuin asfaltilla päällystetyllä katualueella. Myös Triplan katoista noin hehtaarin kokoinen ala on tulevaisuudessa viherkattoja.

Päällyste merkittävässä roolissa hulevesien johtamisessa tai estämisessä

Jatkuva asfalttimateriaalien tutkimus ja kehitys on ollut aina keskeinen osa-alue YIT:n toimintaa. Yli 100 vuoden aikana on myös kertynyt hyvä tuntemus maanlaajuisesti käytettävistä kivimateriaaleista Tiessä käytetty päällyste voikin olla merkittävässä roolissa joko hulevesien johtamisessa maaperään tai niiden pääsyn estämisessä.

“Päällysteratkaisut, joita toteutamme, suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ei siis ole valmista, hyllystä otettavaa reseptiä, koska materiaalit vaihtuvat ja kiviainekset ovat paikallisia”, kertoo YIT:n Suomen asfalttilaboratorion johtaja Vesa Laitinen.

YIT kehittää jatkuvasti uusia erikoistuotteita, joissa huomioidaan esimerkiksi veden läpäisevyys tai pitävyys. Kun vettä läpäisevää asfalttia eli avointa käytetään hulevesiratkaisuna, alueen sadevesi johdetaan päällysteen kautta suoraan maaperään, mistä vesi ohjataan salaojituksilla viemäriin. Esimerkiksi urheilukenttien pohjat on tehty jo pitkään vettä läpäisevästä asfaltista, jolloin päällä oleva tekonurmi kuivuu nopeasti eikä sadevesi jää lainehtimaan.

Vettä pitävällä asfaltilla taas saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun sitä käytetään suojaamaan maaperää ja pohjavesiä haitta-aineilta. Esimerkiksi pohjavesialueiden läpikulkevat tiet, jätteiden varastointialueiden pohjat, polttoaineiden tankkausalueet ja kemikaalisäiliöiden suoja-altaat tehdään usein tiiviistä asfaltista. Tanskassa on maatalouden tarpeisiin jopa oma tuote, YIT Farmfalt, joka estää eläinten ravinnossa olevien ravinteiden imeytymistä maaperään.

Lue koko veden tarina

Lue myös:
Jätevedenpuhdistamot – vesihuoltomme portinvartijat nyt ja tulevaisuudessa 
Vesitornit - Puhtaan veden varmistajat