Näin kaupunkeja kehitetään eri puolilla Suomea

Kaupunkikehityshankkeissa uudistetaan laajoja alue- tai kiinteistökokonaisuuksia kaupunkirakenteessa.

Kaupunkikehityshankkeissa uudistetaan laajoja alue- tai kiinteistökokonaisuuksia kaupunkirakenteessa. YIT:n tuoreita kaupunkikehityshankkeita pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ovat esimerkiksi Bulevardikortteli Järvenpäässä, Fabriikin alue Turussa, Kiela Rovaniemellä sekä Niemenranta ja raitioliikennehanke Tampereella. Rovaniemen ja Turun kaupunkien edustajat kertovat, miten kaupunkikehityshankkeet ovat vaikuttaneet heidän kaupunkiinsa.

Rovaniemen Kiela on kaupunkiasumisen käyntikortti

Keskustassa sijaitsevalla Kielan alueella on suuri merkitys Rovaniemen kaupungille. Se on laadukas asuinympäristö ja kaupunkiasumisen käyntikortti: autoton ja ilmeikäs viherkylä, jossa esteettömyys on huomioitu.

Kielan vaikutus kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen on merkittävä, ja se toteuttaa hyvällä tavalla Rovaniemen kaupunkistrategiaa tiivistyvästä kaupunkirakenteesta, kertoo elinvoimapalveluiden toimialajohtaja Jukka Kujala Rovaniemen kaupungilta.

Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät ovat valoisat. Kaupungin väkiluku kasvaa tasaisesti, yritystoiminta on aktiivista ja kaupunkiin halutaan investoida.

– Kaikki kasvun edellytykset ovat olemassa. Kaupungin tehtävänä on tukea ja edesauttaa tätä kehitystä sujuvalla elinkeinopolitiikalla, mihin kuuluvat oleellisesti myös maankäyttöön liittyvät prosessit. Vuoden 2021 aikana saamme eteenpäin useita suuria asumiseen, liikerakentamiseen ja hotelli- ja majoitustoimintaan liittyviä kaavoja ja hankkeita, Kujala kertoo.      

Turun Fabriikki edustaa uudistavaa täydennysrakentamista

Turun keskustassa, entisellä VR:n konepaja-alueella sijaitseva Fabriikki tarjoaa asumista palvelujen äärellä ja silti oman yhtenäisen asuinalueen rauhassa. Fabriikin asuinalue on edelläkävijä Turun keskustaa reunustavan niin sanotun brownfield-alueen mittavassa uudistumisessa.

Fabriikki_iltahamara2_2400x1420.jpg

– Fabriikki asettuu suorastaan avainsijaintiin koko kaupunkiseudun liikkumisen solmukohdan tuntumassa. Kehitystä jatkavat lähialueelle rakentuvat Matkakeskus, Aninkaisten asuntoalue sekä elämyskeskus- ja areenahankkeet, kertoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen Turusta.

Hintsasen mukaan Turku tulee kasvamaan lähivuosikymmenten aikana sisäänpäin kaupunkirakennetta hajauttamatta.

Fabriikin tyyppinen uudistava täydennysrakentaminen edustaa kaupungin tyypillistä kasvua myös jatkossa. Urbaanien ja keskustamaisten asumismuotojen suosio näyttää vahvistuvan jatkuvasti, Hintsanen kertoo.

Kaupunkikehitys YIT:llä

Kaupungit kehittyvät keskustelemalla ja osallistamalla