Kymmenen asiaa, jotka sinun kannattaa tietää putki- ja energiaremontista

Hyvin suunnitellun ja huolellisesti toteutetun putki- ja energiaremontin avulla taloyhtiö voi parantaa asumismukavuutta, vähentää energiakustannuksia ja leikata kiinteistön päästöjä. Seuraavassa on vinkkejä ja tietoa jouhevaan remonttiprojektiin.

1. Milloin putkiremontti tulee ajankohtaiseksi?

Heräte putkiremonttiin tulee monesti huonokuntoisista putkista kuntotutkimuksien tai vahinkojen myötä, mutta kiinteistön muukin tekniikka ja tilat kaipaavat päivitystä. Putkiremontissa onkin usein kysymys laajemmasta peruskorjauksesta, jolloin päivitetään talotekniikka nykyaikaan ja kehitetään kiinteistöä laajemmin. Putkiremontin yhteyteen on mahdollista yhdistää kustannustehokkaasti esimerkiksi energia-, piha-, julkisivu- tai vesikattoremontti.

2. Miten putkiremonttihanke käynnistetään?

Taloyhtiön peruskorjaushanke käynnistyy tarveselvityksellä ja hankesuunnittelulla, joissa arvioidaan remontin tarvetta, laajuutta ja toteutusta. Hankesuunnittelu antaa suuntaviivat isolle remontille, joten siihen on syytä panostaa. Hankesuunnittelun yksi tärkeimmistä tehtävistä teknisen ja taloudellisen arvioinnin lisäksi on sitouttaa taloyhtiön osakkaat tulevaan remonttiin.

3. Voiko putkiremonttiin yhdistää energiaremontin? Mitä hyötyä tästä on?

Energiaremontti on hyvä yhdistää putkiremonttiin, koska näihin remontteihin liittyy usein saman tekniikan uusimistarpeita. Tarvittavat putki-, sähkövedot ja maanrakennustyöt saadaan kustannustehokkaasti hoidettua putkiremontin yhteydessä, jolloin energiaremontin osuus kevenee. Maalämpöhanke vaatii monesti sähköliittymän päivitystä ja muutoksia teknisiin tiloihin, joihin on helppo varautua osana putkiremonttia. Näitä varauksia saatetaan tehdä myös tulevaisuutta ajatellen.

4. Mitkä ovat tyypillisimmät energiaremontit tänä päivänä?

Tällä hetkellä taloyhtiöissä kartoitetaan paljon mahdollisuutta siirtyä maalämpöön, jolloin arvioidaan porauskaivojen sijoittamista tontille ja säästöpotentiaalia suhteessa nykyiseen lämmitysmuotoon.

5. Mitä kaikkea energiaremonttiin voidaan yhdistää?

Energiaremontin yhteydessä voidaan toteuttaa maalämmön lisäksi tai erikseen muun muassa poistoilman lämmöntalteenottoa, aurinkopaneeleja ja kiinteistöautomaatiota. Energiatehokkuustoimenpiteitä tulee aina arvioida kohdekohtaisesti.

JPG+Large_DM0A5979.jpg

6. Miten putki- ja energiaremonttia voi lähteä edistämään urakoitsijan kanssa?

YIT Talon Tekniikka tarjoaa mahdollisuutta lähteä kehittämään hanketta yhdessä KVR-urakkana, jolloin tehdään esisuunnitteluvaihe vaihtoehtojen kartoittamiseksi ja laatutason määrittämiseksi urakoitsijavetoisesti. Taloyhtiölle pyritään löytämään paras mahdollinen kokonaisuus, jonka jälkeen päästään neuvottelemaan varsinaisesta urakkasopimuksesta.

7. Mitkä ovat KVR-urakan hyödyt putki- ja energiaremonteissa?

KVR-urakassa sovitaan taloyhtiön kanssa työlaajuus ja kiinteä hinta, jolloin taloyhtiöllä yksi sopimuskumppani. Urakkasopimus sisältää toteutuksen lisäksi toteutussuunnittelun, jolloin urakoitsija ohjaa suunnittelua sovitun sisällön mukaisesti ja taloyhtiö pääsee osallistumaan päätöksiin.

Taloyhtiön kannalta urakkamuodon selkein etu on yhden sopimuskumppanin kokonaisvastuu suunnittelusta toteutukseen. Yhteinen suunnitteluvaihe auttaa selkeyttämään yhteisen päämäärän onnistuneesta lopputuloksesta ja työmaavaiheen valmistelu pääsee etenemään taustalla, jolloin varsinainen toteutusvaihe sujuu paremmin.

8. Miten kauan putkiremontti kestää ja voiko kotona asua sen aikana?

Putkiremonttien kestot vaihtelevat työlaajuuden ja talon erityispiirteiden mukaan. Töitä tehdään aina tekniikkanousujen mukaan, mutta kulloinkin remontoitavassa kiinteistön osassa huoneistomäärä voi vaihdella huomattavasti kymmenestä aina yli 20 huoneistoon. Keskimäärin huoneistokohtainen haitta-aika noin 12 viikkoa, jolloin huoneistossa ei voi asua.

Lähiökohteissa saatetaan päästä lyhyempiin haitta-aikoihin ja vastaavasti kantakaupungissa vanhemmissa taloissa voi esiintyä pidempiä haitta-aikoja. Remonteista tehtyjen tyytyväisyyskyselyjen perusteella asiakastyytyväisyys on paremmalla tasolla, kun koko porrashuone remontoidaan kerralla. Tähän ohjaa myös parempi työturvallisuus, kun työalueet saadaan selkeästi rajattua.

JPG+Medium+(PowerPoint)_Käärmetalo_102019-194.jpg

9. Millaisia muutostöitä kotiin voi teettää putkiremontin yhteydessä?

Putkiremontin yhteydessä on hyvä mahdollisuus toteuttaa keittiö- tai huoneistoremontti omien tarpeiden mukaan. Mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat käyttötarkoituksien muutoksista aina pieniin pintatöihin. Isommat muutokset saattavat vaatia suunnittelua, jonka saa tarvittaessa projektiryhmään kuuluvilta suunnittelijoilta.

Remonttien teettämistä osana putkiremonttia puoltaa kustannustehokkuus, jolloin esimerkiksi keittiössä osa tekniikasta kuuluu jo perusurakkaan. Töitä saadaan tehtyä saman haitta-ajan sisällä ja laadukkaasta toteutuksesta vastaa yhtenäinen projektiryhmä.

10. Miksi putkiremonttien kustannukset vaihtelevat suuresti?

Usein kustannuksia vertaillaan ilman sisällön tarkastelua, joka ei kerro kokonaiskuvaa. Taloyhtiö voi tehdä pelkän vesijohtoremontin ja viemäreiden sukituksen, jolloin putket saadaan kuntoon. Tätä ei kuitenkaan voi verrata toisen talon perinteiseen putkiremonttiin, jossa on voitu uusia putkien lisäksi märkätilat, muuta tekniikkaa ja kehittää yleisiä tiloja. Kustannuksia tulee aina tarkastella yhdessä työlaajuuden kanssa.

Kannattaa tutustua myös:

YIT Talon Tekniikka

Näin putkiremontti etenee

Jättimäinen energiaremontti - kerrostalot siirtyvät nykyaikaan