Miten YIT Talon Tekniikan putkiremontti etenee ja mitä se tarkoittaa asukkaalle?

Onnistuneessa remontissa ja mahdollisimman hyvässä asukaskokemuksessa remontin aikana on tärkeintä avoin ja aktiivinen yhteistyö kaikkien remontin osapuolien kesken. Meille on tärkeätä, että asukkaan toimiminen taloyhtiössä on remontin aikana mahdollisimman selkeätä sekä vaivatonta.

Tässä kerromme, mitä taloyhtiössä tapahtuu remontin eri vaiheissa ja mikä tärkeintä, miten remontin eteneminen vaikuttaa asukkaiden päivittäiseen elämiseen ja mitä asukkaan tulee huomioida sekä tehdä eri vaiheissa.

Ennen remonttia

Alkutiedottaminen

• YIT Talon Tekniikan esittely
• Remontin tärkeimmät yhteyshenkilöt asukkaalle
• Osakkaiden ja asukkaiden yhteystietojen kerääminen
• Remontin sisältö
• Remontin aikataulut ja vaikutus asumiseen
• Taloinfon esittely ja käytön opastaminen
• Tulevat huoneistokatselmukset
• Tuleva asukasinfotilaisuus

Asukasinfotilaisuus
Tilaisuus, johon kutsutaan kaikki asukkaat, taloyhtiön edustus ja urakoitsijat

• Hankkeen tekijöiden esittely
• Tarkemmin remontin sisältö
• Tarkemmin remontin aikataulu ja vaikutus asumiseen
• Ohjeet urakkaan kuuluvien tuotevalintojen tekemiseen
• Ohjeet omiin lisä- ja muutostöihin
• Ohjeet remontin ajaksi
• Toimiva ja turvallinen työmaa
• Avointa keskustelua remontista

Taloinfon käyttöönotto
Urakan aikainen sähköinen palvelu

• Kanava, jonka kautta saa laajempaa tietoa remontin edistymisestä ja asukasta koskevista vaiheista
• Mahdollisuus keskusteluun
• Mahdollisuus tutustua urakkaan kuuluviin tuotteisiin
• Mahdollisuus tutustua urakkaan kuuluvien lisäksi tilattaviin tuotteisiin ja palveluihin

Remonttia valmistelevat työt

• Huoneistokatselmukset
• Tehdään kaluste- ja laattamallit
• Yleisissä tiloissa ja pihapiirissä valmistavia töitä
• Urakkaan kuuluvien tuotevalintojen tekeminen
• Urakkaan kuuluvien lisäksi tilattavien tuotteiden ja palvelujen tilaaminen
• Asukkaiden valmistautuminen remonttiin
• Yleisten tilojen ja asukkaiden säilytystilojen tyhjentäminen
• Huonekalujen suojaaminen
• Arvotavaroiden ja tavaroiden, millä on arvoa, pois vieminen remontin ajaksi
• Sijaisasumisen valmistelu
• Kotivakuutuksien voimassa olemisen varmistaminen

Remontin aikana

MITÄ TAPAHTUU

Työmaan perustaminen
• Työmaatilojen perustaminen
• Työmaalle saapuu tavaraa
• Työmaan sähkö ja vesi perustetaan
• Tarpeelliset tilojen suojaamiset

Rakentaminen
• Yleisissä tiloissa ja huoneistoissa
• Huoneistoissa työalue suojataan
• Kerromme remontin etenemisestä aktiivisesti asukkaille
• Työstä syntyvä jäte toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin
• Remontti toteutetaan suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Mahdollisista poikkeamista ja aikataulujen muutoksista kerromme avoimesti.
• Huoneiston ovissa on kiinnitettynä huoneistokortti, josta selviää osakkaan valinnat.
• Työmaalla suoritetaan siivousta sekä urakan valmistuttua tehdään loppusiivous.

MITÄ TARKOITTAA ASUKKAALLE

• Meluhaittaa, sähkökatkoja, vesikatkoja ja viemärin käyttökieltoja

• Huoneistot ovat työaluetta. Emme suosittele huoneistoissa asumista.

• Asukkaan käydessä kotonaan tutustumassa työn edistymiseen ja kulkiessaan työmaalla on huomioitava käynnissä olevat työt ja niistä johtuvat mm. kuivumisajat, haitat ja esteet. Suosittelemme, että käynnit tehdään työajan ulkopuolella. Työmaan suojauksia ei saa purkaa.

• Asukkaalle kerrotaan yhteyshenkilö, jolta voi kysyä kaikki mieltä askarruttavat kysymykset. Työtä suorittaville henkilöille on hyvä antaa työrauha, jotta säilytetään työturvallisuus ja tehokkuus.

Remontin viimeistely ja valmistuminen

MITÄ TAPAHTUU 

Taloyhtiö tarkastaa ja vastaanottaa työn linjakohtaisesti ja takuuaika alkaa

• Osakkaille toimitetaan virhe- ja puutelista. Mahdolliset virheet ja puutteet korjataan sovitusti.
• Huoneistokohtainen remontti todetaan valmiiksi, jonka jälkeen asunnossa on mahdollista jälleen asua normaalisti.
• Suoritetaan remontin jälkeisiä uuteen talotekniikkaan liittyviä mittauksia ja säätöjä.
• Remontista luovutetaan asukkaalle luovutus- ja huoltokansio.
• Remontista tehdään tyytyväisyyskysely, jossa voi antaa rehellistä palautetta remontista.

MITÄ TARKOITTAA ASUKKAALLE

• Asukas voi muuttaa remontoituun kotiinsa.
• Asunnossa suoritetaan mahdollisesti uuteen talotekniikkaan liittyviä mittauksia ja säätöjä.
• Mahdollisuus arvioida ja kommentoida työn tulosta virhe- ja puutelistan avulla.
• Asukas saa luovutus- ja huoltokansion, joka sisältää kalusteiden sekä materiaalien huolto-ohjeet.
• Asukkaalle kerrotaan yhteystiedot koskien takuuajan mahdollisia toimenpiteitä.

JÄIKÖ jokin askarruttamaan? 
Ota yhteyttä
Aki Haapalahti
Myynti ja tarjoukset
Pääkaupunkiseutu
Sulje
Sulje
Lähetetään...