Atlantinsilta halkoo Itämeren tuulia Jätkäsaaressa

Tänä vuonna valmistuva Atlantinsilta yhdistää Jätkäsaaren uudet asuinalueet Länsiterminaaliin ja sujuvoittaa liikennettä. Sillalla tulee kulkemaan myös raitiotie, joka nopeuttaa pääsyä keskustaan.

Atlantinsilta
Atlantinsilta

Atlantinsilta on siltatyömaana ensimmäisiä tietomallikohteita Helsingin kaupungilla. Tietomalli, eli BIM, on otettu käyttöön jo monissa rakentamisen kohteissa ja esimerkiksi se on toimintapa jo kaikissa YIT:n Suomen ja Venäjän asuntorakentamisen kohteissa. Myös esimerkiksi Tripla ja Blominmäen jätevedenpuhdistamo ovat saaneet tietomallinnoksistaan kunniaa.

Atlantinsillan rakentamisessa on ollut siis mukana tietomalliasiantuntijoita niin YIT:n kuin kaupunginkin puolelta ja BIM on ollut määräävä suunnitelma.

Valmista tulee tiiviillä yhteistyöllä

Yhteistyö on hankkeessa ollutkin voimavara, jota ilman työ ei olisi sujunut. Aikataulut olisivat pettäneet ilman avointa keskustelua kaikkien osapuolten välillä, mutta kun monta toimijaa puhaltaa samaan hiileen, työ onnistuu.

”Olemme pysyneet aikataulussa, vaikka muutoksia on tullut paljon. Olemme päivittäin tekemisissä ja keskustelemme yhdessä. Avoimuus parantaa luottamusta ja ilmapiiriä työmaalla,” sanoo Atlantinsillan projektipäällikkö Jarno Ylönen YIT:ltä.

Myös työmaan tiimin henki vaikuttaa paljon siihen, miten nopeasti hanke etenee. Siltarakentaminen on aina haastavaa, ja erityisesti kun suhteellisen suuri silta rakennetaan avoimen meren vierellä. Jätkäsaari on sijaintina tuonut oman mausteensa projektiin, mutta tiimin yhteistyöllä sekin on selvitetty.

”Merituulen pauhatessa ympärillä tiimityön merkitys korostuu. Projekti on jo hyvässä valmiusasteessa ja valmistuu kevään aikana. Olemme selvinneet yhdessä haastavistakin tilanteista, esimerkiksi auttamalla toisia ja olemalla joustavia osaamisalueiden rajoista”, kertoo Atlantinsillan projekti-insinööri Risto Sell YIT:ltä.

Meri vaikeuttaa rakentamista

Erityisosaaminen onkin ollut reippaassa nosteessa, koska meriolosuhteiden lisänä on Jätkäsaaren pohjaolosuhteet, jotka vaativat kolme järeää yhteensä 2900 neliömetrin kokoista paalulaattaa. Uusien rakenteiden pitää sopeutua siihen, että rakennetaan täyttömaalle. Sillan yhteydessä on myös porapaalutettu maata 16 700 metrin edestä ja teräslyöntipaaluja on 3500 metrin edestä. Näillä tuilla silta pysyy paikallaan isommissakin myräköissä.

”Tuuli tekeekin työmaalle omat haasteensa Jätkäsaaressa ja mereltä tulevat myrskyt. Syksyllä myrskyt sattuivat samalle viikolle. Siivosimme rannat ja työalueet, tarkistimme veden äärellä olevat telineet ja siirsimme kalustoa suojaan. Pidimme myrskypäivinä myös työmaan vahvuuden pienempänä, jotta työntekijöillä ei ollut ylimääräistä riskiä”, kertoo Risto Sell.

Atlansillan rakentamisen yhteydessä tehdään myös muuta rantarakentamista, kuten korjataan sadan metrin pätkä vanhaa laituria, jossa valetaan betonia veden alla kahden metrin syvyydessä. Työt on siis ajoitettava rauhallisen merenkäynnin ajalle.  

YIT Jätkäsaari.jpg

Atlantinsilta lyhyesti:

 • Paalutettu alateline 3200 m2
 • Teräslyöntipaalut 3500 m
 • Porapaalut 16 700 m
 • Paalulaatat 3 kpl -> 2900m2
 • Ranta- ja tukimuurit 6 kpl, seinämuotti 3800m2, kuorielementit
 • Kasuunirakenteita
 • Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin korjaustyöt ja eroosiosuojaukset
 • Katurakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Erikoisvalaistus
 • Betonia 18 000m3, Raudoitustyötä 1 800 tn, jänneterästä 118 000 kg

Atlantinsilta

Siltarakentaminen