Tietomallien käyttämisestä tehdään YIT:llä toimintatapaa

Asuinrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä kaikki hankkeet ovat jo BIM-kohteita.

Vuoden alusta YIT:n Suomen asuinrakentaminen muuttui tavalla, joka ei välttämättä näy ulospäin mutta jonka vaikutukset ovat suuret uusille hankkeille. YIT:ssä päätettiin, että jatkossa kaikki uudet asuinkohteet tehdään tietomalli- eli BIM-kohteina.

Käytännössä, ennen kuin YIT:n asuinrakennus valmistuu fyysisesti, on siitä tehty lähes täydellinen digitaalinen kopio, joka tehostaa suunnittelua, rakentamista ja päivitettynä myös kunnossapitoa. Uusi tapa toimia on iso harppaus aiemmasta.

”Haluamme tehdä tietomallien käyttämisestä koko YIT:n kattavan toimintatavan. Oleellista on levittää osaaminen mahdollisimman tasaisesti koko organisaatioon. Enää ei riitä, että tietomalleja hyödyntävät vain muutamat osaajat”, kertoo YIT:n Asumisen kehitysjohtaja Marko Oinas.

Alkuvuoden ison muutoksen jälkeen tietomalleista on tulossa näkyvä osa työmaita kaivinkoneiden, työmaakonttien ja nostureiden rinnalle.

”BIM viedään kaiken muun kaluston tavoin työmaalle. Meillä on kokeiltu rakennusalueella työmaan kestäviä ja tietomalleja pyörittäviä tabletteja kuin myös BIM-kioskeja, joissa tietomalleja voi tarkastella tietokoneella. Työmaa ja alihankkijatkin ovat hyötyneet malleista.”, Oinas sanoo.

Lisää nopeutta, tehokkuutta ja varmuutta rakentamiseen

BIM mahdollistaa tiedon hyödyntämisen ja virtaamisen hankkeiden kaikissa vaiheissa: alussa, kun lasketaan kustannuksia, määriä sekä aikatauluja ja törmäytetään suunnitelmia ja myöhemmin myynnissä ja markkinoinnissa sekä jatkokehittämisessä.

Tieto jalostuu samalla kun sitä työstetään; 3D-mallista voidaan hakea vaikkapa eri elementtien ja materiaalien määriä ja sijainteja hyvinkin tarkalla tasolla.

”BIMin avulla tiedon laatua saadaan parannettua ja geometristä sekä visuaalista suunnittelutietoa muunnettua numeeriseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paljon aiempaa laaja-alaisemmin”, Oinas sanoo.

Kyse ei ole vain perinteisen suunnittelun muuttamisesta kolmiulotteiseksi. Tehokkuutta rakentamiseen tuo se, että suunnittelussa voidaan BIMin ansiosta hyödyntää aiempaa enemmän ja paremmin valmiita rakenteita ja esivalmisteita.

”Rakennusalalla tehdään turhan paljon alusta loppuun uniikkeja kohteita.”

Tietomallin merkitys korostuu hankekoon kasvaessa

Suomen lisäksi YIT on kehittänyt ja käyttänyt tietomalleja myös muilla markkinoilla, erityisesti Venäjällä. YIT:n Moskovan kehitysjohtaja Juha Rissanen kertoo, että tietomallien hyödyntämisessä laitettiin silmään uusi vaihe neljä vuotta sitten.

”Otimme tietomallit käyttöön kohteissamme ja laajensimme osaamista läpi talon. Nyt meillä on noin 70 BIMin aktiivikäyttäjää, ja suunnilleen 200 henkilöä hyödyntää BIM-lähtöistä tietoa ja mallinnusta.”

Lue lisää Triplasta

Lue lisää tietomallinnuksesta YIT:llä

Lue lisää Infrapalveluistamme