Vuosi- ja vastuukorjaukset ovat kuin YIT Kotien laatutakuu

On ihana tunne astua uuteen omaan kotiin, jossa tuntee uuden asunnon ja materiaalien tuoksun, ja siellä on omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin sopivat, toimivat tilat ja kalusteet. Joskus kuitenkin käy niin, että asunnosta löytyy jokin puute tai pintavirhe.

Uuden asunnon ostajalla on oikeus pyytää rakentajaa korjaamaan puutteet, jotka löytyvät ensimmäisen vuoden aikana. Asunnolle tehdään tarkastus 12–15 kuukauden sisällä sen ostosta/luovutuksesta. 

Kun rakennus on ehtinyt 10 vuoden ikään, monet taloyhtiöt teettävät 10-vuotistarkastuksen, jossa tarkastetaan talon rakenteet, pihat sekä yleiset tilat. Silloin saattaa löytyä esimerkiksi rakenteellisia puutteita, perustuksissa saattaa olla painuma, joka on aiheuttanut halkeaman. Toisinaan laitteet eivät saavuta niille luvattua käyttöikää. Myös piiloon jäävistä rakenteista saattaa joskus löytyä virheitä. 

Taloyhtiöllä on huoltokirjoissa määritelty tarkastusvelvollisuus sekä kunnossapitovastuu, eli vastuu huoltaa esimerkiksi märkätilojen silikonisaumoja, ilmanvaihtoa tai ovien ja ikkunoiden tiivisteitä. Mahdolliset virheet reklamoidaan YIT:lle ja tapauskohtaisesti tehdään arvio, onko rakentajan vastuulla korjata virhe. Sitten YIT:n korjaustiimi saapuu paikalle.

Asiantuntija huolehtii laadusta

Vuodesta 2005 YIT:ssä vastuukorjauksen parissa työskennellyt Tuomo Likonen kertoo, että työ on itsenäistä ja taloyhtiöissä on usein yksi korjaaja paikalla ja töitä tehdään aina taloyhtiö kerrallaan. Aliurakoitsijat vastaavat pääsääntöisesti omien töidensä osalta virheistä ja puutteista, eli korjaavat ne kuntoon. Esimerkiksi ikkuna-asennusten virheet korjaa ikkunafirma ja kalusteiden puutteet korjaa ne asentanut taho.
 
Korjaustöistä huolehtimisen lisäksi työ sisältää paljon asiakaspalvelua ja viestintää. Yleistiedotteella kerrotaan ensin, milloin asuintalossa aloitetaan vuosikorjaukset. Lisäksi tarpeiden mukaan sovitaan asuntokohtainen aikataulu ja viestitään työn etenemisestä. 
 
”Asukkaan kannattaa odottaa ja kerätä vuoden varrella löytyvät virheet yksivuotistarkastusta varten, näin korjaukset voidaan hoitaa sujuvimmin”, Likonen vinkkaa. 

YIT_Helsinkgin_Linna_40.jpg
 
”Yleisin korjattava asia lienee ulko-ovien ja parvekkeen ovien säädöt, sillä ne hieman elävät vuoden aikana. Asiantuntija huomaa helposti sellaista, mihin asukas ei välttämättä kiinnitä huomiota”, Likonen kertoo.
 
”Joskus ongelma voi ratketa tuotteen tai laitteen käytön opastuksella tai perehdytyksellä, toisinaan on kyseessä korjaustarve”, vuodesta 2014 YIT:ssä vastuukorjauspuolella työskennellyt, tällä hetkellä vastuukorjaustiimin vetäjänä toimiva Sami Rulja kertoo.
 
Rakentaja vastaa myös yleisten tilojen sekä toteuttamiensa piha-alueiden korjaustöistä. Eri aikakausina on ilmennyt erilaisia virheitä.
 
”Esimerkiksi silloin, kun saumaustuotteista poistettiin lyijy ja muut kielletyt aineet ja ne korvattiin alkuun aineella, joka ei ollutkaan riittävän kestävää, alkoi julkisivujen elementtisaumoissa ilmetä ongelmia. Ne eivät vielä vuositarkastuksessa näkyneet, mutta tulivat 10 vuoden kohdalla esiin. Rakentaja vastaa tämän tyyppisten virheiden korjauksesta”.
 
”Työmaalla laaduntarkkailussa huomatut tuotteen tai materiaalin ongelmat viedään tiedoksi suunnittelunohjaukseen ja hankintaan. Yhdessä tarkastellaan ovatko ne YIT:n vaatimustason mukaisia. Esimerkiksi pari vuotta sitten kupariputkien kanssa havaittiin joillain alueilla haasteita, kuten pistemäisiä vuotoja, ja jatkossa uusissa kohteissa päädyttiin käyttämään komposiittiputkia, joissa vuotoja ei ilmene”, Rulja kertoo.

Korjaustyö on laatua ja asiakaspalvelua

Perusvaatimus korjaustyön osalta on, että koti täyttää eri vaatimusten, kuten RT-kortin asettamien vaatimusten ja erilaisten määräysten asettamat ehdot. 

”Sen lisäksi laatu on sitä, että osaamme tunnistaa asiakkaan odotukset ja vastata niihin nopeasti, sillä korjauksia ei ole mukavaa joutua odottelemaan”, Rulja kuvailee.
 
”Vuosi- ja vastuukorjauksia voi ajatella YIT kotien laatutakuuna. Kun korjaukset tehdään laadukkaasti ja kerralla kuntoon, vastaamaan asiakkaan odotustasoa, se tekee asukkaan tyytyväiseksi”, Rulja toteaa. 

YIT_Helsinkgin_Linna_75.jpg

Likonen näkee, että ”rakentaminen on pitkä prosessi, jossa laatu ja asiakaspalvelu lähtevät alkuvaiheesta ja jatkuvat vuosikorjausvaiheen loppuun”. 

Aivan valmista ei siis ole vielä asuntoon muutettaessa, sillä vuoden aikana saattaa toisinaan tulla esimerkiksi kutistumishalkeamia, kun rakennus ja materiaalit elävät jonkin verran. Se on aivan luonnollista ja kuuluu asiaan. 

”Rakentamisen laadun täytyy olla hyvää ja vuosikorjaus on prosessin viimeinen vaihe, jossa kaikki hoidetaan huolella kuntoon”, Likonen summaa. 

Lopputuloksena on tyytyväinen YIT kodin omistaja, joka saa asua laadukkaassa asunnossa.

Lue myös:

Kestävä asuminen on monen tekijän summa
Asunnon ostosta alkaa matka uuteen kotiin
Muutostöillä uniikki sisustus uuteen kotiin