Veturitie – Pasilan uusi valtaväylä

Uuden Veturitien 8.10.2019 avattu ensimmäinen vaihe tuo reilusti lisää kapasiteettia Pasilan autoliikenteeseen. Yhdessä lokakuun puolivälissä ovensa avaavien Mall of Triplan ja Pasilan aseman kanssa se tuo ison helpotuksen myös alueella liikkuvien pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja joukkoliikenteen käyttäjien arkeen.

Mall of Triplan ja Pasilan uuden aseman avajaisia juhlitaan lokakuun puolivälissä. Jo kuun alussa alueen kuitenkin valtasivat toisenlaiset pyroefektit ja kirkkaat valot, kun pelastuslaitos teki savukoneiden ja romuautojen avulla kaksi pelastusharjoitusta Triplan alittavassa Teollisuuskadun tunnelissa. Molemmat harjoitukset sujuivat hyvin, joten paloviranomaiset antoivat luvan tieosuuden avaamiseen.

Lupa oli lopullinen varmistus sille, että Pasilan uudet liikenneyhteydet – Teollisuuskadun tunneli ja osa Veturitiestä – voivat avautua autoliikenteelle 8. lokakuuta. Samalla lupa oli iso ilo kaikille, jotka ovat monen vuoden ajan tehneet täysipäiväisesti töitä sen eteen, että uudet kadut, kauppakeskus ja asema valmistuvat aikataulussaan.

”On varsin harvinaista, että keskelle Helsinkiä avataan liki kilometrin verran täysin uutta katua. Toivonkin, että ihmiset tulisivat katsomaan sekä kauppakeskusta että uusia liikennejärjestelyjä. Tätä on nyt neljä vuotta rakennettu, ja lopputuloksessa näkyy tuhansien ammattilaisten työpanos”, sanoo YIT:n työpäällikkö Aapo Urjanheimo.

Samaa toivoo myös Helsingin kaupungin projektinjohtaja Harri Verkamo. Hän on vakuuttunut, että uudet kadut, helpottavat monen Helsingissä liikkuvan jokapäiväistä arkea.

”Nyt konkretisoituvat monet isot, pitkään työn alla olleet muutokset. Veturitiestä tulee Helsingin suurimpia sisäänajo- ja kauttakulkuväyliä. Sen ensimmäinen osuus on nyt avattu uudestaan liikenteelle eri kohtaan kuin missä se on aiemmin kulkenut, entistä parempana ja sujuvampana. Sitä pitkin pääsee Triplaan ja sen pohjoispuolelle asti. Lisäksi Pasilassa liikkujien käyttöön on tullut täysin uusi reitti: suora tunneliyhteys Teollisuuskadulta Veturitielle. Aiemmin autoilijoiden on pitänyt ajaa ahtaampaa reittiä Ratapihantien ja Pasilansillan kautta”, Verkamo kertoo.

Hän muistuttaa myös, että Veturitie ja Teollisuuskadun tunneli eivät korvaa tai sulje mitään vanhaa vaan avautuvat kaupungissa liikkujien käyttöön uusina, tehokkaina oikoreitteinä.

”Simuloinneissamme on huomattu, että uusi yhteys poistaa huomattavasti autoliikennettä Pasilansillalta. Nyt samaa pääsee kokeilemaan myös tosielämässä.”

YIT_Veturitie_TRIPLA_Kuvaaja_Auvo_Takkinen_850x478.jpg

Kadut suunniteltu nykyistä suuremmille liikennemäärille

Vaikka uudet kadut tuovat välitöntä helpotusta liikkumiseen Pasilan alueella, ne on suunniteltu ennen kaikkea tulevaisuuden tarpeisiin. Koska Pasilaa ja sen lähiseutuja kehitetään myös jatkossa voimakkaasti, katujen kapasiteetti on laskettu huomattavasti nykyistä suuremman liikennemäärän mukaan.

”Katuverkkoa suunniteltaessa ratkaisut mitoitetaan yleensä 15–20 vuotta eteenpäin. Veturitien uusi linjaus on suunniteltu pysyväksi ratkaisuksi, joka kestää liikennemäärien kasvun nykyistä huomattavasti suuremmiksi. Siinä on otettu huomioon muun muassa alueen kasvavat asukasmäärät ja lähiseudulla vaikuttavat isot liikennehankkeet, esimerkiksi Tuusulanväylän ja Hakamäentien parannukset”, kertoo Verkamo, joka toimi aiemmin Helsingin kaupungin liikennesuunnittelijana.

”Simuloinnit toimivat liikennesuunnittelun pohjana, kun katsoimme, millainen liikenneverkko Pasilaan kannattaa luoda. Testasimme monia eri vaihtoehtoja, ja nyt toteutettu vaihtoehto osoittautui parhaimmaksi. Siinä liikenteen kaksi risteävää pääsuuntaa saatiin kulkemaan eri tasossa. Eräät muut simulointiratkaisut jumittivat Pasilan kadut täyteen autoja.”

Pääsimuloinnit on mitoitettu vuoden 2035 mukaan. Silloin Teollisuuskadun tunnelissa liikkuu ennusteiden perusteella keskimäärin noin 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät kasvavat Hakamäentien suuntaan – Triplan kohdalla kulkee noin 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Hartwall Areenan kohdalla jo yli 45 000. Syksyllä 2019 liikennemäärät ovat huomattavasti pienempiä.

”Paljon on tehty sen eteen, että ratkaisu pelittää mahdollisimman hyvin. Tiukimmat paikat ovat kiertoliittymää ja tunnelia lähimmät liikennevalot eri suunnissa”, Verkamo pohtii.

Urjanheimo arvioi, että pientä takkuilua voi syntyä myös siitä, kun ihmiset uskaltautuvat autollaan ensi kertaa uusille kaduille.

”On luonnollista, että ihmiset liikkuvat uusilla reiteillä hieman varovaisemmin. Kun ei ole vielä tottunut tienkäyttäjä, joutuu miettimään ja katsomaan tarkemmin, mihin suuntaan pitäisi olla menossa.”

Hän antaakin kauppakeskukseen autoileville vinkin: jos haluaa päästä Triplan pysäköintilaitokseen, kannattaa ryhmittyä katutason kiertoliittymään, ei Triplan alittavaan tunneliin.

Tunneli sukeltaa Triplan ali

Urjanheimon kuvailema kiertoliittymä on Veturitien hankkeen erikoisuus. Kaksitasoisen ratkaisun alemmalla tasolla Veturitien läpikulkuliikenne sukeltaa tunnelissa maan alle ja Triplan ali, kun taas ylemmällä tasolla Tornikuja ja Teollisuuskatu yhtyvät Veturitiehen sekä Triplan pysäköintiin ja huoltoalueelle. Myös pohjoisesta on alueelle ajoyhteys.

Kiertoliittymän ja tunnelin perustusten rakentamiseen on mahtunut monia työvaiheita: teräspontitusta, suihkuinjektointia, kallion injektointia ja lyönti- sekä porapaalutusta. Tunnelin betonikaukalo menee 15 metriä syvälle, ja perustusten vahvistamiseksi koko kaukalo on paalutettu noin 500 porapaalulla ja ankkuroitu nosteelle kallioon. Lisäksi kalliota on injektoitu tiiviiksi sementillä, jotta ankkurit ja kalliotapit on varmasti saatu pitäviksi.

”Oikeastaan Teollisuuskadun tunneli on kaksi erillistä tunneliputkea, sillä itä- ja länsisuuntaan johtaville teille on oma putkensa. Tunnelin tekniset järjestelmät on yhdistetty liikenteenhallintajärjestelmään, jota operoidaan tieliikennekeskuksesta. Vaikka auton ääniä on mahdotonta saada tunnelista kokonaan pois, yhteistyössä kaupungin kanssa olemme pyrkineet tekemään Triplan alituksesta mahdollisimman viihtyisää. Käyttökokemusta on mietitty ja valaistukseen ja akustiikkaan on panostettu”, Urjanheimo kertoo.

YIT_Veturitie_TRIPLA2_Kuvaaja_Auvo_Takkinen_850x478.jpg

Lisää tilaa pyörille, kävelijöille ja joukkoliikenteelle

Pasilan alueen uusia katuja ja tunneleita ei suinkaan avata vain autoilijoiden iloksi. Verkamo korostaa, että kun kauppakeskus ja asema aukeavat, paranee myös joukkoliikenteen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden arki.

”Kun autoilijat oppivat käyttämään uutta Veturitietä ja Teollisuuskadun tunnelia, autoliikenne Pasilan sillalla vähenee. Molemmin puolin Pasilan siltaa avataan aikaisempaa leveämpi jalkakäytävä ja pyörätie, ja Pasilan aseman alueelle on tehty tyylikkäät katokset. Lisäksi kaikki aseman jalankulkualueet on lämmitetty. Aseman vierestä löytyy 500 pyöräpaikkaa ja Triplasta moninkertaisesti lisää”, Verkamo esittelee.

Joukkoliikenteen vaihtoasiakkaille on tarjolla tavallista paremmat kulkuyhteydet. Niin bussien, ratikoiden kuin taksien pysäkit on keskitetty asemahallin edustalle. Pysäkkien koot ovat kasvaneet, ja odotustilaa on enemmän.

Ennallaan ei ole myöskään junamatkustajia palveleva asemahalli. Se on kasvanut kokoa ja kytkeytynyt suoraan viereiseen kauppakeskukseen.

Mall of Triplan ja asemahallin avautuminen tarkoittaa, että Pasilan väliaikaisen aseman on aika jäädä eläkkeelle. Sen purkutyöt alkavat tammikuussa 2020. Työt hoidetaan pääosin öisin.

”Väliaikainen asema on tehnyt työnsä kunnialla. Jos sitä ei olisi rakennettu, vanha asema olisi pitänyt purkaa ja uusi rakentaa osissa, mikä olisi pidentänyt koko Triplan rakentamisaikaa liki kahdella vuodella”, Urjanheimo toteaa.

Suuri hanke herättää tunteita

Uuden Veturitien ja Mall of Triplan rakentaminen ja avautuminen on herättänyt tunteita kaupunkilaisissa ja alueen käyttäjissä. Mutta herättääkö se niitä myös alueen rakentajissa?

”Suhtaudun tilanteeseen jännityksensekaisella ylpeydellä. Voi olla, että tämänkokoisia hankkeita sattuu tästäkin työporukasta aika harvan kohdalle enää uudestaan” Urjanheimo kuvailee.

Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan työt jatkuvat Pasilassa ja lähialueilla vielä pitkään, mutta nyt valmistuvilla töillä on erityinen paikka myös Harri Verkamon mielessä.

”Lokakuussa muuttuu todeksi se, mitä on viimeiset vuodet kovasti suunniteltu. Elämme jännittävää aikaa. Tämä on varmasti suurimpia hankkeita meidän kaikkien työurillamme. Näin isossa kohteessa ei koskaan pysty ennakoimaan kaikkea, mutta se, miten yllätyksiin ja uusiin tilanteisiin reagoidaan, ratkaisee paljon. Meillä yhteistyö on sujunut oikein hyvin”, Verkamo miettii.

Lue lisää: 

Triplasta.

Veturitien alkuvaiheista. 

Triplan vaativista pohjatöistä. 

Kuvat: Auvo Takkinen