Uusi Veturitie – paras reitti Triplaan ja Pasilan läpi

Veturitien rakentaminen on olennainen osa Helsingin Keski-Pasilan uudistamista. Kesällä 2019 valmistuvassa urakassa toteutetaan muun muassa kaksitasoinen kiertoliittymä, joka palvelee sekä läpikulkuliikennettä että Triplaan menijöitä.

Lokakuussa 2017 YIT alkoi rakentaa uutta Veturitietä Keski-Pasilaan. Urakassa toteutetaan Veturitien eteläosan ensimmäinen vaihe: kaksitasoinen kiertoliittymä, betonikaukalo ja puolisen kilometriä uutta katua. Siihen kuuluu myös kunnallisteknisiä töitä, esimerkiksi Keski-Pasilaa palvelevan viemärin rakennustyöt. Työmaa-alue on osittain sama vieressä nousevan Triplan kanssa, ja myös rakentamisen aikataulu myötäilee Triplan valmistumista.

“Kun Veturitie on valmis, sen kautta kulkee päivittäin paljon liikennettä. Se on osa tärkeää sisääntuloväylää kaupunkiin ja olennainen Tripla-keskuksen syöttöliikenteen kannalta. Sillä, kuinka hyvin työ on suunniteltu ja toteutettu, on suuri merkitys alueen läpi liikkuvien sekä siellä asuvien, työskentelevien ja ostoksia tekevien ihmisten arkeen”, pohtii YIT:n Tiet, kadut ja maanrakennus -yksikön johtaja Jere Keskinen.

Jo töiden alkaessa oli selvää, että hankkeella on kaksi isoa haastetta: aikataulu ja vaativat pohjarakennustyöt. Sekä Itä- että Länsi-Pasila on rakennettu kalliolle, mutta niiden välissä kallio on paljon alempana. Paikka paikoin maanpinnan ja kallion välissä on jopa kymmenien metrien savikerros.

“Aikataulu on tiukka, työ on sidoksissa Triplan valmistumiseen. Valmista pitää olla heinäkuun lopussa 2019. Pohjarakennus puolestaan vaatii tekijöiltä paljon osaamista. Käytännössä olen huomannut, että Veturitien työporukalla on monipuolisesti kokemusta ja osaaminen kunnossa. Se on iso etu myös yllättävien tilanteiden varalta”, sanoo Juuso Luoto, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä Helsingin kaupungin puolelta.

Rikkonainen kallioperä aiheutti lisätöitä

Veturitien hankkeen erikoisuus, kaksitasoinen kiertoliittymä, on hyvin vaativa infrarakenne. Nimensä mukaisesti liittymä tehdään kahteen tasoon. Alemmalla tasolla Veturitien läpikulkuliikenne sukeltaa tunnelissa maan alle, kun taas ylemmällä tasolla Tornikuja ja Teollisuuskatu yhtyvät Veturitiehen. Ylemmältä tasolta ajetaan myös Triplaan.

Koska työmaa on maaperäolosuhteiltaan hankalassa paikassa, kiertoliittymän ja tunnelin perustusten rakentamiseen on sisältynyt monia työvaiheita: teräspontitusta, suihkuinjektointia, kallion injektointia ja lyönti- sekä porapaalutusta. Yksi haaste on ollut pohjaveden tason säilyttäminen. Jos pohjavesi laskisi, se saattaisi aiheuttaa pääradalle painumia. Alueella on myös vanhoja puupaalujen päälle perustettuja rakennuksia, jotka eivät ehkä kestäisi muutoksia pohjaveden tasossa. Siksi alueen kaikkien kaivantojen pitää olla vesitiiviitä.

“Kallion rikkonaisuus on aiheuttanut ylimääräisiä töitä. Vaikka tunnelin betonikaukalo menee 15 metriä syvälle, alle jää edelleen savikerroksia. Perustusten vahvistamiseksi koko kaukalo on paalutettu noin 500 porapaalulla ja ankkuroitu nosteelle kallioon. Lisäksi kalliota on injektoitu tiiviiksi sementillä, jotta ankkurit ja kalliotapit on saatu pitäviksi”, kertoo hankkeen työpäällikkö Juha Vunneli YIT:ltä.

Yhteiset toimintamallit sujuvoittavat tekemistä

Monivaiheisen hankkeen toteutus on vaatinut sujuvaa projektinhallintaa. Työmaalla onkin alusta asti käytetty apuna Last Planner -mallia, jossa projektin vaiheet sekä tarvittavat työtehtävät kuvataan aikajanalle. Aikajana kiinnitetään seinälle paikkaan, jossa koko projektin henkilökunta näkee sen jatkuvasti. Vunnelin mukaan yhteisillä projektinhallinnan toimintamalleilla oli erityisen suuri merkitys työmaan alkuvaiheessa, kun alueella tehtiin montaa työvaihetta samanaikaisesti tai välittömästi toistensa perään.

“Last Plannerin lisäksi suurena apuna ovat alusta lähtien olleet aika-paikka-kaaviot. Ne ovat käytännössä pohjapiirroksia, joista viikoittain varataan omat alueet kullekin työvaiheelle. Se pilkkoo tekemistä pienempiin osiin, nopeuttaa hankkeen etenemistä ja on työturvallisuuden kannalta järkevää, jotta saadaan varoetäisyydet riittävän suuriksi”, Vunneli sanoo.

Kuluvan ja kahden seuraavan viikon kaaviot ovat kaikkien nähtävillä yhteisessä neuvotteluhuoneessa, ja niitä käydään läpi työmaan viikkokokouksissa.

“Kun käyn Veturitien työmaalla, näen neuvotteluhuoneen seinältä käynnissä olevat ja tulevat työt kolme viikkoa eteenpäin. Se kertoo aina selkeästi, missä mennään”, Juuso Luoto arvioi.

Valmiiksi ennen Triplaa

Syksyn 2018 kuluessa Veturitien pohjarakennustyöt on saatu tehtyä. Lokakuun alusta alkaen alueella on valmistettu urakkaan kuuluvia betonirakenteita.

“Betonia on valettavana kaiken kaikkiaan lähes 7000 kuutiota. Betonityöt jatkuvat helmikuun loppuun saakka. Samaan aikaan niiden kanssa tehdään tien rakentamiseen liittyviä viemäröinti-, vesi- ja kaukolämpötöitä sekä putkituksia ponttien ja kaukaloseinän vierellä”, Vunneli toteaa.

Poikkeuksellisen perusteelliset pohjatyöt ovat jonkin verran vaikuttaneet Veturitien aikatauluihin. Sekä pääurakoitsijoiden että tilaajan on täytynyt miettiä asioita uusiksi vielä urakan kuluessa. Vunnelin mukaan aikataulu tullaan kuitenkin kirimään kiinni talven aikana. Elokuussa 2019 Veturitie on täydessä käyttökunnossa, jotta Triplan myymälöihin saadaan tavarat paikalleen ennen avajaisia.

“Veturitiellä on iso rooli koko Pasilan alueen kehittämisessä. Siksi urakan tekijöillä täytyy olla kyky tarvittaessa muuttaa asioita alueen tulevan käytön ehdoilla. Tärkeintä on, että lopputulos palvelee kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin”, Jere Keskinen summaa.