Teollisen rakentamisen malli säästää ympäristöä

YIT:n teollisen rakentamisen toimintamalli säästää myös ympäristöä. Tammisairaalan työmaalla materiaalien ja energian tehokas käyttö on osa päivittäistä arkea.

Tammisairaalaa eli HUSin uutta silmäsairaalaa rakennetaan parhaillaan Helsingin Meilahteen. Muiden YIT:n työmaiden tavoin myös täällä ympäristövastuuseen liittyvät asiat ovat keskeisesti mukana päivittäisessä työssä.

"YIT:n teollisen rakentamisen toimintamalli tarjoaa erinomaiset puitteet tehostaa rakennusmateriaalien ja energian käyttöä työmaalla", YIT:n kehityspäällikkö Jami-Petteri Ahonen sanoo.

Teollisen rakentamisen ydintä ovat työn hyvä suunnittelu ja fiksut toimintamallit. Esimerkiksi materiaalihukkaa voidaan vähentää kohdekohtaisella materiaalisuunnittelulla, rakennustuotteiden tehokkaalla sääsuojauksella ja lisäämällä esivalmistettujen rakenneosien käyttöä, jotka valmistetaan hallituissa tehdasoloissa.

Tammisairaala_65.jpg

Fiksu logistiikka säästää materiaaleja

Materiaalitehokkuudessa oleellista on myös työmaan logistiikan suunnittelu niin, että oikeat rakennusmateriaalit ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tammisairaalan työmaan logistiikasta – ja materiaalivirroista vastaa yhteistyökumppani Carinafour.

"Hyvin suunnitellut kuljetukset säästävät myös energiaa, kun toimituksia yhdistetään samoihin kuormiin. Pienissä toimituksissa voidaan käyttää kuorma-autojen sijaan vähemmän polttoainetta kuluttavia pakettiautoja."

Yksi osa työmaan logistiikkaa on rakennusjätteen kierrätys. Ahosen mukaan kierrätysaste on parantunut viime vuosina merkittävästi, kun pakkausmateriaalit ja muut jätteet lajitellaan jakeittain jo työmaalla.

"Esimerkiksi Tammisairaalan työmaalla lajitteluaste on yli 70 prosenttia. Oleellista kierrätyksen tehostamisessa on henkilöstön perehdytys. Sama pätee muihinkin ympäristöasioihin."

Myös energian käyttöä voidaan tehostaa

Materiaalihukan minimointiin liittyy oleellisesti YIT:n työmailla käyttämä tahtituotanto. Siinä hanke palastellaan selkeisiin työpaketteihin, jotka auttavat mitoittamaan kussakin työvaiheessa tarvittavat materiaalit. Esimerkiksi väliseinätöissä tiedetään tarkasti, kuinka paljon kipsilevyä tahdin sisältämä työ vaatii.

"Tahtituotanto myös lyhentää rakennushankkeiden läpimenoaikoja, mikä on suoraan pois työmaan kokonaisenergian kulutuksesta", Ahonen huomauttaa.

Energian kulutusta on mahdollista vähentää muillakin tavoilla. Esimerkiksi työkoneiden turhaa tyhjäkäyntiä vältetään. Sähkön kulutusta taas leikkaavat energiatehokkaat led-työvalaisimet.

Energiahukkaa vähentää myös se, että lämmitystä vaativat työvaiheet tehdään sisätiloissa vasta silloin, kun rakennuksen vaippa on ummessa. Näin lämpö ei karkaa harakoille avonaisista ovi- ja ikkuna-aukoista.

Mahdollisuuksien mukaan työmaalla pyritään ottamaan rakennukseen tuleva lämmitysjärjestelmä jo rakentamisen aikana. Esimerkiksi Tammisairaalan hankkeessa kohde on kytketty jo kaukolämpöön.

"Näin lämmitys pystytään hoitamaan ympäristöystävällisemmin polttoöljyä kuluttavien lämmittimien sijaan."

Tammisairaala_110.jpg

Katso myös:

Digitaalinen logistiikka ja tahtiaikataulutus tuovat hyötyjä

YIT teollinen rakentaminen