Uudentyyppinen koronahälytin tositestissä rakennustyömaalla

Yhteiseurooppalaisessa Nordic Token -hankkeessa on suunniteltu koronahälytin, joka ei edellytä käyttäjältään rekisteröitymistä eikä älypuhelimen omistamista. Näin se takaa täyden anonymiteetin. Laitetta on pilotoitu joulukuussa YIT:n Otava-työmaalla Espoossa.

Nordic Token on yksi parhaillaan käynnissä olevista neljästä eurooppalaisesta hankkeesta kehittää täysin eurooppalaiseen teknologiaan ja innovaatioon perustuva koronahälytinratkaisu. EIT Digitalin asettamien suunnittelukriteerien mukaisesti ratkaisujen tulee taata eurooppalaisen yksityisyyden­suojaperiaatteen mukainen täysi anonymiteetti. Hankkeet on käynnistänyt Euroopan digitaalista muutosta innovaatiotoiminnallaan ja yrittäjäkoulutuksellaan edistävä EIT Digital osana Euroopan unionin koronanvastaisia toimia.

”Meille EIT Digitalissa on tärkeää olla kehittämässä ja rahoittamassa sellaisia innovaatioita ja teknologioita, jotka ovat ajankohtaisia ja joita on yhteiskunnallista hyötyä. Nordic Token -projektikonsortio on onnistunut luomaan vain muutamassa kuukaudessa anonyymin jäljitys­ratkaisun auttamaan koronaviruksen kaltaisessa pandemiatyyppisessä tilanteessa”, sanoo EIT Digitalin Suomen maajohtaja Lea Myyryläinen.

Nordic Token -kehitysprojektikonsortio on koottu EIT Digitalin eurooppalaisista kumppaneista ja hankkeen kehitystyötä koordinoi ja rahoittaa EIT Digital. Nordic Token -hankkeen käytännön projektijohtamisesta vastaa EIT Digitalin suomalainen partneri VTT.

”On tärkeää, että mahdollinen koronatartunta saadaan nopeasti rajattua, jotta sen yhteiskunnalliset vaikutukset voidaan minimoida. Tähän tarkoitukseen lähdettiin VTT:n projektijohdolla kehittämään syksyllä 2020 ratkaisua, joka on nyt edennyt pilotointivaiheeseen. Tässä pilotointikohteena on rakennustyömaa, jossa työprosessien jatkuvuus on tärkeää pandemiatilanteesta huolimatta”, kertoo VTT:n erikoistutkija Ville Ollikainen.

Erityistä laitteessa on sen täydellinen anonymiteetti. Muista ratkaisuista poiketen laitteet muodos­tavat jokaisella tapaamiskerralla yhteisen salaisuuden, joka tallentuu molempien laitteiden muistiin. Jos jompikumpi osapuolista saa tartunnan, hänen laitteensa paljastaa salaisuuden, jonka vain toinen osapuoli tunnistaa - ei kukaan muu.

Tämänhetkinen Nordics Token -laite on paristokäyttöinen avaimenperä, jonka paristo kestää vuoden kerrallaan. Laitteen valo alkaa vilkkua, jos sen omistaja on ollut tekemisissä tartunnan saaneen kanssa sellaisena hetkenä, jolloin tartunta on ollut mahdollinen. Laite on täysin anonyymi eikä sitä tarvitse rekisteröidä. Myöskään hälytyksen saajasta ei ole tietoa muilla kuin asianosaisella itsellään. Avaimenperien välinen kommunikaatio perustuu langattoman lähiverkon käyttöön.

"YIT on panostanut merkittävästi tänä vuonna koronatartuntoja ennalta ehkäisevien toimintamallien jalkautukseen ja altistusten seurantaan. EIT Digitalin Nordic Token -pilotti antaa meille mahdollisuuden tukea Euroopan laajuista kehitystä, jossa jokaisen työmaalla käyvän henkilön läheisyystiedot voitaisiin jäljittää anonyymisti mahdollisen tartuntatapauksen hallitsemiseksi, heidän omista laitteistaan riippumatta. Tämä tukee hyvin ennakoivaa toimintamalliamme ja tuo työmaakohtaista kattavuutta sekä tarkkuutta kansallisen Koronavilkun tueksi", toteaa YIT:n Datan ja Analytiikan yksikön vetäjä Mikko Kuusakoski.

Hankkeen tuloksia hyödyntämään ja kaupallistamaan on perustettu espoolainen startup-yritys Rang Oy, jolle hankkeessa kehitetty osaaminen siirtyy.

”Olemme varmoja, että fyysinen laite jäljitysmekanismina helpottaa merkittävällä tavalla sekä yksittäisten yritysten että viranomaistahojen haasteita tilanteen hallitsemiseksi siitä yksin­ker­taisesta syystä, että laite ei vaadi kantajaltaan älypuhelimen käyttöä ja soveltuu siten myös monille erityisryhmille – lapsille ja vanhuksille – kuten myös monille ammattiryhmille erittäin hyvin”, Myyryläinen tiivistää.

Nordic Token -hankkeeseen osallistuu EIT Digitalin kumppaneita neljästä eri maasta. Projekti­johdosta, järjestelmäarkkitehtuurista, tiedon hallinnasta ja salauksesta sekä pilotoinnista vastaavan VTT:n lisäksi hankkeen toinen suomalainen kumppani on elektroniikkasuunnittelusta ja -testauk­sesta vastaava Mativation Oy Salosta. Ruotsista mukana on Nagoon ja Moviemall, Virosta Cybernetica sekä Italiasta Reply ML. Myös koronahälytintä nyt testannut YIT on EIT Digitalin kumppani.

EIT Digital on johtava Euroopan digitaalista muutosta innovaatiotoiminnallaan ja yrittäjäkoulutuksellaan edistävä organisaatio. Sen 340:n eurooppalaisen yritys-, yliopisto- ja tutkimuslaitoskumppanin yhteistoiminnan tuloksena syntyvät murrosta aikaan saavat innovaatiot sekä yrittäjäosaaminen edistävät Euroopan taloudellista kasvua ja parantavat eurooppalaisten elämänlaatua. www.eitdigital.eu

 

Sähköinen asuntokauppa on turvallista myös korona-aikana

Etäyhteydet mahdollistavat loppukatselmuksen, muutot hoidettava edelleen paikan päällä