Ihminen on tärkein – työpaikallakin

Työelämä ja sen tarpeet ja vaatimukset ovat kehittyneet paljon digitalisaation vaikutuksesta. Asiantuntijatyö on lisääntynyt ja työskentelytavat ovat sen myötä muuttuneet. Työssä on yhä enemmän kyse sekä yrityksestä että ihmisestä. Yritykselle on tärkeintä työn tehokkuus ja tuottavuus, mutta niiden perustana on oltava toimiva ja viihtyisä työilmapiiri. Mitä parempi työympäristö, sitä tehokkaammin ihminen kykenee kapasiteettiaan hyödyntämään.

Sitoutuminen lisää tehokkuutta

En usko, että on olemassa työpaikkaa, joka maksaisi työntekijöilleen vain läsnäolosta, vaan palkkaa vastaan yrityksen täytyy nähdä tuloksia. Tuloksia taas syntyy, kun ihmiset ovat sitoutuneet työhönsä, eli ovat motivoituneita ja toimivat pitkäjänteisesti.

Työn paikkariippumattomuus on työelämässä yhä merkittävämmässä roolissa. Monitilatoimisto mahdollistaa paikkariippumattoman työskentelyn yrityksen omissa tiloissa, niin että työtä voi tehdä sen luonteen mukaan sekä omassa työhuoneessa että yhteisissä tiloissakin.

Monitilatoimisto ymmärretään valitettavasti usein väärin. Kyseessä ei ole pelkkä sisustuksellisesti mukava avotoimisto – pelkän estetiikan sijaan toimiston tulee palvella erilaisia työnteon tarpeita kuten sisäistä verkostoitumista, tiimityötä, hiljaista työtä ja puhelintyötä. Kun työn tekemisen paikan voi valita kuhunkin työtehtävään sopivaksi ja omat henkilökohtaiset mieltymykset huomioiden, sekä rauhallinen yksilötyö että erilaiset kohtaamiset ja ideoiden jakaminen mahdollistuvat entistä paremmin.

Lisäksi työntekijöiden on helpompi tuntea kuuluvansa työyhteisöön, kun he voivat halutessaan työskennellä muiden lähellä. Kun työntekijä tuntee kuuluvansa johonkin, hänen on helpompi sitoutua yritykseen ja työhönsä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu monitilatoimisto antaa ympäristönä työntekijöille parhaat edellytykset menestyä työssään.

Erilaisuus huomioon

Me olemme nykyään entistä tietoisempia omista ominaisuuksistamme ja siitä, mikä meille on parasta. Erilaiset persoonat täytyy huomioida myös työelämässä: kaikki eivät sopeudu avotoimistoihin ja toisille taas täysi hiljaisuus on häiriötekijä.

Väitän kuitenkin, että oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen työskentelytavoissa kannattaa. Te, jotka pelkäätte erilaisia työympäristöjä tai olette sitä mieltä, että uudenlaisiin työtapoihin on vaikea sopeutua: antakaa itsellenne aikaa sulatella uutta!

Teimme keväällä YIT:n keskuudessa toimivamman työn kokeilun, jossa työntekijämme pääsivät kokeilemaan paikkariippumatonta työtä. Voit lukea Tuulin kokemuksista täältä. Muiden osallistujien kokemuksia pääset lukemaan tulevissa blogeissa, eli kannattaa pysyä kuulolla! Tulevaisuudessa aiomme laajentaa kokeiluamme siten, että yhä useampi työntekijä pääsee testaamaan uusia ympäristöjä ja työtapoja. Ympäröivä maailma ja työnteon kulttuuri muuttuvat. Ja me haluamme muuttua niiden mukana.

 

Lue täältä Tuulan aiempi blogi muuttuneesta asiantuntijatyöstä.

Tuula Klemetti / Yksikön johtaja, toimitilat
Kokenut toimitilojen yksikön johtaja, joka on kiinnostunut toimivampien työympäristöjen kehittämisestä. Tuula avaa blogissaan näkemyksiään paikkariippumattomasta työstä ja kuinka työkulttuurin muutos vaikuttaa työympäristöihin tulevaisuudessa.