Pitkät rakennusprojektit edellyttävät tiivistä vuoropuhelua toimijoiden kesken

Helsingin Sanomat kirjoitti 20.9. pääkirjoituksessaan YIT:n ja Pauligin tekemästä sopimuksesta Vuosaareen rakennettavasta asuintalosta.

Helsingin Sanomat kirjoitti 20.9. pääkirjoituksessaan YIT:n ja Pauligin tekemästä sopimuksesta Vuosaareen rakennettavasta asuintalosta ja sanoi meidän unohtaneen arvomme.

YIT ja Paulig tekivät Vuosaaren Kahvikorttelin neljää korttelia koskevan esisopimuksen jo vuonna 2009 ja YIT aloitti rakennustyöt vuonna 2011. Sopimuksessa ei tuolloin ollut mainintaa välimuodon asuntotuotannosta. Tilanne muuttui yhden, siinä vaiheessa vielä rakentamattoman korttelin osalta vuonna 2016, kun kaupunginvaltuusto teki päätöksen muuttaa maankäytön toteutusohjelmaa (AM-ohjelma). Kaksi vuotta myöhemmin välimuodon toteutusvelvoite siirtyi YIT:lle koskemaan Kahvikorttelien alueen viimeistä korttelia (välimuodon tuotantona pidetään asumisoikeusasuntoja, lyhyen korkotuen asuntoja tai muita säänneltyjä omistusasuntoja. Lisäksi välimuodon asuntoina pidetään vapaarahoitteisia opiskelu-, nuoriso- ja senioriasuntoja).

Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, niin kyseisen rakennusprojektin kuin muidenkin hankkeiden kohdalla. Kun kyse on yli vuosikymmenen kestävästä projektista, yhteiskunnan tilanne ja vaatimukset väistämättä elävät. Kun kaupungin muuttuneet vaatimukset siirtyivät YIT:n sopimuksiin kesken alueen rakentamisen vuonna 2018, niin punnitsimme vaihtoehtoja rakentamisen etenemiselle. Katsoimme tuolloin olevan kaikkien osapuolten etu, niin Helsingin kaupungin, kuin Vuosaaren ja kyseisen korttelin asukkaiden, että alueen rakentaminen jatkuu, eikä jää kesken tai hidastu muutosten takia. Jälkikäteen arvioituna on selvää, että teimme tässä virheen. Olemme käyneet asian läpi aikanaan kaupungin edustajien kanssa ja pahoittelemme edelleen tekemäämme ratkaisua.

YIT:n missio on kehittää ja rakentaa kestäviä elinympäristöjä. Teemme tinkimättä töitä tämän tavoitteen eteen arvojemme mukaisesti toimien. On tärkeä käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken, jotta turvataan niin asuntojen riittävä määrä kaupungeissa kuin myös asuntotarjonnan monipuolisuus. Kannamme jatkossa vastuumme siitä, että tätä vuoropuhelua käydään.

Antti Inkilä
Asuminen-segmentin johtaja