Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä?

Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Ajan myötä asiat kehittyvät ja ihmiset omaksuvat uusia ajatus- ja työskentelytapoja. Konservatiiviset tavat alkavat jäädä jalkoihin, kun diginatiivit vahvistavat asemiaan työelämässä. Uskokaa pois: työn tekemisen kulttuuri on muuttumassa.

Elämme keskellä työelämän muutosta. Jo vuonna 2020 jopa 30 prosenttia työvoimasta on milleniaaleja – 1980-luvun jälkeen syntyneitä diginatiiveja, joiden työskentelytavat ovat vanhemmille sukupolville vieraita. Kulttuuria muuttavat myös työpaikoilla yleistyvä monikulttuurisuus ja englannin kieli sekä kaikkialle ulottuva tietotyön digitalisaatio.

Muutos on jännittävää. Kaikki uusi ei kuitenkaan ole automaattisesti parannusta entiseen. Tärkein kysymys kuuluukin: kuinka yhdistää vanhat hyvät käytännöt uusiin tuuliin?

Tietotyö muuttuu hitaasti mutta varmasti

Kun vielä 50 vuotta sitten tehtaissa valmistettiin konkreettisia tavaroita, nykyään valtaosa työstä on tietotyötä – ajatus- ja asiantuntijatyötä. Myös tietotyö on muutoksessa: digitaalisuuden ansiosta työtä voidaan tehdä virtuaalisesti ja pilvessä, jolloin rutiinityöt vähenevät ja aikaa jää luovuudelle ja suunnittelulle. Parhaiten pärjää se, joka osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa sujuvimmin ja luoda sen pohjalta tehokkaimmin uutta.

Haluan korostaa, että toimiva tietotyö edellyttää avointa kommunikaatiota, luovuutta ja kykyä mukautua muutokseen. Se on kuitenkin johtamiselle iso haaste. Perinteinen hierarkkinen johtamistyyli on hidasta eikä välttämättä aina palvele uusia käytäntöjä. Nykyään johtajan tehtävä onkin auttaa alaisiaan onnistumaan: tuoda käytäntöön strategia, arvot ja yhteiset tavoitteet ja luoda tiimin jäsenille edellytykset niiden saavuttamiselle. Lisäksi meidän kaikkien tulisi oppia olemaan oman toimintamme johtajia.

Paikkariippumaton työ mahdollistaa kohtaamisia

Ennen yritykset linnoittautuivat rakennuksiin tyytyen saamiinsa tiloihin. Nykyään tilanne on toinen: toimitilojen on vastattava yrityksen ja työn vaatimiin tarpeisiin, ja tuettava yrityksen arvoja ja strategiaa. Työympäristön tulisi olla niin houkutteleva, että ihmiset todella haluavat työskennellä siellä. Innovatiivisilla, yrityksen tarpeet huomioivilla tiloilla voidaan toimistosta luoda tukikohta, joka tukee tiedonkulkua, yhteisöllisyyttä, yrityksen arvoja ja tarinaa. Joustavat ja monipuoliset toimitilat sitovat henkilöstön yhteen työntekopaikasta riippumatta ja innostavat tekemään töitä yhdessä.

On kuitenkin myös työpaikkoja, jotka tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden valita työnteon paikkansa tarpeenmukaisesti omalla toimistolla tai etänä – puhutaan paikkariippumattomasta, monipaikkaisesta työstä. Tiedostan, että tällaisen työn hyödyt voivat olla konservatiiviselle johtajalle vaikeita ymmärtää, sillä työ voi tuntua vaikealta kontrolloida. Paikkariippumaton työskentely on kuitenkin toimivaa silloin, kun työ on projektiluontoista, ja tietoa on tärkeä jakaa työporukan kesken. Yksi eniten lisääntyvistä monipaikkaisen, paikkariippumattoman työn muodoista on oman toimiston sisällä tehtävä liikkuva työ, jota tukemalla yrityksen on mahdollista tehostaa työntekoa ja sisäistä hiljaisen tiedon kulkua huomattavasti.

Yksi paikkariippumattoman työn tärkeimmistä hyödyistä on kohtaamisten lisääntyminen. Ihmisten istuessa aina omilla työpisteillään, tapahtuu siiloutumista, jolloin yksiköt eivät ole tekemisissä keskenään eikä informaatio kulje. Kun uutta ja hiljaista tietoa jaetaan enemmän, myös oivalluksia syntyy tehokkaammin.

Työympäristöllä on väliä

Olen huomannut, että ennakkoluulottomuus työelämän muutoksia kohtaan on nousussa, mutta laiva kääntyy hitaasti – konservatiiviset ajattelumallit on istutettu syvälle. Se on ymmärrettävää: muutoksessa on aina sekä hyvät että huonot puolensa.

Siksi haluankin muistuttaa, että paras lopputulos kullekin työntekijälle löytyy yksilöllisesti kokeilemalla. Oman huoneen rauhassa työskenteleminen on täysin sallittua! Kaikkien ei tarvitse olla koko ajan sosiaalisia tai verkostoitumassa sisäisesti. Olemme erilaisia –  muistetaan siis ottaa huomioon yksilön oma kokemus itselle sopivasta työskentelypaikasta ja -tavasta!

Me YIT:llä tehostamme työtehoa tekemällä työmme tarpeenmukaisemmin ja hyödyntämällä järjestelmiä, innovaatioita ja digitaalisuutta. Niiden avulla inspiraatio ja työssä viihtyminen lisääntyy.

Tulevaisuuden työstä on paljon sanottavaa! Tämä kirjoitus oli vain pintaraapaisu kiinnostavasta aiheesta, ja voisin jatkaa loputtomasti. Sen sijaan säästän jotain myös seuraavaan blogiin – pysykää kuulolla!

Tuula Klemetti / Yksikön johtaja, toimitilat
Kokenut toimitilojen yksikön johtaja, joka on kiinnostunut toimivampien työympäristöjen kehittämisestä. Tuula avaa blogissaan näkemyksiään paikkariippumattomasta työstä ja kuinka työkulttuurin muutos vaikuttaa työympäristöihin tulevaisuudessa.