Puhtaus luo kasvua koko Euroopalle

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vihreän siirtymän kirittäminen luovat uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja niin suomalaiselle kuin eurooppalaiselle teollisuudelle, jos niihin tartutaan rohkeasti ja pitkäjänteisesti, toteaa YIT:n vastuullisuujohtaja Wilhelm Ehrnrooth mielipidekirjoituksessaan.

Euroopan suurin, voittoa tavoittelematon ilmastoon keskittyvä liiketoimintaverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) on julkistanut EU-vaalien alla politiikkasuosituksensa, joiden tarkoituksena on toimia tienviittana EU-komissiolle Euroopan kilpailukyvyn ja puhtaiden teollisuudenalojen kirittämiseksi.

Suomen johtavana rakennusyhtiönä ja kaupunkikehittäjänä, haluamme olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tuemme CLC:n näkemystä siitä, että EU:n ilmastotavoitteiden tulee säilyä kunnianhimoisina myös tulevaisuudessa. Uskomme, että vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja niin suomalaiselle kuin eurooppalaiselle teollisuudelle, jos niihin tartutaan rohkeasti ja pitkäjänteisesti. 

Vihreä siirtymä vaatii innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, poliittista tahtoa, rahoituksen turvaamista ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tarvitsemme selkeitä signaaleja ja kannustimia siitä, että vähähiilinen tuotanto ja kulutus ovat kannattavia ja houkuttelevia vaihtoehtoja. Tarvitsemme myös yhteiset, pitkäjänteiset pelisäännöt ja mittarit sille, miten päästöjä mitataan ja raportoidaan. 

Yksi merkittävä ilmastohaaste on rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen. Rakennetun ympäristön käyttö ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maailman luonnonvaroista ja vastaavat noin 30 prosenttia energian kulutuksesta. Siksi on tärkeää, että rakennusala ottaa käyttöön vähähiilisiä materiaaleja ja menetelmiä, jotka vähentävät rakennusten energiankulutusta, pidentävät niiden käyttöikää ja mahdollistavat kiertotalouden. Hankintaketjujen hiilipäästöjen vähentäminen vaatii ennen kaikkea yhteistyötä hankintaketjuissa. Tämä taas vaatii selkeän signaalin tuotevalmistajille, että vähähiilisille tuotteille on toimivat eurooppalaiset markkinat.  

YIT:llä on kunnianhimoiset tavoitteet hiilipäästöjen vähentämiselle omassa toiminnassaan. Olemme mm. sitoutuneet vähentämään oman toiminnan päästöjämme (scope 1 & 2)  90 % ja arvoketjun päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden lisäksi YIT:n tavoitteena on olla hiilineutraali omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä.  Olemme sitoutuneet raportoimaan hiilijalanjälkemme läpinäkyvästi ja luotettavasti, ja olemme ensimmäinen rakennusyhtiö Suomessa, joka on saanut Science Based Targets-aloitteen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman yhteistyötä koko arvoketjumme kanssa. Emme voi vähentää hiilipäästöjä yksin, vaan tarvitsemme toimittajiamme, alihankkijoitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme mukaan työhön. Ennen kaikkea tarvitsemme myös viranomaisten, päättäjien ja EU:n tukea luomaan markkinaehtoisia ja ennustettavia edellytyksiä vähähiilisille ratkaisuille. Hiilipäästöjen vähentäminen on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta, mutta näemme siinä myös valtavia mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle. 

Haluamme YIT:llä olla osa ratkaisua, joka takaa rakennetun ympäristön osalta elinkelpoisen tulevaisuuden niin ihmisille kuin planeetalle. Haastamme yhdessä CLC:n kanssa EU-päättäjät työskentelemään vihreän siirtymän vauhdittamiseksi elinvoimaisemman ja kestävämmän Euroopan puolesta.