10 kysymystä Kruunusillat-hankkeesta

Miten Kruunusillat-hanke etenee? Aiheutuuko siitä tärinää? Onko työt pakko aloittaa aikaisin aamulla? Miten pääsen ajamaan Etelä-Helsinkiin? Kruunusillat-hanke nostattaa kysymyksiä, joihin hanke vastaa parhaansa mukaan.

Kruunusillat-hankkeen verkkotilaisuudessa joulukuussa vuonna 2020 oli mahdollisuus kysyä kysymyksiä hankkeesta. Tässä kooste mielenkiintoisimmista kysymyksistä.

1. Miten Kruunusillat-hankkeeseen liittyvä päätöksenteko käytännössä etenee? Mitä "virallisia" päätöksiä vielä pitää tehdä hankkeen toteuttamiseen liittyen kaupungilla? Olen ymmärtänyt, että allianssilla on ns. kehitysvaihe, jota seuraa toteutusvaihe. Milloin tehdään päätös siirtymisestä toteutusvaiheeseen?
Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Kruunusillat-allianssissa on käynnissä kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa laaditaan vuoden 2016 hankesuunnitelmaa tarkemmat raitiotien suunnitelmat sekä määritellään rakentamisen aikataulu ja kustannukset. Allianssin kehitysvaiheen lopputuloksena päätetään allianssin ns. tavoitekustannus. Tavoitekustannus tarkoittaa projektin kokonaiskustannusta, jonka puitteissa kaikki allianssiosapuolet sitoutuvat projektin toteuttamaan. Siltaurakan kilpailutuksen voittaneen tarjouksen hinta on tiedossa keväällä 2021. Samaan aikaan valmistuu allianssin tavoitekustannus raitiotien rakentamiselle. Vasta tuolloin saadaan lopullinen käsitys koko hankkeen kustannusarviosta. Jos allianssin tavoitekustannus, siltaurakan tarjous ja tilaajan muut kustannukset ylittävät kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen kustannusarvion, päätös hankkeen toteuttamisesta tai toteuttamislaajuudesta viedään uudelleen valtuustoon. Jos näin käy, niin valtuuston päätös tiedetään syksyllä 2021. Ennen sitä allianssi ei rakenna mitään Kruunusillat-raitiotiehen kuuluvaa, mutta allianssi aloittaa ns. liittyvien hankkeiden (hankkeet, jotka kaupunki olisi joka tapauksessa toteuttamassa ratikkareitin varrella) rakentamista.

2. Onko Kruunusillat ratikkahankkeen rahoitus turvattu (vaikka elämmekin ns. kurjia aikoja)? 
Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että on.

3. Kuinka monta henkilöä koko projekti tulee työllistämään v. 2026 saakka kaiken kaikkiaan?
Valitettavasti emme pysty vastaamaan tähän vielä, kun rakentamisen resursointi on kesken. Tällä hetkellä allianssissa työskentelee eri työpanoksilla noin 200 henkilöä.

4. Kertoisitteko Kruunusillat-hankkeen aikataulusta?
Vuoden 2021 keväällä aloitamme raitiotiehankkeen ulkopuolisilla töillä Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa Koirasaarentien länsipäässä. Syksyllä on tarkoitus aloittaa Korkeasaaren ympäristössä ruoppaustyöt sekä Finkensillan ja Kruunuvuorensillan rakentamisen valmistelu.
Vuonna 2022 rakentaminen laajenee Kruunuvuorenrannassa myös Haakoninlahteen, muualla Laajasalossa Koirasaarentien itäosaan ja Laajasalontielle. (Laajasalontiellä on tosin ennen Kruunusillat-työmaata toinen työmaa.) Hakaniemessä käynnistyvät uuden Hakaniemensillan rakennustyöt.
Vuonna 2023 rakennustyöt käynnistyvät myös linjauksen päissä eli päärautatieaseman ympäristössä sekä Laajasalossa Reposalmentiellä, Ilomäentiellä ja Ollinraitiolla. Merihaansillan rakentaminen päästään aloittamaan vuosien 2023-2024 aikana.
Vuonna 2024 rakennustyöt pääsevät vauhtiin Nihdissä. Vuonna 2025 käynnistyvät työt vielä Siltasaarenkadulla.
Tavoite on, että yhteys valmistuu vuoden 2026 lopussa ja raitiotien matkustajaliikenne käynnistyy vuonna 2027.
Tämä aikataulu on tämän hetken suunnitelma ja paras tietämys. Se voi vielä muuttua.

5. Miten uuden rantaviivan täyttö tehdään? Kuljetus kuorma-autoilla vai proomulla?
Sekä että, riippuen käytettävissä olevista massoista. Työtä tehdään mahdollisimman paljon proomuilla.

6. Kuinka paljon paaluja tarvitaan ja ovatko kaikki lyöntipaaluja? 
Tarkkaa paalumäärää emme vielä tiedä. Tällä hetkellä suunnitelmissa on kuitenkin lyöntipaalujen lisäksi myös porapaaluja.

7. Tulevatko lähitalot tärisemään paalutuksen takia?
Tärinä varmasti tulee tuntumaan työnaikana myös kiinteistöissä. Mikäli kuitenkin rakennusten perustaminen on tehty aikanaan asianmukaisesti, ei tärinällä ole epämiellyttävyyden tunnetta ja pientä kaappien tavaroiden helinää lukuun ottamatta muita vaikutuksia. Kruunusillat-allianssi teettää rakennusten kartoitukset ennen paalutusta, sen aikana ja sen valmistuttua.

8. Tehdäänkö äänekkäitä rakennustöitä myös iltaisin? Onko työt pakko aloittaa niin aikaisin aamulla? Mitenkäs viikonloput?
Meluavien töiden ajankohtaa määrittelee melulupa. Melulupaa emme ole vielä hankkeelle hakeneet, luvassa nämä ajat täsmentyvät. Yleensä melua aiheuttavat työt pyritään tekemään arkisin klo 6-22 välillä. Vältämme viikonloppuna kyseisten töiden tekemistä. Työaikojamme sääntelevät mm. työaikalaki, meluluvat ja muut säännökset. Työaikojen suhteen ei valitettavasti ikinä päästä kaikille ideaaliin tilanteeseen.

Kruunusillat Hakaniemi ilmakuva.jpg

9. Kun ajan pohjoisesta kohti Etelä-Helsinkiä, ohjataanko liikenne ajamaan Mannerheimintielle ja sieltä esim. Ullanlinnaan?
Sörnäisten rantatiellä on töiden ajan käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin, nykyiset reitit siis ovat pääosin käytettävissä. Työnaikaista järjestelyä kuvaavan liikenne-ennusteen mukaan osa liikenteestä siirtyy myös mainitulle suunnalle ja lähestyy keskustaa Mannerheimintien kautta.

10. Miksi Helsinkiä rakennetaan ja on jo aikaan rakennettu täyttämällä maata?
Helsingin yleiskaava 2016 tavoitteena on täydennysrakentaminen erityisesti raideliikenteen solmukohdissa. Täytöillä mahdollistetaan alueen täydennysrakentamisen lisäksi myös alueen julkisten tilojen, puistojen ja ranta-alueiden kehittäminen viihtyisimmäksi.

Lue kaikki kysymykset Rakentamisen vaikutukset liikkumiseen Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa 2021 -tilaisuudesta.

Kuvat: Kruunusillat