Toimitilan vuokraamisen avuksi

Ensimmäiseksi kannattaa pyytää tarjousta kiinnostavasta toimitilasta. 
Samalla määritetään tarkemmin toimitilatarpeet ja muuttoajankohta. 
Tarjouksesta tarkistetaan vuokrahinta, vuokrausehdot ja sopimuksen pituus sekä vuokrattavan toimitilan ominaisuudet (sijainti, pinta-ala, muoto). 
Tämän jälkeen tarjous käydään läpi ja tarkennetaan sopimusneuvottelussa. Onko tila sellainen että siihen voidaan sitoutua pidemmäksi ajaksi? Tarvitaanko sopimukselta joustoa mahdollisia tilojen muutostöitä varten? Ohessa hieman sopimussanastoa sekä tietoa toimitilojen muutostöistä.

Esisopimus

Esisopimuksella vuokranantaja ja vuokralainen sopivat toimitilan vuokraamisesta. Se sitoo molempia osapuolia ja voidaan purkaa vain esisopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan erikseen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus, jossa vuokrasuhteen alkamisajankohta sovitaan, mutta jonka päättäminen edellyttää joko vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomista.

Vakuus

Tae, joka annetaan vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Vakuuden muoto ja määrä ilmoitetaan vuokrasopimuksessa. Se voi olla esim. pankkitakaus, talletus tai takaus. 

Toimitilojen muutostyöt  

Toimitilojen muutostöitä tarvitaan silloin, kun esitetty pohjaratkaisu tai vuokraan kuuluva laatutaso ei ole omiin tarpeisiisi sopiva. Muutostyöt voivat olla pieniä kuten yksittäisen pistorasian siirto, seinän maalaaminen ja lattian pintamateriaalin vaihto. Tai ne voivat olla suurempia kuten huonejärjestelyjen vaihtaminen, ilmanvaihtoon liittyvät asiat ja ylimääräiset sähköpistokkeet.

Mitä aikaisemmin näihin muutostöihin päästään kiinni, sitä edullisemmaksi niiden toteuttaminen tulee. Erityisesti uudiskohdetta vuokrattaessa on hyvä käydä muutostyötarpeet ajoissa läpi. Suunnitteluvaiheessa huomioidut muutostyöt ovat helpompia toteuttaa kuin muokata täysin valmis tila mieleiseksi. Viemäröintejä, kantavan seinän siirtämisiä ja LVI-tekniikkaan vaikuttavia muutostöitä ei välttämättä enää valmiissa rakennuksessa pystytä toteuttamaan tai kustannukset nousevat erittäin korkeiksi.

Muutostyökustannukset koostuvat yleensä suunnittelusta, materiaaleista ja työn osuudesta. Niitä suunniteltaessa on hyvä selvittää, millainen perustaso tilavuokraan kuuluu. Mikäli muutostöiden tarve on ajoissa tiedostettu, materiaaleista ja työstä tulevat kustannukset jäänevät kohtuullisiksi.

Muutostyöt pitää hyväksyttää etukäteen kiinteistönomistajalla ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset on yleensä mahdollista maksaa muutostyövuokrana vuokra-ajan kuluessa.

Etsitkö toimitiloja?