Millainen sijainti, toimitilarakennus ja ennen kaikkea tilaratkaisu tukee parhaiten tekemistä?

Hyvä sijainti on menestyksekkään liiketoiminnan edellytys.

Hyvin valittu paikka toimitiloille vaikuttaa niin työntekijöiden viihtyvyyteen kuin yrityksen jättämään mielikuvaankin. Sijainnin lisäksi on hyvä huomioida erityyppiset toimitilat ja niiden plussat ja miinukset. Olemme keränneet avuksesi asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon näitä asioita pohdittaessa.

Nykyinen sijainti

Oletko tyytyväinen toimitilojesi sijaintiin? Onko jotain, mikä nykyisessä toimipaikassa häiritsee? Jos nykyinen sijainti on hyvä, etsi vapaita toimitiloja lähialueilta, mutta mieti myös, mikä nykyisessä sijainnissa on hyvää, ja voisiko jokin muu paikka täyttää samat kriteerit.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti

Millä välineillä työntekijäsi ja asiakkaasi liikkuvat? Kaupunkien keskustoihin on parhaat julkiset yhteydet, mutta usein vähän pysäköintitilaa. Jos toimitiloihisi kuljetaan autolla, etsi toimitiloja valtaväylien varrelta. Vai saavutaanko niihin kävellen tai polkupyörällä? Ota tällöin huomioon kevyen liikenteen väylät. Käykö toimitiloissasi vieraita tai asiakkaita ulkomailta? Tällöin hyvät yhteydet lentokentälle ovat tärkeät. Muualta Suomesta taas saavutaan usein junalla. Muista myös erityistarpeet: Tarvitsetko esimerkiksi pysäköintitilaa raskaalle liikenteelle?

Imago ja mielikuvat

Eri alueilla on erilaiset imagot, kuten eri yrityksilläkin. Alue, jolla yrityksesi sijaitsee, on osa brändiä. Kantakaupunki antaa perinteikkään vaikutelman, sijainti yliopiston kampuksen vieressä taas modernin ja nuorekkaan. Sijainti radan varressa antaa vihreämmän vaikutelman kuin tilat, joihin pääsee vain autolla. Pohdi, missä asiakkaasi ovat, ja mitä he arvostavat ja millaisia työntekijöitä haluat houkutella.

Synergiaetu

Onko yrityksellesi hyödyksi olla paikassa, jossa on paljon muita saman alan yrityksiä? Vai löytyykö parhaat synergiahyödyt erilaisten toimijoiden kautta? Vai haluatko erottua sijoittumalla jonnekin aivan muualle? 

Palvelut

Mitä palveluita yrityksesi työntekijät ja asiakkaat tarvitsevat? Onko alueella paljon lounaspaikkoja vai sijaitseeko yrityksessäsi oma työpaikkaruokala? Onko tiloissasi riittävästi kokoustilaa tai tarvitsetko vaikkapa auditoriota? Voitko vuokrata näitä tiloja muualta, jos niitä ei ole omissa tiloissasi?

Työntekijöiden toiveet

Hyvä sijainti ja viihtyisät toimitilat ovat merkittävässä roolissa myös työpaikkaa valitessa. Millainen sijainti, toimitilarakennus ja ennen kaikkea tilaratkaisu tukee parhaiten tekemistä? Ethän anna kilpailijoille etumatkaa epäkäytännöllisillä tai vanhahtavilla toimitiloilla.

Muistathan sitouttaa ajoissa myös nykyisen henkilökuntasi muuttoon ja muutosprosessiin. Henkilökunnan mukaan ottaminen päätöksentekoon varmistaa sen, että toiminta lähtee käyntiin uusissa tiloissa mahdollisimman sujuvasti ja hyvässä hengessä. Hyviä keinoja henkilökunnan sitouttamiseen ovat mm. kyselyt ja yhteiset workshopit. 

Toimitilan tyyppi

Työkäytäntöjä ymmärtämällä työympäristöt voidaan suunnitella tukemaan monimuotoisuutta, yhteisöllisyyttä, työn mielekkyyttä ja tehokkuutta. Toimitilaratkaisuja on erilaisia avokonttorista tuotantotilaan ja monitoimitiloista toimistohotelleihin. Joustavien toimitilojen suunnittelu, joka huomioi erilaiset työntekemisen tavat ja niiden vaatimat tilaratkaisut sekä erilaisten tilavaihtoehtojen tarjoaminen, on erittäin tärkeää sujuvan yhdessä työskentelyn varmistamiseksi ja erilaisten työtehtävien hoitamiseksi.

Etsitkö toimitiloja?