Toimitilahankkijan sanakirja

 

Bruttovuokra - Vuokra, jolla katetaan kiinteistön olemassaolosta johtuvat välittömät kustannukset.

Business Park - Toimitilakonsepti, jossa yhteen kiinteistöön on keskitetty usean yrityksen toimitilat. Tyypillisesti yrityksillä on käytössään yhteisiä palveluita, kuten aula- ja toimistopalvelut.

BREEAM - Ympäristöarvioinnin menetelmä, jolla sertifioidaan rakennuksia. Ks. myös LEED.

Energianero - YIT:n konsepti, jossa tilat on optimoitu energiaa säästäviksi mm. rakenteiden ja kiinteistötekniikan osalta.

Energiatehokkuus - Kiinteistön käyttämä vuotuinen energiamäärä. Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat muun muassa rakennuksen ikä, koko, kunto, sijainti, tekniset järjestelmät ja rakennuksen käyttötarkoitus.

Energiatodistus - Energiatodistus kertoo rakennusten energiatehokkuuden. Se on nykyisin lain vaatima dokumentti, jonka laatii energiatodistuksiin pätevöitynyt taho. 

Erilliskorvaus - Erikseen sovittava korvaus, joka peritään vuokralaiselta sopimuksen mukaan esim. käyttäjäpalveluista kuten aulapalvelu.

Esisopimus - Ennen rakentamisen alkamista tehtävä vuokrasopimus, joka muuttuu sitovaksi rakentamisen alettua ja raukeaa, mikäli rakentamista ei aloiteta.

Hotdesk - Työpiste, joka ei ole osoitettu tietylle työntekijälle, vaan sitä käytetään tarpeen mukaan.

Indeksiehto - Sopimuksessa oleva ehto, jonka mukaan sopimusta voidaan muuttaa, kun tietty hintaindeksi muuttuu.

Jyvitys - Yhteisten tilojen kustannusten jakaminen vuokrattavien pinta-alojen suhteessa.

Korjausrakentaminen – Olemassa olevan rakennuksen kehittäminen toivottuun suuntaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi parempi soveltuvuus käyttöön (perusparantaminen) tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen).

LEED - LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on rakennusten suunnittelun ja rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon ympäristöluokitus, joka tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Monitilatoimisto – Käyttäjälähtöinen tilaratkaisu, jossa erityyppiset tilat ovat joustavasti käytettävissä tarpeen mukaan. Monitilatoimisto voi pitää sisällään avotoimistoa, työhuoneita ja muunlaista toimistotilaa. Ks. myös Tilanero.

Pääomavuokra - Vuokra, jolla katetaan pääomakustannukset (kiinteistöön sijoitetun pääoman kustannukset, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista).

Siirrettävä neuvottelutila - Moduuleista koostuva, siirreltävä äänieristetty työtila, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn myös avotoimistossa. Siirrettävä neuvottelutila on osa YIT:n Tilanero-konseptia.

Talotekniikka - Kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Mm. ilmastointi-, jäähdytys- ja sähköjärjestelmät.

Tilanero - YIT:n konsepti, jossa toimistotilat ovat muunneltavissa käyttötarpeen mukaan, mm. siirreltävien työtilojen, joustavan talotekniikan ja tilanjakoratkaisuiden avulla.

Tilatehokkuus - Tilankäytön tehokkuutta ovat muun muassa tilankäytön tiivistäminen ja turhista tiloista luopuminen. Siihen vaikuttavat työpisteiden määrä sekä työntekijöiden määrä suhteessa pinta-alaan. Monitilatoimisto on usein tilatehokkuuden kannalta optimaalisin vaihtoehto.

Vakuus - Tae, joka annetaan vuokranantajalle vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi.

Vuokran korottaminen - Vuokrankorotusehto otetaan mukaan vuokrasopimukseen, jotta voidaan seurata yleistä kustannusten nousua. Korotusperuste voi olla esimerkiksi indeksi.

Vuokrattava pinta-ala - Vuokralaisen käytettävissä oleva osuus kiinteistön pinta-alasta. Tästä on laskettu pois mm. hissikuilut, porraskuilut ja putkistot.

Vuokrasopimuksen kesto – Määräaikainen sopimus tarkoittaa vuokrasopimusta, jossa vuokrasuhteen alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan erikseen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus tarkoittaa sopimusta, jossa vuokrasuhteen alkamisajankohta sovitaan, mutta jonka päättäminen edellyttää joko vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomista.

Ylläpitovuokra - Vuokra, jolla katetaan kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset

  

Etsitkö toimitiloja?

  

OTA YHTEYTTÄ

Yhteystietosivultamme löydät yhteystiedot toimitilojen henkilöille. 
Voit myös täyttää oheisen yhteydenottolomakkeen ja me olemme yhteydessä sinuun.

     Yhteystiedot     

Yhteydenottolomake

Kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkasti viestikenttään, jotta viestisi ohjautuu oikealle henkilölle.

Sulje
Lähetetään...