{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "SectionPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }

Public Private Partnership eli PPP-malli

PPP-malli - suurten hankkeiden hankintamalli

PPP-mallissa asiakas tietää kustannukset koko sopimuskauden ajalta. Avoin yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu ovat edellytyksiä hankkeen onnistumiselle.


PPP-malli (Public Private Partnership) on suurten hankkeiden malli, jolla julkinen sektori toimii palvelusopimuksen avulla yhdessä yrityksen kanssa. Mallissa yksityinen taho toteuttaa suunnittelun ja rakentamisen hankkimallaan rahoituksella. Sen lisäksi vastuualueeseen kuuluu hankinnan lisäksi kohteen ylläpito palvelujakson ajan.

Nykyään esimerkiksi kunnat voivat toteuttaa hankkeita rahoituksen sisältävällä PPP-mallilla. Malli sopii hankkeisiin, jotka vaativat nopeaa toteutusta, pitkäaikaista rahoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa, kuten kouluihin, sairaaloihin, päiväkoteihin, uimahalleihin ja teihin.

Suunnittelun ja rakentamisen jälkeen alkaa pitkä ylläpitojakso, jonka aikana palveluntuottaja vastaa kohteen kunnosta ja käytettävyydestä. Sopimuksen kesto on tyypillisesti 15–30 vuotta hankkeen luonteesta riippuen.

PPP-hankkeessa tehdään palvelusopimus, jossa määritetään palvelun tuottamisen ehdot, kuten määräykset palveluntuottajan ja asiakkaan vastuista sekä velvollisuuksista. Sopimus kattaa myös määräykset mm. menettelytavoista, laadusta, muutostilanteista ynnä muusta.

PPP-mallin hyötyjä ovat mm.:

  • Nopea rakentamisvaiheen toteutus
  • Innovointiin kannustava ilmapiiri
  • Projektiyhtiön järjestämä rahoitus
  • Asiakkaalle/käyttäjälle tulevat kustannukset jakautuvat pitkälle aikavälille
  • Takuu ostajalle jatkuvasta vastuullisesta ylläpidosta

Palveluntuottajana toimii hanketta varten perustettu erillinen projektiyhtiö (Special Purpose Vehicle (SPV)), joka hankkii rahoituksen. Projektiyhtiön oma pääoma tulee tyypillisesti pääomasijoittajalta ja urakoitsijalta, vieras pääoma taas julkisomisteisilta rahoittajilta.

PPP-hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää hankkeen osapuolilta jatkuvaa kumppanuutta ja vuoropuhelua. Niitä ylläpitävät avoin yhteistyö, selkeät, yhteiset tavoitteet ja tarpeet, tunnetut hyväksi koetut resurssit ja tapa toimia, läpinäkyvyys ja päätöstenteko aina “parasta hankkeelle” -näkökulmasta.

Kerromme mielellämme aiheesta lisää. Lisätietoja PPP-mallista saat myös lataamalla hankemallioppaamme

Ota yhteyttä

Kari Pekkanen
Kiinteistöjohto
Koko Suomi
Matti Varstala
Toimitilojen elinkaarihankkeet
Koko Suomi
Petri Saarinen
Infran elinkaari- ja PPP-hankkeet
Koko Suomi
Jouni Hyvärinen
Infran elinkaari- ja PPP-hankkeet
Koko Suomi

Kuuntele podcast-jakso aiheesta