{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "StandardContent", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Putkiremontin ABC

    Putkiremontin ABC

Mitä tarkoittaa linjasaneeraus? Alla yleistä remonttiin liittyvää sanastoa.

Sanasto

 

Alipaineistus –  Ilmatiivis tila sisätiloissa, joka on eristetty rakennusmuovilla. Tilassa tehdään töitä, joista syntyy runsaasti pölyä. Pöly ohjataan alipaineistuksen avulla hallitusti huoneiston ulkopuolelle. Alipaineistusta käytetään esim. kylpyhuoneen pintamateriaalien purkutyössä.

Aliurakoitsija – Yritys, jolta pääurakoitsijana toimiva rakennusliike tilaa tehtäviä töitä.

Asbesti – Asbestia käytetään ja on käytetty yleisesti 1960-1970-luvuilla mm. putkien eristeinä, liimoissa ja laasteissa sekä sidosaineena. Asbestia sisältävän rakenteen tai putken purkaminen on erikoistyötä, joka tehdään eristetysti. Eristetyssä tilassa ei voi oleskella. Aine on terveydelle erittäin vaarallista.

Asiakastyytyväisyyskysely – Urakan jälkeen kaikille urakan osapuolille tehtävä kysely, jonka avulla kehitämme toimintaamme entistäkin paremmaksi.

Haitta-aika – Aika, jolloin asuminen asunnossa on selkeästi estynyt. Esimerkiksi asunnossa ei ole mahdollista käyttää vettä ja viemäriä tai jokin muu kuten asbestipurkutyö haittaa normaalia asumista.

Hankesuunnittelu – Suunnitteluvaihe, jossa taloyhtiö tilaajana määrittelee saneeraustarpeen.  Hankesuunnittelun kautta hahmottuu saneeraustarpeen laajuus ja arvio kustannuksista. Hankesuunnittelu on pohja hankepäätökselle sekä toteutussuunnittelulle.

Huomautuskaavake – Huoneistoihin jaettava lomake, johon asukkaat voivat kirjata mahdolliset havaitsemansa remontin jälkeiset puutteet.

Huoneistokatselmus – YIT Talon Tekniikan nimeämän yhteyshenkilön ja osakkaan tapaaminen huoneistossa. Tapaamisessa käydään läpi tehtävät suojaus- ja korjaustyöt, osakkaan toimesta tyhjennettävät tilat, irtaimiston varastointi sekä suojaus. Lisäksi vahvistetaan asennettavat tuotteet.

Huoneistokortti – Dokumentti, jossa mainitaan huoneistossa tehtävät työt sekä materiaali- ja tuotevalinnat. Sisältää myös valmiit erittelyt lisätilauksista kotitalousvähennystä varten.

Kaluste – LVISA-laitteet ja kaapit, kuten allas-ja peilikaappi, wc-istuin, käsi- ja tiskialtaat, hanat, suihkusetit, suihkukaapit- ja seinät, pyyhekuivain eli rättipatteri, koukut, ripustimet, pesuaine- ja paperitelineet.

Linja – Asuntojen lävitse kulkeva yksi tai useampi talotekniikkakanava, josta käyttö- ja lämmitysvesi, ilma ja sähkö tulee tai poistuu asunnosta. Linjat numeroidaan sekä nimetään sijainnin ja lukumäärän mukaan.

Linjasaneeraus – Vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan putkiremonttia yleisesti.


Lisätyö tai -palvelu
– Urakkaan kuulumaton työ tai palvelu, joka laskutetaan tilaajalta.

LVISA – Lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma, sähkö, automaatio.

Lähtötaso – Nykytilanne saneerattavassa tilassa.

Läpilyönti – Tilattua työtä tehdessä syntyvä reikä, halkeama tai särö saneerattavasta tilasta urakan ulkopuoliseen tilaan. Vaikka työssä noudatetaan huolellisesti suunnitelmia sekä toteutetaan ammattimaisesti hyvää rakennustapaa, läpilyöntejä voi syntyä. Läpilyönti johtuu usein vanhojen seinien hauraista rakenteista, joita ei pystytä toteamaan etukäteen.

Mallitila – Mallitilassa on esillä taloyhtiön valitsemat kalusteet ja varusteet, jotka kuuluvat valittuun urakkaan. Nähtävillä on myös vaihtoehtoja, jotka toteutetaan muutostyönä. YIT Talon Tekniikka rakentaa mallikalustenäyttelyn suoraan taloyhtiön omiin tiloihin.

Muutostyö – Tilaus, jossa urakkaan kuuluva työ tehdään vaihtoehtoisella tuotteella tai ratkaisulla. Muutostyön ja urakkaan kuuluvan työn erotus laskutetaan työn tilaajalta.

Märkätilasaneeraus – Kylpyhuoneen vedeneristeiden, pintojen sekä kalusteiden uusinta kylpyhuoneessa.

Perinteinen putkiremontti – Rakennustöitä sisältävä vesi- ja viemärijohtojen sekä LVISA-järjestelmien uusiminen.

Perustaso – Taloyhtiön tilaama työ kalusteineen.

Pinnoitus – Viemäreiden sisäpuolinen saneerausmenetelmä. Viemärin sisäpinnalle levitetään harjaamalla tai ruiskuvalamalla vesitiivis pinnoite.

Pintamateriaali – Lattioiden, seinien ja kattojen pintaan asennettava materiaali, kuten laatat, puupaneelit, levyt, maalit, tasoitteet, muuraukset, rappaukset ja tapetit.

Puutekysely – Vuosikorjausten yhteydessä tehtävä kysely, jossa asukkaat ilmoittavat käytön aikana ilmenneet mahdolliset puutteet.

Ryhmäkeskus – Sulakekaappi, josta sähkö jaetaan tietyille alueille tai ryhmille.

Saneeraustarve – Taloyhtiön tekemien tarkastusten ja tutkimusten, tiedossa olevien vikojen ja käyttöiän perusteella tehty kartoitus putkiremontin tarpeesta.

Sukitus – Viemäreiden sisäpuolinen saneerausmenetelmä. Viemäriin asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty huopasukka, joka kovettuessaan muodostaa uuden putken vanhan sisään

Sähköinen palvelusivusto – YIT Talon Tekniikan tarjoama käyttäjän tarpeisiin räätälöitävissä oleva sähköinen palvelusivusto, joka sisältää kaikki putkiremonttiin liittyvät tiedot ja aikataulut. Sivustoa käytetään myös yhtenä kanavana remontista tiedottamiseen.

Takuuaika – Aika, joka alkaa vastaanottotarkastuksen jälkeen. Takuuaika on yleensä kaksi vuotta. Urakoitsija korjaa takuuaikana mahdollisesti ilmenneet virheet ja puutteet.

Talotekniikka – Kiinteistön tekniset järjestelmät ja laitteet.

Tilaaja – Henkilö tai organisaatio, joka on tilannut tuotteen tai palvelun.

Toteutussuunnittelu – Suunnitteluvaihe, jossa suunnitellaan hankesuunnittelun pohjalta remontin toteutustavat, menetelmät, laatutasot ja materiaalit.

Täydennysrakentaminen – YIT Talon Tekniikan tarjoama rahoitusvaihtoehto putkiremontille. Vaihtoehdossa kartoitetaan mahdollisuutta rakennusoikeuden ostamisesta, kaavoittamisesta, täydennysrakentamisesta ja uusien osakkeiden myynnistä.

Urakkaan liittyvät tuotteet ja työt – Työsuoritukset, tuotteet ja menetelmät, jotka tilaaja on toteutussuunnittelussa valinnut käytettäväksi ja tehtäväksi.

Urakoitsija – Rakennusliike, jolta taloyhtiö tilaa sopimuksellisia työsuorituksia. Tilatun työn toteuttaja.

Vastaanottotarkastus – Asukkaan tekemä vahvistus, että työt huoneistossa on tehty sovitusti.

Veden ja viemärin käyttökielto – Vettä ja viemäriä ei saa käyttää. Kielto ei välttämättä tarkoita, etteikö vettä tulisi tai viemäri ei vetäisi, vaan kieltää niiden käytön meneillään olevan työvaiheen takia. Käyttökieltoja voi tulla, vaikka yksittäisessä asunnossa ei juuri sillä hetkellä työskenneltäisi.

Urakkamuodot

Kokonaisurakka (kokonaishintaurakka) – Urakkamuoto, jossa tilaaja palkkaa suunnittelijan. Urakoitsija antaa tarjouksen valmiiden suunnitelmien pohjalta. Tämä on yleisin putkiremontin toteutusmalli.

Kokonaisvastuu-urakka (KVR) – Kokonaisvastuu-urakoinnissa urakoitsija vastaa urakan kaikista vaiheista aina suunnittelusta lähtien avaimet käteen -periaatteella.

Projektinjohtourakka (PJU) – Urakkamuoto, jossa tilaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja urakoitsija projektin muusta johtamisesta. Projektinjohtourakassa urakoitsija tulee mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Yhteistoimintamalli (YVR) – Urakkamuoto, jossa tilaaja laatii pohjasuunnitelmat ja urakoitsija osallistuu suunnitteluun konsultin roolissa. Urakkasopimus laaditaan suunnittelun jälkeen kokonaisurakkana.

 

Jäikö jokin askarruttamaan?


 PUTKIREMONTIN VAIHEet      OTA YHTEYTTÄ