• Putkiremontin ABC

    Putkiremontin ABC

Sanasto

 

Alipaineistus –  Ilmatiivis tila sisätiloissa, joka on eristetty rakennusmuovilla. Tilassa tehdään töitä, joista syntyy runsaasti pölyä. Pöly ohjataan alipaineistuksen avulla hallitusti huoneiston ulkopuolelle. Alipaineistusta käytetään esim. kylpyhuoneen pintamateriaalien purkutyössä.

Aliurakoitsija – Yritys, jolta pääurakoitsijana toimiva rakennusliike tilaa tehtäviä töitä. Katso myös urakoitsija.

Asbesti – Asbestia käytetään ja on käytetty yleisesti 1960-1970-luvuilla mm. putkien eristeinä, liimoissa ja laasteissa sekä sidosaineena. Asbestia sisältävän rakenteen tai putken purkaminen on erikoistyötä, joka tehdään eristetysti. Eristetyssä tilassa ei voi oleskella. Aine on terveydelle erittäin vaarallista. Katso myös haitta-aika.

Asiakaskokemuskysely – Urakan jälkeen kaikille urakan osapuolille tehtävä kysely, jonka avulla kehitämme toimintaamme entistäkin paremmaksi.

Ennakkokatselmus – YIT Talon Tekniikan nimeämän yhteyshenkilön ja osakkaan tapaaminen huoneistossa. Tapaamisessa käydään läpi tehtävät suojaus- ja korjaustyöt, osakkaan toimesta tyhjennettävät tilat, irtaimiston varastointi sekä suojaus. Lisäksi vahvistetaan asennettavat tuotteet. Katso myös huoneistokortti.

Epoksi – kovettuva muoviaines, jota käytetään viemärin sukituksen yhteydessä.

Haitta-aika – Aika, jolloin asuminen asunnossa on selkeästi estynyt. Esimerkiksi asunnossa ei ole mahdollista käyttää vettä ja viemäriä tai jokin muu kuten asbestipurkutyö haittaa normaalia asumista.

Hankepäätös – Päätös, jonka yhtiökokous tekee hallituksen esityksen pohjalta putkiremontin aloituksesta ja urakkamuodosta.

Hankesuunnittelu – Suunnitteluvaihe, jossa taloyhtiö tilaajana määrittelee saneeraustarpeen.  Hankesuunnittelun kautta hahmottuu saneeraustarpeen laajuus ja arvio kustannuksista. Hankesuunnittelu on pohja hankepäätökselle sekä toteutussuunnittelulle.

HomeRun.net – YIT Talon Tekniikan tarjoama käyttäjän tarpeisiin räätälöitävissä oleva sähköinen palvelusivusto, joka sisältää kaikki putkiremonttiin liittyvät tiedot ja aikataulut. Sivustoa käytetään myös yhtenä kanavana remontista tiedottamiseen. Pääset kirjautumaan palveluun tästä.

Huomautuskaavake – Huoneistoihin jaettava lomake, johon asukkaat voivat kirjata mahdolliset havaitsemansa remontin jälkeiset puutteet.

Huoneistokatselmus – YIT Talon Tekniikan nimeämän yhteyshenkilön ja osakkaan tapaaminen huoneistossa. Tapaamisessa käydään läpi tehtävät suojaus- ja korjaustyöt, osakkaan toimesta tyhjennettävät tilat, irtaimiston varastointi sekä suojaus. Lisäksi vahvistetaan asennettavat tuotteet. Katso myös huoneistokortti.

Huoneistokortti – Dokumentti, jossa mainitaan huoneistossa tehtävät työt sekä materiaali- ja tuotevalinnat. Sisältää myös valmiit erittelyt lisätilauksista kotitalousvähennystä varten. Katso myös huoneistokatselmus.

Kaluste – LVISA-laitteet ja kaapit, kuten allas-ja peilikaappi, wc-istuin, käsi- ja tiskialtaat, hanat, suihkusetit, suihkukaapit- ja seinät, pyyhekuivain eli rättipatteri, koukut, ripustimet, pesuaine- ja paperitelineet.

Linja – Asuntojen lävitse kulkeva yksi tai useampi talotekniikkakanava, josta käyttö- ja lämmitysvesi, ilma ja sähkö tulee tai poistuu asunnosta. Linjat numeroidaan sekä nimetään sijainnin ja lukumäärän mukaan.

Linjasaneeraus – Vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan putkiremonttia yleisesti.


Lisätyö tai -palvelu
– Urakkaan kuulumaton työ tai palvelu, joka laskutetaan tilaajalta.

LVISA – Lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma, sähkö, automaatio.

Lähtötaso – Nykytilanne saneerattavassa tilassa.

Läpilyönti – Tilattua työtä tehdessä syntyvä reikä, halkeama tai särö saneerattavasta tilasta urakan ulkopuoliseen tilaan. Vaikka työssä noudatetaan huolellisesti suunnitelmia sekä toteutetaan ammattimaisesti hyvää rakennustapaa, läpilyöntejä voi syntyä. Läpilyönti johtuu usein vanhojen seinien hauraista rakenteista, joita ei pystytä toteamaan etukäteen.

Mallikalustenäyttely – Mallikalustenäyttelyssä on esillä taloyhtiön valitsemat kalusteet ja varusteet, jotka kuuluvat valittuun urakkaan. Nähtävillä on myös vaihtoehtoja, jotka toteutetaan muutostyönä. YIT Talon Tekniikka rakentaa mallikalustenäyttelyn suoraan taloyhtiön omiin tiloihin.

Muutostyö – Tilaus, jossa urakkaan kuuluva työ tehdään vaihtoehtoisella tuotteella tai ratkaisulla. Muutostyön ja urakkaan kuuluvan työn erotus laskutetaan työn tilaajalta. Katso myös mallikalustenäyttely.

Märkätilasaneeraus – Kylpyhuoneen vedeneristeiden, pintojen sekä kalusteiden uusinta kylpyhuoneessa.

Perinteinen putkiremontti – Rakennustöitä sisältävä vesi- ja viemärijohtojen sekä LVISA-järjestelmien uusiminen.

Perustaso – Taloyhtiön tilaama työ kalusteineen.

Pinnoitus – Viemäreiden sisäpuolinen saneerausmenetelmä. Viemärin sisäpinnalle levitetään harjaamalla tai ruiskuvalamalla vesitiivis pinnoite.

Pintamateriaali – Lattioiden, seinien ja kattojen pintaan asennettava materiaali, kuten laatat, puupaneelit, levyt, maalit, tasoitteet, muuraukset, rappaukset ja tapetit.

Puutekysely – Vuosikorjausten yhteydessä tehtävä kysely, jossa asukkaat ilmoittavat käytön aikana ilmenneet mahdolliset puutteet.

Ryhmäkeskus – Sulakekaappi, josta sähkö jaetaan tietyille alueille tai ryhmille.

Saneeraustarve – Taloyhtiön tekemien tarkastusten ja tutkimusten, tiedossa olevien vikojen ja käyttöiän perusteella tehty kartoitus putkiremontin tarpeesta. Katso myös hankesuunnittelu.

Sukitus – Viemäreiden sisäpuolinen saneerausmenetelmä. Viemäriin asennetaan paineilman avulla epoksilla kyllästetty huopasukka, joka kovettuessaan muodostaa uuden putken vanhan sisään

Takuuaika – Aika, joka alkaa vastaanottotarkastuksen jälkeen. YIT Talon Tekniikalla takuuaika on viisi vuotta. Urakoitsija korjaa takuuaikana ilmenneet virheet.

Talotekniikka – Kiinteistön tekniset järjestelmät ja laitteet.

Tilaaja – Henkilö tai organisaatio, joka on tilannut tuotteen tai palvelun.

Toteutussuunnittelu – Suunnitteluvaihe, jossa suunnitellaan hankesuunnittelun pohjalta remontin toteutustavat, menetelmät, laatutasot ja materiaalit.

Täydennysrakentaminen – YIT Talon Tekniikan tarjoama rahoitusvaihtoehto putkiremontille. Vaihtoehdossa kartoitetaan mahdollisuutta rakennusoikeuden ostamisesta, kaavoittamisesta, täydennysrakentamisesta ja uusien osakkeiden myynnistä.

Urakkaan liittyvät tuotteet ja työt – Työsuoritukset, tuotteet ja menetelmät, jotka tilaaja on toteutussuunnittelussa valinnut käytettäväksi ja tehtäväksi. Katso myös perustaso.

Urakoitsija – Rakennusliike, jolta taloyhtiö tilaa sopimuksellisia työsuorituksia. Tilatun työn toteuttaja.

Vastaanottotarkastus – Asukkaan tekemä vahvistus, että työt huoneistossa on tehty sovitusti.

Veden ja viemärin käyttökielto – Vettä ja viemäriä ei saa käyttää. Kielto ei välttämättä tarkoita, etteikö vettä tulisi tai viemäri ei vetäisi, vaan kieltää niiden käytön meneillään olevan työvaiheen takia. Käyttökieltoja voi tulla, vaikka yksittäisessä asunnossa ei juuri sillä hetkellä työskenneltäisi.

Urakkamuodot

Allianssi – Yhteistoiminnallinen malli, jossa urakoitsija tulee mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Allianssimallilla toteutettavissa hankkeissa tilaaja- ja urakoitsijaosapuolet sitoutuvat yhteisiin kustannus- ja laatutavoitteisiin hankkeen edun näkökulmasta. Keskeistä mallissa on läpinäkyvyys, keskinäinen luottamus ja tiimityöskentely.

Kokonaishintaurakka – Urakkamuoto, jossa taloyhtiö palkkaa suunnittelijan. Urakoitsija antaa tarjouksen valmiiden suunnitelmien pohjalta. Tämä on yleisin putkiremontin toteutusmalli.

Kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) – Kokonaisvastuu-urakoinnissa urakoitsija vastaa urakan kaikista vaiheista aina suunnittelusta lähtien avaimet käteen -periaatteella.

Projektinjohtourakka (PJU) – Urakkamuoto, jossa asiakas vastaa hankkeen suunnittelusta ja urakoitsija projektin muusta johtamisesta. Projektinjohtourakassa urakoitsija tulee mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Suunnittele ja toteuta-urakka (ST-urakka) – Urakkamuoto, jossa sekä suunnittelu että rakentaminen ovat urakoitsijan vastuulla.

 

Jäikö jokin askarruttamaan?


 PUTKIREMONTIN VAIHEet      OTA YHTEYTTÄ