Vantaan Lentolaan nousee maailman ensimmäinen vähähiilisistä ontelolaatoista rakennettu kerrostalo

Consolis Parma kehitti uudenlaisen ontelolaatan päästötavoitteensa vuonna 2019 julkaisseen YIT:n aloitteesta.

Vantaan Lentolaan rakentuu parhaillaan Asunto Oy Vantaan Mekaanikko niminen asuinkerrostalo, jonka välipohjissa käytetään ainoastaan Parman vähähiilisiä ontelolaattoja. Kyseessä on YIT:n sekä koko maailman ensimmäinen kerrostalo, jossa näin tehdään.

Vähähiilisten ontelolaattojen syntytarina on mielenkiintoinen. Se juontaa juurensa vuoteen 2019, jolloin YIT julkaisi päästötavoitteensa, joiden mukaan YIT:n tulisi puolittaa oman toimintansa ja omaperusteisten hankkeidensa päästöt vuoteen 2030 mennessä.

”Asuminen segmentissä ryhdyttiin tämän jälkeen välittömästi pohtimaan, miten tavoitteisiin päästään”, kertoo hankintajohtaja Mika Toivonen. ”Tutkimme esimerkkitalon avulla, mistä asuinkerrostalojemme päästöt todellisuudessa syntyvät. Esimerkkitalo on kuvitteellinen talo, joka kuvaa YIT:n keskimääräistä asuntotuotantoa.”

”Työn tuloksena selvisi, että ontelolaatat olivat suurin yksittäinen tuote, josta päästöt olivat peräisin.” Indeksitalon päästölaskelmat toteutti Tatu Tikkanen diplomityössään, jonka hän teki Tampereen yliopistolle.

Ontelolaattojen päästöhavainnon jälkeen Toivonen otti yhteyttä Parmaan, jonka kanssa YIT Asumisella on pitkä yhteinen kehityshistoria.

”Parmassa innostuttiin ajatuksesta vähähiilisestä ontelolaatasta ja tuotekehitys tarttui toimeen lähes välittömästi. Tästä iso kiitos Parman väelle! Ontelolaatta oli erinomainen tuota vähähiilisyyden tutkimiseen, sillä ison volyymin lisäksi se on yksinkertainen tuote, jonka tuotekehityksen vaikutukset ovat suuret.”

Alkusysäyksen jälkeen tuotteen yhteisistä kehityspalavereista ja kaupallistamisesta päävastuun ottivat YIT:n Lassi Hämäläinen ja Parman Juha Rämö sekä Satu Parikka.

Merkittävä päästövähennys

Hieman yksinkertaistaen voisi siis todeta, että YIT:n päästötavoitteet johtivat Parman vähähiilisten ontelolaattojen syntymiseen. Vai mitä on asiasta mieltä Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö?

”Juuri näin. YIT toimi tässä kehitysprojektissa hyvänä sparraajana. Parma oli jo aikaisemmin päättänyt lähteä kehittämään vähähiilisen betonirakentamisen ratkaisuja konkretia edellä ja näin ensimmäiseksi tuotteeksi valikoitui suuren vaikuttavuuden takia juuri ontelolaatta. Oli myös hienoa saada YIT:n laatima päästödata käyttöömme kehityksen tueksi.”, Rämö sanoo.

Parma kehitti vähähiilisen ontelolaatan reseptinsä ennätysnopeasti, noin kolmessa kuukaudessa. Kehitystyössä yhtiö hyödynsi Consolis-konsernin tutkimus- ja testaustietoa. YIT:stä tuotekehittelyyn osallistui työryhmä, jossa oli mukana ihmisiä monista YIT:n eri tiimeistä.

Mahtavaa oli se, että laskelmien mukaan ontelolaatat olivat nyt n. 40 % aikaisempia vähähiilisempiä.

”Luku on iso!”, Toivonen huomauttaa. ”Käytännössä se tarkoittaa, että jos YIT:n kohde toteutetaan kokonaisuudessaan vähähiilisillä ontelolaatoilla, laskevat talon päästöt 6–7 %.”

Tuotekehityksen jälkeen olivat vuorossa koevalut ja erilaiset testit ja kun kaikki niiden jälkeen vaikutti edelleen hyvältä, päätti YIT toteuttaa pilotin uudella tuotteella.

”Pilotissa Espoon Perkkaalla, Vermossa vähähiilisiä ontelolaattoja käytettiin vain muutamia, sillä halusimme tutkia, miten laatat käyttäytyvät viereisiin vakiolaattoihin verrattuna. Tutkimme hiipumaa, asennettavuutta sekä mm tasoitteen kiinnipysyvyyttä. Pilotin lopputulema oli, että kaikki sujui hyvin, tuote oli erinomainen”, Toivonen kertoo.

Lähitulevaisuudessa vastuullisuuden merkitys vain kasvaa

Pienemmän pilotin jälkeen oli suuremman vuoro – ja näin pääsemme takaisin Asunto Oy Vantaan Mekaanikkoon.

”Vähähiiliset ontelolaatat ovat vielä hieman tavallisia kalliimpia, mutta monilla sijoittajille, jotka tekevät kanssamme yhteistyötä, on omat päästötavoitteensa ja he ovat siksi valmiita investoimaan vähähiilisiin ratkaisuihin. Onneksi meillä oli myös tarjota sellainen”, Toivonen toteaa.

”Vastuullisuus nousi tärkeäksi vaatimukseksi toimitilapuolella jo yli 10 vuotta sitten ja nyt se on jo lähtöoletus. Asuntopuolella sama kehitys on vasta alkamassa, mutta prosessi tulee etenemään nopeasti”, toteaa Mekaanikon sijoittajan, Oy Sirius Capital Partners Ab:n toimitusjohtaja Patrick Gylling. ”Uskomme, että lähitulevaisuudessa ei rakenneta mitään ilman, että vastuullisuus ja vihreä rakentaminen on huomioitu ja siksi näemme, että vähähiilisen ontelolaatan kaltaisiin avauksiin kannattaa panostaa.”

”Parma jatkaa ilmastoystävällisen betonirakentamisen kehittämistä aktiivisesti. PARMA Green – teknologiaan perustuvien uusien vähähiilisten tuotteiden tuotevalikoimaa laajennetaan kaikkiin tuoteryhmiin ja niiden päästövaikutukset osoitetaan EPD-ympäristöselosteilla”, Juha Rämö kertoo.

”Kiertotalous on strategiassamme vahvasti mukana vähähiilisyyden rinnalla. PARMA Concrete Care – vastuullisuusohjelmamme mukaisesti tavoitteenamme on vähentää päästöjämme viisi prosenttia vuosittain ja käyttää kaikki syntyvä materiaalihukka uusien tuotteiden raaka-aineena”, Rämö päättää.

”YIT haluaa olla tulevaisuudenkestävien kaupunkiympäristöjen rakentaja. Jotta meillä olisi vakaa toimintaympäristö, riittävästi luonnonvaroja, tyytyväiset työntekijät ja onnelliset asiakkaat myös jatkossa, meidän on huomioitava kestävä kehitys niin omassa toiminnassamme kuin tuotteissa ja palveluissamme. Yksin emme tätä työtä voi tehdä, mutta yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa on voimaa”, Toivonen toteaa.

Kestävä kehitys YIT:llä