Tuulivoima on kehittynyt lyhyessä ajassa valtavasti, ja esimerkiksi vain viiden viime vuoden aikana sisämaassa toimivien tuulimyllyjen teho on kaksinkertaistunut 3 megawatista kuuteen. Samalla tuulimyllyjen vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tuulimyllyihin liittyy silti edelleen poliittisista ja muista syistä värittyneitä myyttejä, joista olemme listanneet alla joitakin yleisimmistä.

1. Tuulimyllyt ovat riippuvaisia valtiontuesta

Vuodesta 2011 asti niin sanotulla syöttötariffilla edistettiin sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä. Kyseessä oli valtion tuotantotuki, joka tuulivoiman osalta päättyi vuoden 2017 lopussa. Vaikka syöttötariffi päättyi, ajatus tuulivoiman kannattavuudesta jäi elämään. Silti jo vuonna 2019 kaikki 56 valmistunutta tuulivoimalaa rakennettiin markkinaehtoisesti, ja jatkossa markkinaehtoisuus ohjaakin tuulivoiman rakentamista.

2. Tuulivoima tuottaa meluhaittoja

Yksi syy tuulivoiman vastustamiselle on jo pitkään ollut meluhaitat. Vaikka tuulimyllyjen koot ovat viime vuosina kasvaneet, ovat niistä lähteneet äänet samalla pienentyneet. Lähtömelutason laskeminen onkin yksi osa-alue, jossa tuulimyllyt kehittyvät nopeasti. On myös väitetty, että tuulimyllyt aiheuttavat infraääntä, joka häiritsee. Vastikään julkaistu laaja suomalaistutkimus silti kertoo, etteivät ihmiset pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön

3. Tuulivoima on kallista

Tuulivoiman edullisuutta on aiemmin varjostanut jo edellä mainittu riippuvuus valtiontuesta. Tilanne on muuttunut silti nopeasti, ja tällä hetkellä tuulivoima onkin tuotantokustannuksiltaan edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa.

4. Suomessa ei tuule riittävästi, jotta tuulivoimaa kannattaisi käyttää

Tuulivoimalaitos vaatii käynnistyäkseen 3—4 metriä sekunnissa puhaltavan tuulen. Tällainen tuuli ylittyy käytännössä kaikkialla Suomessa. Tuulivoimapuistot tuottavatkin sähköä yli 90 prosenttia ajasta, vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla. Tuulen voimakkuus myös kasvaa merkittävästi korkeammalle mentäessä. Vaikka maan tasalla ei aistisi tuulta, on tilanne yli sadan metrin korkeudessa aivan toinen.

5. Tuulivoima vaarantaa lintujen elinolot

Huonosti sijoitettu tuulivoimala voi haitata lintuja ja aiheuttaa niille vaaran. Kun tuulivoimalat sijoitetaan oikein, voidaan niiden riskit linnuille kuitenkin minimoida. Oikein sijoitetut tuulivoimalat eivät lisää merkittävästi lintukuolemien määrää, ja esimerkiksi suurempia lintukuolemien aiheuttajia ovat liikenne, sähkölinjat, lasirakenteet, rakennukset ja metsästys.

TILAA LISÄTIETOA TUULIVOIMASTA

Tuulivoimalla on keskeinen rooli hiilineutraaliuuden saavuttamisessa