Tuulivoimalla on keskeinen rooli hiilineutraaliuuden saavuttamisessa

Viime vuonna YIT otti isoja askeleita tuulivoiman kehittämisessä Suomessa ja Ruotsissa. ”Me tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella, jos asiakas vain niin haluaa.”

Pohjoismaat ovat uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja vesivoiman, käytössä kärkimaita. Tuuli- ja vesivoima ovatkin YIT:lle strategista liiketoimintaa, joka samalla vie Suomea, Ruotsia ja Norjaa lähemmäs maiden kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuonna 2012 YIT aloitti Suomessa tuulivoiman hankekehityksen, jossa tuulivoimapuistoja suunnitellaan eri puolille Suomea. Tähän mennessä YIT:n rooli on ollut nimenomaan hankekehityksessä, johon kuuluvat muun muassa maanvuokraus, projektin järjestelyt ja kaavoitussopimusten tekeminen. YIT on myös rakentanut jo yli 100 perustusta tuulivoimaloihin ja toteuttanut muuta infraa, kuten teiden rakennusta, tuulivoimaloiden yhteyteen Suomessa ja Ruotsissa.

Viime marraskuussa YIT otti tärkeän uuden askeleen, kun yritys myi ensimmäisen omakehitteisen tuulivoimahankkeen Suomen Hyötytuuli Oy:lle.

”Kilpailu-urakoinnin projekteissa olemme yleensä halunneet tehdä aina myös koko urakan ja olemmekin sen usein tarjonneet. Useissa projekteissa olemme rakentaneet myös ainoastaan perustuksia. Ne ovat noin kolmannes tuulivoimapuistojen infraurakasta, johon kuuluvat myös maanrakennus ja sähköistys”, sanoo YIT:n Teollisuus, energia ja vesihuolto -yksikön johtaja Mika Virtanen.

Virtanen korostaa, että konsernitasolla tuulivoimassa nähdään erinomaiset mahdollisuudet. Tuulipuistoja ostavat energiayhtiöt ja rahastot, jotka hakevat nyt energian edullisimmasta tuotantomuodosta tuottoa pääomalleen.

”Me tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella, jos asiakas vain niin haluaa.”

Virtasen mukaan tuulivoiman hankekehityksen alalla on Suomessa paljon toimijoita, mutta YIT erottuu niistä ainoana rakennusyhtiönä.

Tuulivoimaa hidastavat valitukset ja lupien saamiset

Ruotsissa puolestaan YIT sai viime vuoden lokakuussa ensimmäisen tuulivoimapuistourakan. YIT ja Stavro Vind AB toteuttavat uuden tuulivoimapuiston perustustyöt Pohjois-Ruotsissa. Sopimuksen arvo on 35 miljoonaa euroa, ja se kattaa uuden tuulivoimapuiston Balance of Plant -työt, eli turbiinien perustukset ja nostoalueet sekä puiston sisäiset tiet ja kaapeloinnin.

Sekä Ruotsilla että Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamisessa: Suomen tavoite on vuosi 2035, Ruotsin 2045. Tuulivoiman rooli on hiilineutraaliuudessa keskeinen. Eri puolueiden mukaan tuulivoimaan osuus Suomessa tulisi nousta nykyisestä noin seitsemästä prosentista 15–30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kertoo YLE. Tällä hetkellä tosin tuulivoiman kapasiteetin kasvattaminen käy liian hitaasti. Esimerkiksi Ruotsissa pelkästään ympäristöluvan saamiseen saattaa kulua jopa kymmenen vuotta, selviää Ruotsin tuulivoimayhdistyksen tilastoista. Virtanen kertoo, että Suomessa yksi merkittävä hidastaja on valitukset.

”Valittamalla on nykyisellään liian helppo heittää kapuloita kaavoittamisen rattaisiin.”

YIT Ramboll Datakeskus Data Center.jpg

YIT kehittää Ruotsissa tuulivoiman huippukonseptia datakeskuksille

Tuulivoiman saralla Ruotsissa on otettu käyttöön kiinnostava konsepti, joka halutaan ottaa käyttöön laajemmin Pohjoismaissa, kertoo Ruotsin YIT:n liiketoiminnan ja teknologian kehittämisestä vastaava johtaja Fredrik Sarvell.

”Olemme kehittäneet uutta konseptia, jossa tuulienergia ja datakeskuksissa syntyvä hukkalämpö yhdistetään ruoantuotantoon. Näin datakeskuksen päästöt jäävät hyvin vähäisiksi.”

Uudessa konseptissa tuodaan tuulivoima datakeskuksen lähelle. Datakeskukselle voidaan tällöin tehdä sähkösopimus, jossa sähkö tuotetaan uudella tuulivoimalla. Datakeskukselle tuotetaan energiaa tuuliturbiineilla ja mielellään myös aurinkokennoilla, ja keskuksessa syntyvä hukkalämpö puolestaan myydään ja siirretään lähellä olevaan kasvihuoneeseen, jossa se auttaa viljelijöitä tuottamaan ruokaa paikallisesti. Hukkalämmön voi myydä myös kaukolämpöjärjestelmään, jolloin se vähentää järjestelmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Prosessin tavoitteena on nettoarvoltaan nollahiilijalanjälki.

Vaikutus on valtava, sillä Sarvellin mukaan datakeskuksesta saattaa haihtua lämpöä saman verran kuin pieni kaupunki kuluttaa energiaa lämmitykseen vuodessa. YIT:n ratkaisulla noin 70 prosenttia tästä datakeskuksen lämmöstä voidaan kaapata talteen.

TILAA LISÄTIETOA TuulivoiMASTA

Etsimässä kestävämpiä datakeskuksia

Pohjoismaissa datakeskukset voidaan rakentaa ympäristöystävällisiksi