Tuulivoimalla on keskeinen rooli hiilineutraaliuuden saavuttamisessa

YIt on ottanut isoja askeleita tuulivoiman kehittämisessä Suomessa. Alalla on paljon toimijoita, mutta YIT erottuu niistä ainoana rakennusyhtiönä. ”Me tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella, jos asiakas vain niin haluaa.”

Pohjoismaat ovat uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja vesivoiman, käytössä kärkimaita. Tuuli- ja vesivoima ovatkin YIT:lle strategista liiketoimintaa, joka samalla vie Pohjoismaita lähemmäs maiden kestävän kehityksen tavoitteita.

Vuonna 2012 YIT aloitti Suomessa tuulivoiman hankekehityksen, jossa tuulivoimapuistoja suunnitellaan eri puolille Suomea. Tähän mennessä YIT:n rooli on ollut nimenomaan hankekehityksessä, johon kuuluvat muun muassa maanvuokraus, projektin järjestelyt ja kaavoitussopimusten tekeminen. YIT on myös rakentanut jo yli 100 perustusta tuulivoimaloihin ja toteuttanut muuta infraa, kuten teiden rakennusta, tuulivoimaloiden yhteyteen Suomessa ja Ruotsissa.

Marraskuussa 2019 YIT otti tärkeän uuden askeleen, kun yritys myi ensimmäisen omakehitteisen tuulivoimahankkeen Suomen Hyötytuuli Oy:lle.

”Kilpailu-urakoinnin projekteissa olemme yleensä halunneet tehdä aina myös koko urakan ja olemmekin sen usein tarjonneet. Useissa projekteissa olemme rakentaneet myös ainoastaan perustuksia. Ne ovat noin kolmannes tuulivoimapuistojen infraurakasta, johon kuuluvat myös maanrakennus ja sähköistys”, sanoo YIT:n tuulivoimatiimin johtaja Mika Virtanen.

Virtanen korostaa, että konsernitasolla tuulivoimassa nähdään erinomaiset mahdollisuudet. Tuulipuistoja ostavat energiayhtiöt ja rahastot, jotka hakevat nyt energian edullisimmasta tuotantomuodosta tuottoa pääomalleen.

”Me tarjoamme koko paketin avaimet käteen -periaatteella, jos asiakas vain niin haluaa.”

Virtasen mukaan tuulivoiman hankekehityksen alalla on Suomessa paljon toimijoita, mutta YIT erottuu niistä ainoana rakennusyhtiönä.

Tuulivoimaa hidastavat valitukset ja lupien saamiset

Ruotsissa puolestaan YIT sai valmiiksi ensimmäisen tuulivoimapuistourakkansa. YIT ja Stavro Vind AB toteuttivat uuden tuulivoimapuiston perustustyöt Pohjois-Ruotsissa. Sopimus kattoi uuden tuulivoimapuiston Balance of Plant -työt, eli turbiinien perustukset ja nostoalueet sekä puiston sisäiset tiet ja kaapeloinnin.

Sekä Ruotsilla että Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamisessa: Suomen tavoite on vuosi 2035, Ruotsin 2045. Tuulivoiman rooli on hiilineutraaliuudessa keskeinen. Eri puolueiden mukaan tuulivoimaan osuus Suomessa tulisi nousta nykyisestä noin seitsemästä prosentista 15–30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kertoo YLE. Luvitus hidastaa kuitenkin hankkeita. Virtanen kertoo, että Suomessa yksi merkittävä hidastaja on valitukset.

”Valittamalla on nykyisellään liian helppo heittää kapuloita kaavoittamisen rattaisiin.”

TILAA LISÄTIETOA TUULIVOIMASTA

Juttu päivitetty 15.1.2022.