Jännitys pitää tuulivoimalat pystyssä

Jännitystyöt ovat avainasemassa valtavien tuuliturbiinien ankkuroinnissa peruskallioon. YIT:n jännitysyksiköllä on asiantuntemusta tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheesta toteutukseen sekä paikallisena toimijana ketteryyttä reagoida aikataulumuutoksiin.

Jotta yli satametriset tuuliturbiinit pysyvät pystyssä kovissakin tuulissa, tarvitaan jännitystyötä, jolla turbiinin betoniperustus ankkuroidaan peruskallioon. YIT:llä näitä ankkurointeja on toteutettu 55 tuulivoimalaan ja perustuksiakin on tehty jo 170 tuulivoimalan edestä.

“Meillä on hyvä ymmärrys kokonaisuudesta ja esimerkiksi työvaiheiden toteutuksen aikatauluttamisesta. Jännitystöistä meillä on hyvin vankka osaaminen koko prosessin osalta”, kertoo YIT:n jälkijännitystöiden yksikön päällikkö Mikko Toivonen.

Käytännössä ankkurointi tarkoittaa sitä, että tuulivoimalan betoniperustuksen läpi porataan reikä peruskallioon asti. Reikään asennetaan teräsvaijerista valmistettu ankkuri, joka injektoidaan kallioon kiinni. Ankkuroinnin onnistuminen varmistetaan koejännityksellä, jonka jälkeen ankkurit jännitetään suunniteltuun voimaan.

Turbiinien ankkurointitöiden kannalta YIT:n ylivoimaisesti suurin tuulipuistohanke on ollut Keski-Ruotsissa sijaitseva Stavron tuulivoimapuisto.

“Kaikista 55:stä YIT:n tekemästä ankkuroinnista Stavroon on tehty yli 40”, kertoo Mikko Toivonen.

YIT jännitystyöt tension work.jpg

Asiantuntemusta suunnitteluvaiheesta toteutukseen

YIT:n jännitysyksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluita ja erityisurakointia kaikkiin kohteisiin, joissa rakentamisvaihtoehtona ovat jännitetyt rakenteet. Tuulivoimaloissa jännitysyksikkö on yleensä mukana aina suunnitteluvaiheesta alkaen.

“Annamme näkökulman päätöksenteon pohjaksi jo suunnitteluratkaisua valittaessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa jännitysyksikkö sitoutetaan hankkeeseen, sen kokonaistaloudellisempaan ratkaisuun yleensä päädytään”, Toivonen kertoo.

Jännitystöiden osalta toimituskokonaisuus voi vaihdella yksittäisten ankkureiden toimituksesta kokonaistoimitukseen, joka sisältää kallion porausta sekä ankkureiden toimituksen, asennuksen ja niiden jännityksen. Suunnitteluvaiheessa tutkitaan myös kallion laatu ja tehdään koeankkuroinnit.

“Ennen perustuksia tehtävät koeankkurit simuloivat todellisuutta. Testaamme niillä ankkuroinnin toimivuutta maastossa”, Toivonen kertoo.

YIT tuulivoiman perustukset.jpg

YIT tuulivoima jännittäminen.jpg

Läheltä, nopeasti, ketterästi ja turvallisesti

Jännitysyksikkö valmistaa itse ankkurit Suomessa, se voi toimittaa lyhyiden etäisyyksien ansiosta suuriakin volyymeja nopeasti eri työmaille Pohjoismaissa.

“Logistisesti ajateltuna meidän on helppo siirtää paikasta toiseen työryhmiä, materiaaleja, koneita ja kalustoa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla”, Toivonen kertoo.

Paikallisena toimijana YIT:llä on ketteryyttä reagoida esimerkiksi maa- ja betonitöissä ilmeneviin aikataulumuutoksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus ankkurointitöiden aikatauluun.

“Ankkureiden valmistus ja toimitus on joustavaa ja räätälöityä jokaiseen kohteeseen. Sitä on vaikea saada muualta”, Toivonen lisää.

Yksi tärkeimmistä kilpailueduista on kuitenkin turvallisuus. Jännitystyöt ovat aina erikoistöitä, joihin liittyy riskejä. YIT on Toivosen mukaan erittäin turvallinen jännitystöiden toteuttaja.

“Kahdeksan vuoden aikana jännitysyksikön omille työntekijöillemme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.”

Jännitystyöt

Jälkijännitys auttaa kantamaan suurempia kuormia