YIT on yksi Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssin yhteistyökumppaneista

Reaktorin, YMP:n ja KIRAHubin toteuttama, kaikille avoin kurssi on maksuton.

Tekoäly rakennetussa ympäristössä on maksuton verkkokurssi, jonka ovat toteuttaneet Ympäristöministeriö ja KIRAHub yhdessä Reaktor Educationin kanssa.

YIT on yksi kurssin mahdollistajista yhdessä Rambollin, Metropolian ammattikorkeakoulun ja Kiinteistöalan koulutussäätiön kanssa.

”Tekoälyn käyttöä rakentamisessa halutaan kasvattaa, sillä sen avulla on mahdollista tehostaa rakentamista ja suunnittelua sekä luoda lisäarvoa lopputuotteisiin. Mitä enemmän keräämme ja käsittelemme dataa, sitä enemmän voimme käyttää sitä raportoinnin lisäksi asioiden ennakointiin ja automaattisten toimenpiteiden tekemiseen sekä päättelyyn. Olemme havainneet käytännössä, että tekoälyn kehitys parantaa myös työturvallisuutta”, kertoo kurssia YIT:llä luotsaava Anders Stenbäck Kiinteistöt-segmentistä.

Kaikille halukkaille avoinna olevan kurssin suorittaminen kestää noin 10 tuntia eikä vaadi suorittajalta muuta kuin rekisteröitymisen. Erityisesti kurssia suositellaan kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille.

Tekoäly vaikuttaa jo arkeemme

Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssi sisältää mm. opit tekoälyn perusteista, muodoista ja käyttökohteista, tietoa tekoälyn hyödyntämisen vaatimuksista ja onnistumistekijöistä sekä käytännön esimerkkejä siitä, miten rakennusalan yritykset jo nyt hyödyntävät tekoälyä.

Kurssin suorittamisesta saa todistuksen, mutta mikä tärkeintä, kurssin suorittamisen jälkeen henkilö pystyy valitsemaan oikeat kohteet tekoälyn hyödyntämiselle.

"Teemme yhteistyötä alojensa parhaiden toimijoiden kanssa luoden maailmanluokan online-kursseja, jotka tarjoavat työntekijöille uusia taitoja tehdä työtään ja inspiroitua uusista haasteista. Tekoäly rakennetussa ympäristössä verkkokurssi sai alkunsa siitä, että KIRAHub toi meille näkyväksi toimialan haasteet, jotka vaikuttivat sellaisilta, joita halusimme yhdessä ratkaista" Ville Sinisalo Reaktor Educationilta kertoo kurssin synnystä.

Tekoäly ei ole tulevaisuutta, vaan se vaikuttaa jo nyt vahvasti arjessamme. Ihmiset kohtaavat tekoälyä hakiessaan tietoa verkosta, somessa sekä asiakaspalvelutilanteissa. Digitalisaatio ja sen ymmärtäminen onkin yleissivistystä, joka kuuluu kaikille.”

YIT on vuosien varrella rakentanut useita tekoälyratkaisuja, joista suurin osa on jäänyt testivaiheeseen. Tästä huolimatta tuotannolliseenkin käyttöön on päässyt useita ratkaisuja.

”Tulevaisuudessa tekoälyratkaisujen määrä toivottavasti kasvaa entisestään. Haluammekin tämän kurssin myötä innostaa nykyisten ja tulevien sukupolvien rakentajia hyödyntämään uusia teknisiä mahdollisuuksia kuten tekoälyä – ei vain suomessa vaan laajemmin maailmassa”, Anders toteaa.

Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssi julkaistaan myös englanniksi 30. maaliskuuta 2021.

Tekoäly rakennetussa ympäristössä