Rantatunneli sai kansainvälisen palkinnon

Liikennevirasto palkittiin Tampereen Rantatunneli-projektin johtamisesta ja se voitti jättikokoisten hankkeiden sarjan IPMA:n kilpailussa. IPMA Global Project Excellence Award myönnetään projektin johtamisen huippuosaamista osoittaneelle hankkeelle.

Kansainvälinen projektinhallinnan keskusjärjestö IPMA teki kesällä laajan ja monivaiheisen arvioinnin erilaisista Mega Sized -projekteista ympäri maailman.

YIT:n Risto Kupila toteaa, että "YIT:n osalta projektin onnistumiseen vaikutti allianssin perusperiaatteen noudattaminen: kaikki voittavat tai häviävät yhdessä, mihin kaikki osapuolet sitoutuivat."

Kulttuuri missä ei keskitytty syyllisten etsitään vaan tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia projektin parhaaksi ruokki myös innovaatioiden syntymistä.

Avainasemassa olleet menestystekijät

Allianssimallilla toteutetusta Rantatunneli-hankkeesta tuomaristo nosti esiin mm. seuraavia menestystekijöitä: Projektia ohjasivat arvoina johtajuus, innovatiivisuus ja läpinäkyvyys. Projektijohto toimi roolimallina, sidosryhmät olivat läsnä kaikilla tasoilla. Henkilöstöstrategiana oli epäonnistumisen salliminen sekä innovatiivisuutta tukeva ote. Toimiva Big Room -työskentely. Korkea asiakastyytyväisyys, alkuperäistä aikataulua nopeampi toimitus ja sitä seuranneet kustannussäästöt. Haastava hanke oli huomattavan paikallisen huomion kohteena ympäristö- ja turvallisuusasioissa.

"Näitä periaatteita pystytään hyödyntämään periaatteessa kaikissa projekteissa, kunhan vain kaikki osapuolet saadaan sitoutumaan niihin, mikä valitettavasti ei ole ihan helppoa. Kehitysvaiheen käyttö muissakin kuin allianssiprojekteissa on mielestäni suositeltavaa, kunhan kaikki osapuolet sitoutuvat siihen aidosti ja tavoitteet saadaan yhteisesti määriteltyä hankeen parhaaksi periaatteella", Risto pohtii.

Onko kansainvälisestä tunnustuksesta meille hyötyä?

"Kansainvälisellä tunnustusta voidaan hyödyntää niin Suomessa kuin ulkomaillakin – esimerkiksi Ruotsissa on jo kohtuullinen määrä "samvärkans entreprenad- urakoita" mihin periaatteet sopivat kuin nenä päähän. Tämä toimii meille hyvänä referenssinä" Risto päättää.

TILAA LISÄTIETOA Allianssista