Monien rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa testataan jatkuvasti uusia innovaatioita

Rakentaminen saattaa vaikuttaa perinteiseltä toimialalta, mutta monien rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa testataan jatkuvasti uusia innovaatioita ja alaa eteenpäin vieviä digitaalisia ratkaisuja.

Suureen osaan kehityshankkeista liittyy olennaisena osana datan tehokkaampi kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen eri osapuolten eduksi. Toukokuussa 2021 kerroimme esimerkiksi kumppanoituvamme turkulaisen projektiteollisuuden tuottavuusparannuksiin erikoistuneen Carinafourin kanssa rakennusteollisuuden tuottavuuden kehittämiseksi. Yhdessä rakennamme digitaalista toimitusketjumallia, josta hyötyvät sekä kiinteistöjen omistajat, asukkaat, urakoitsijat että työn ja materiaalien toimittajat.

”Tarkoituksena on luoda ekosysteemi, jossa kaikki hyötyvät. Käyttäjät ja kiinteistöjen omistajat pääsevät hyödyntämään laadukkaan rakennetun tilan mahdollisimman nopeasti ja elinkaaritehokkaasti. Urakoitsijat, aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat integroituvat projekteihin entistä tehokkaammin, jolloin aikataulut pitävät ja työ soljuu sujuvasti. Materiaalien käyttöä optimoimalla säästetään myös ympäristöä”, kehitysjohtaja Juhani Nummi sanoo tiedotteessamme.

Joulukuussa 2020 aloitimme yhteistyön myös Microsoftin, RealEstateCoren ja Idunin kanssa rakennusten digitalisoinnin nopeuttamiseksi. RealEstateCore-yhteenliittymä on luonut yhteisen kielen, jonka avulla rakennusten digitaalinen hallinta ja uusien palvelujen kehittäminen onnistuu ottamalla huomioon käyttäjien tarpeet rakennuksen koko elinkaaren ajan. Yhteistyö auttaa meitä luomaan uusia digitaalisia, skaalautuvia palveluja esimerkiksi sijoittajille, kiinteistönhoitajille, vuokralaisille ja loppukäyttäjille

”Uskomme avoimiin standardeihin ja alustoihin, joissa sekä suuret että pienet toimijat eri aloilta voivat yhdessä innovoida ja jakaa uusia dataan perustuvia palveluita. Nykyisin lähes kaikki innovointi ja pilotointi on tavalla tai toisella tekemisissä analytiikan, datalla kehittämisen, reaaliaikaisten datavirtojen, datan talteenoton ja datasta johdettujen päätösten kanssa”, Data ja analytiikka -yksikön johtajamme Mikko Kuusakoski kertoo.

 

Yhteistyö tuo tehoa ja tuloksia

Datan ohella toinen tärkeä ainesosa kaikelle uusien ratkaisujen kehittämiselle on yhteistyö. Teemme jatkuvaa yhteistyötä niin muiden yritysten kuin eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Olimme kahdella työmaalla mukana esimerkiksi Aalto-yliopiston Intelligent Construction Site- eli ICONS-hankkeessa, jossa seurattiin muun muassa tavaravirtojen liikettä työmaalla IoT- ja paikannusteknologian avulla. Aalto-yhteistyötä edustaa myös Triplan työmaalla toteutettu Reality Capture -hanke. Siinä pilotoitiin muun muassa, miten nosturikameroihin sekä laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus ja koneoppiminen auttavat työmaan valmiusasteen seurannassa ja johtamisessa.

Joissakin kehityshankkeissa yhteistyö ulottuu koko Euroopan laajuudelle. Sellainen on ollut esimerkiksi Nordic Token -hanke, jota koordinoi Euroopan digitaalista muutosta edistävä EIT Digital osana EU:n koronanvastaisia toimia. Hankkeessa on suunniteltu anonymiteetin takaava koronahälytin, joka ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä eikä älypuhelinta. Pilotointikohteeksi valikoitui rakennustyömaa, ja laitetta onkin testattu YIT:n Otava-työmaalla Espoossa.

”Kun Nordic Tokenia esiteltiin työnjohdolle, asenne oli heti lähtökohtaisesti positiivinen. Sen jälkeen pilottia suunniteltiin eteenpäin yhdessä VTT:n sekä työmaan kanssa, ja mukaan otettiin ne tekijät, jotka pilotin käytännössä toteuttivat. Palaute on ollut hyvää, ratkaisu otettiin suopeasti vastaan läpi koko ketjun”, kehuu kehityspäällikkömme Arto Ylikangas, joka on toiminut monissa pilottihankkeissa linkkinä työmaan ja pilottiryhmän välillä.

”On tärkeää, että myös työmaan edustajat saavat vaikuttaa siihen, mitä pilotoidaan ja miten. Se auttaa löytämään toimivia parannuksia työmaan arkeen. Olennaista on myös kertoa kaikille osallistujille, mitä hyötyä pilotilla kenellekin haetaan. Pilotointi on paljon mielekkäämpää, kun siihen osallistuvat tietävät, mikä on se taustalla oleva kokonaisuus ja mitä hyvää se tuottaa."

Sekä Kuusakoski että Ylikangas korostavat, että onnistuakseen kehityshankkeet tarvitsevat monen eri sidosryhmän näkemyksiä. Tämä filosofia on korostunut KEKO-konsortion työssä. Business Finlandin tukemassa KEKO-hankkeessa KONE, Nokia, YIT, Caverion, Halton, Netox ja VTT pyrkivät yhdessä luomaan kiinteistödatalle maailmanlaajuisen ekosysteemin ja alustan, johon eri toimijat voivat liittyä.

Lue koko juttu Uutishuoneestamme